heelpain 700

Fot, Hæl, Akilles og Ankel | Oversikt over ulike diagnoser og behandlinger

Plaget med smerter i fot, hæl, akilles eller ankel? Våre klinikere og terapeuter ved Råholt Kiropraktorsenter har god kompetanse innen utredning og behandling av skader, smerter og dysfunksjoner i fot, hæl og ankel. 

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling av disse områdene. Vi har også fysioterapeut som gjør at vi kan ha en bedret tverrfaglig tilnærming til din problemstilling.

 

Blant de vanligste diagnosene vi ser her i klinikken innbefatter stramme fotmuskler, låsning i fotledd og ankel, plantar fasciit, hælspore, tarsaltunnelsyndrom, akillesproblematikk, Mortons nevrom og idrettsskader (overtråkk og seneskader). Noen av de vanligste årsakene til fotsmerter sitter i muskler og ledd tilhørende ankel og fotbladet.

 

Rask oversikt over vanlige diagnoser som medfører smerter i ankel, fot og hæl:

 

Akillessene

vondt i akilles 700

Senebetennelse i akillessenen (akillestendinitt)

Seneskade i akillessenen (akillestendinose)

 

Ankelen

Overtråkk

Senebetennelse i ankelen

Seneskade i ankelen

 

Fot og hæl

plantar fasciit

Haglunds hæl (Haglunds deformitet)

Hallux valgus (skjev storetå)

Hælspore

Låsning i foten

Metatarsalgi (smerter i framfoten / tåballene)

Mortons nevrom

Muskelsmerter i foten (stram fotbladsmuskulatur)

Muskelsmerter i hælen (Quadratus plantae myalgi)

Plantar fascitt

Senebetennelse i foten

Seneskade i foten

Slitasje i foten (fotartrose)

Vonde fotmuskler (muskelknuter i foten)

 

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside.

 

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

Akillesseneproblematikk

Senebetennelse i akillessenen (akillestendinitt)

Kort fortalt: Akillessenen kan bli overbelastet og feilbelastet på samme måte som andre muskler og sener kan bli skadd eller irritert. Dette kan føre til det vi kaller tendinitt i akillessenen – som vi kaller akillestendinitt.

 

Slike senebetennelser kan forhindre deg fra å bevege deg normalt og å gjøre aktiviteter du er glad i. Dersom senebetennelse i akillessenen fører til endret ganglag og feilbelastning, så kan det medføre kompenseringsmekanismer i ankler (mindre bevegelseutslag og stive ankler), knær (økt irritasjon og belastning mot menisk og ligamenter), samt hofte (akillessenen er støtdempende og er, i samarbeid med en rekke andre anatomiske komponenter, ansvarlig for å sørge for at støtbelastninger blir riktig fordelt) og korsrygg (nedre del av korsryggen kan bli feilbelastet og medføre leddsmerter, stramme muskler og skivelidelser).

 

Vi hjelper deg hele veien fra symptomlindring (reduksjon og smerter, samt sørge for normal funksjon) – og deretter hjelper vi deg gjerne med opptreningen for å forhindre at dette skal skje igjen.

 

Les mer: – Senebetennelse i Akillessenen (akillestendinitt)

 

Seneskade i akillessenen (akillestendinose)

Kort fortalt: Gradvis overbelastning og feilbelastning over tid kan medføre skade i senefibrene til akillessenen – dette kan medføre fortykket akillessene og “kryssoppbygning” i selve senen. Denne skaden fører igjen til at senefibrenes evne til å reparere seg selv blir redusert og at risikoen for videre forverring øker.

 

Vi hjelper deg i alle stadier av problematikken, fra å lindre symptomene og smertene, samt å utbedre seneoppbygningen og akillessenefunksjonen. Behandlingsmodaliteter tilpasses etter den enkelte problematikk og seneskade. Noen eksempler på behandling som benyttes er triggerpunktbehandling, trykkbølgebehandling, instrumentassistert bløtvevsbehandling (IABVB) og intramuskulær nålebehandling.

 

Dersom det er nødvendig, så har vi også offentlig henvisningsrett til bildediagnostikk (MR, røntgen, CT og ultralyd). Dog så er det normalt sett, ved bruk av ortopediske tester, mulig å stille en diagnose uten bruk av bildediagnostisk utredning.

 

Les mer: – Seneskade i Akillessenen (akillestendinose)

 

Ankelsmerter og ankeldiagnoser

Overtråkk

Kort fortalt: Overtråkk er noe som kan skje med enhver – og som kan medføre både nedsatt funksjon, seneskader og ankelsmerter.

 

Det er viktig å få utredet om det kan ha forekommet skader på sener eller ligamenter dersom man har tråkket over – dette grunnet at slike seneskader har en annen behandlingstilnærming enn for eksempel kun en muskelstrekk. Dersom du har tråkket kraftig over kan vi også hjelpe deg med å kartlegge hvilke ligamenter som eventuelt har blitt skadet i hendelsen. Vi innehar flere typer av spesialiseringsverktøy rettet inn mot behandling av seneskader – blant annet instrument-assistert bløtvevsbehandling (IASTM – instrument-assisted soft tissue mobilisation / IABVB) som hjelper til med å remodellere bindevev og stimulere riktig tilheling i senefibrene. Denne type av behandling regnes som særdeles god for å kunne behandle bindevev, muskelfester, leddbånd og dyptliggende muskulatur og kombineres ofte med spesifikke hjemmeøvelser enn treningsveiledning for å optimalisere behandlingseffekten.

 

Les mer: – Overtråkk | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Senebetennelse i ankelen (Ankeltendinitt)

Kort fortalt: En senebetennelse i ankelen kalles på medisinske termer for ankeltendinitt. Slike senebetennelser i ankelen kan oppstå grunnet langvarig feilbelastning (f.eks. jobb på hardt underlag) eller plutselige overbelastninger (f.eks. feiltråkk / feiltak når man er ute å jogger eller går på langrenn). Dette kan gi utslag i endret gange (f.eks. halting), lokale smerter i ankelen, muskelsmerter i leggen / fotbladet og mulige følgeplager; slik som plantar fasciit, akillesproblemer, kneplager (f.eks. meniskirritasjon) og hoftesmerter.

Dersom man ikke tar tak i en langvarig senebetennelse i ankelen så kan det altså medføre flere plager enn bare lokale ankelsmerter. Vi hjelper deg med å utrede årsaken til hvorfor du rammes av senebetennelse i ankelen og har også en rekke behandlingsmodaliteter som benyttes for å fremme tilheling i senefibre, økt blodsirkulasjon og funksjonsbedring.

 

Les mer: – Senebetennelse i ankelen (ankeltendinitt) | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Seneskade i ankelen (Ankeltendinose)

Kort fortalt: En sene er laget av kollagen – et protein som sørger for styrke og funksjon i senestrukturen og senefibrene. Dersom disse senefibrene skades grunnet en plutselig feilbelastning (f.eks. overtråkk, feiltråkk eller fall med vridning i ankelen) eller en gradvis overbelastning (f.eks. jobbing på hardt underlag uten tilstrekkelig demping), så kan det medføre lokale ankelsmerter, nedsatt funksjon og eventuelt redusert ganglag.

Vi hjelper deg med utredning for å forstå hvilken sene- eller muskelfeste som er skadd og dermed hva som er den beste veien videre for optimal tilheling. Behandling rettet inn mot å stimulere reparasjon i det skadde området kan bestå av instrument-assistert bløtvevsbehandling, muskulært arbeid og eventuell trykkbølgebehandling – da gjerne i kombinasjon med hjemmeøvelser og ergonomisk rådgivning.

 

Les mer: – Seneskade i ankelen (ankeltendinose) | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Fotsmerter og hælproblematikk

Haglunds deformitet

Kort fortalt: Haglunds hæl, også kjent som Haglunds deformitet, innebærer medfødt eller traumeindusert ekstra benutvekst på baksiden av hælen. Denne typen av benutvekst kan være asymptomatisk, altså uten smerter, men kan eventuelt gi grunnlag for at personen rammes av hælsmerter på baksiden av hælen, økt forekomst av gnagsår (grunnet at den ekstra benutveksten “gnisser” mot baksiden av skoen), slimposebetennelse (retrocalcaneal bursitt) og høyere sjanse for å få leggsmerter, samt akillesproblemer.

 

Ved bekreftet Haglunds hæl så handler det meste om å tilpasse seg etter forholdene, ergonomisk sett (bl.a. tilpasset skotøy), samt forsøke å trene fotblad og leggmuskulatur i symptomforebyggende øyemed. Behandling av eventuell symptomatikk går primært sett ut på å lindre symptomer (f.eks. stramme leggmuskler og irritert akillessene) og forbedre eventuell nedsatt funksjon i anatomiske strukturer tilhørende dette området.

 

Les mer: – Haglunds deformitet| Symptomer, Utredning og Behandling

 

Hallux Valgus (Skjev storetå)

Kort fortalt: Hallux Valgus er ensbetydende med skjev storetå og kan medføre smerter lokalt i storetåen, men også videre i framfoten, under fotbladet og i hælen – da særlig grunnet kompenseringsplager og feilaktig gange. Vi hjelper deg fra utredning til mulige årsaker til at du har blitt rammet av Hallux Valgus til behandling av kompenseringsplager, samt hjemmeøvelser (blant annet for å styrke fotbuene og sørge for minsket belastning gjennom storetåleddet) og råd i forhold til ergonomi. Av ergonomiske tiltak så benyttes blant annet tåstrekkere og hallux valgus støtte, som skal være med på å sørge for en mer riktig belastning og potensielt redusere forverring av tilstanden.

 

Les mer: – Hallux Valgus | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Hælspore

Kort fortalt: En hælspore er en liten benutvekst (kalsifisering) i framkant av hælbenet som ofte forekommer i kombinasjon med plantar fascitt (seneskade i seneplaten under fotbuen med utspring i framkant av hælen). Man mener at for stramme fotmuskler og belastning fra en stram plantar fascia kan medføre at det legges ned ekstra kalk i utspringet på selve plantar fasciaen. Dette kan gi lokale smerter i framkant av hælen og i selve fotbuen. Smertene er ofte verst ved belastning etter hvile – og da særlig på morningen når pasienten tråkker ned på foten etter mange timers søvn.

 

Både instrument-assistert bløtvevsbehandling (IASTM) og trykkbølgebehandling, samt muskulær behandling av lokale muskler i legg og fotblad, kan være effektive behandlingsmetoder. Ved bruk av IASTM, så jobber man langsmed seneplaten (plantar fascia) og lokalt ved utspringet i hælen med tilpassede stålverktøy. Disse er med på å remodellere senefibrene og sørge for bedret funksjon i det symptomgivende området. Trykkbølgebehandling benyttes også regelmessig ved hælsporeproblematikk – og fungerer ved at trykkbølgeimpulser fra en trykkbølgemaskin bryter ned kalkoppbygningen som har oppstått i selve senefestet i framkanten på hælen, samt forårsaker kontrollerte mikrotraumer som igjen gir en betydelig økt tilhelingsrespons i området.

 

Hælspore er relativt normalt, men kan være meget plagsomt og gå utover hverdagen. Mange er ikke klar over at de kan få effektiv behandling for denne diagnosen. Normalt sett oppnår pasienter en betydelig bedring i løpet av 6-8 behandlinger når det gjelder denne type av problematikk. Dette antallet er realistisk i forhold til at det faktisk er en strukturell problematikk i framkant av hælfestet. Man må også forberede seg på at særlig de 2-3 første behandlingene kan medføre behandlingsømhet inne i området hos noen.

 

Les mer: – Hælspore | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Metatarsalgi

Kort fortalt: Metatarsalgi betyr smerter og symptomatikk i framfoten – altså området like før tærne dine. Noen av de vanligste årsakene til smerter i framfoten er overbelastning grunnet økt gange og aktivitet med trykk i gjennom fremre del av foten (f.eks. diagonalgange i langrenn, lange gåturer eller jogging). Dette kan medføre myalgier i fotbladet og nedsatt bevegelighet i lokale fotledd, samt ankelleddet.

 

Hvis man ikke tar tak i metatarsalgi så kan det medføre smerter i andre deler av samme eller den andre foten, samt smerter ellers i kroppen, slik som korsrygg og hofte – grunnet endret ganglag og halting forårsaket av fotsmertene.

 

Les mer: – Metatarsalgi | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Mortons nevrom

Kort fortalt: Mortons nevrom er en relativt vanlig diagnose som innebærer fortykkelse av interdigitalnerven i foten. Det vanligste stedet som rammes av Mortons nevrom er oversiden av foten – mellom tredje og fjerde tå – men det kan også forekomme mellom andre og tredje tå.

 

Diagnosen gir karakteristiske smerter i de påvirkede tærne og området – og presenterer som skarpe, skytende smerter og tilhørende nummenhet i det påvirkede området. Vi kan hjelpe deg med utredning, sympomlindrende behandling og har også henvisningsrett til bildediagnostisk utredning ved behov.

 

Les mer: – Mortons nevrom | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Muskelsmerter i foten (stram fotbladsmuskulatur)

Kort fortalt: Muskulaturen i foten og under fotbladet kan ble stram, dysfunksjonell og smertefull i likhet med annen muskulatur andre steder i kroppen. Dersom muskelfibre får nedsatt funksjon og dermed redusert blodsirkulasjon, så blir de også mer smertesensitive – det innebærer at områdene sender flere smertesignaler enn normalt og dermed oppstår smerter i fot og fotbue.

 

Ved feilfunksjon i fotens muskulatur, så kan dette også føre til at man halter, som igjen kan gi plager i kne (meniskirritasjon), hofte og rygg. Vår anbefaling er alltid – ta tak i problemet så tidlig som mulig – da minsker du sjansen for at problematikken skal bli langvarig og kronisk.

 

Behandling mot muskelsmerter i foten er tilpasset den enkelte, men består som regel av en kombinasjon av muskulært arbeid, instrument-assistert bløtvevsbehandling (IASTM senebehandlingsverktøy), trykkbølgebehandling og instruering i spesifikke øvelser.

 

Les mer: – Muskelsmerter i foten (stram fotbladsmuskulatur) | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Muskelsmerter i hælen (quadratus plantae myalgi)

Kort fortalt: Muskelspenninger i fot og fotblad er ganske vanlig – og bidrar til at mange plages i hverdagen. På lik linje kan visse muskler gi smerter som kjennes ut som om de sitter dypt inne i hælen. Den muskelen som oftest er ansvarlig for å gi denne type av muskulær hælsmerte er musculus quadratus plantae, men også tibialismuskulaturen (tibialis posterior, lokalisert i leggen) kan referere smerter ned mot hælen.

 

Ofte går dysfunksjon i hæl- og fotbladsmuskulatur hånd i hånd. Med det mener vi at dersom en av partene blir overbelastet og smertefull, så er det høy sannsynlighet for at også den andre muskulaturen vil bli smertesensitiv og feilbelastet. Dette kaller vi “kompenseringsplager”. Stramme muskler og forhøyede muskler i fot, legg og hæl kan også bidra til diagnosen vi kallar plantar fasciit.

 

Vi utreder og behandler fot, ankel og hælproblemer på daglig basis. Du skal føle deg trygg og ivaretatt hos våre terapeuter.

 

Les mer: – Muskelsmerter i hælen (quadratus plantae myalgi) | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Plantar fascitt

Kort fortalt: Vondt under foten og i hælen når du går? Kanskje har terapeuten din gitt deg diagnosen plantar fascitt? Plantar fascia er seneplaten som går på undersiden av foten og i fotbuen – med utspring fra forkant av hælbenet. Deretter går den framover mot tærne. Plantar fascia er en støtdemper og skal sørge for at støtbelastningene ved gange og annen aktivitet blir riktig fordelt på fotens muskulatur, sener, ligamenter og andre strukturer.

 

Dersom denne seneplaten blir overbelastet så kan det oppstå små seneskader og mild senebetennelse – dette kalles for plantar fascitt.

 

For å forstå hva denne diagnosen er så må vi først forstå hva den anatomiske strukturen plantar fasciae egentlig er. På bildet nedenfor ser man hvordan denne strukturen – som er en seneplate – fester på framsiden/undersiden av hælbenet og fram på undersiden av forfoten. Denne har en støtdempende og vektforflyttende funksjon.

plantar fascia

Endelsen -iit indikerer at det dreier seg om en senebetennelse, men forskning har vist at det heller bør klassifiseres som en seneskade. En seneskade som normalt sett skyldes en rekke faktorer – slik som langvarig feilbelastning og plutselig overbelastning. Senevev trenger riktig kombinasjon av avlastning, støtte og aktiv behandling for å optimalisere de beste groforholdene.

 

Vi utreder og behandler plantar fascitt ved Råholt kiropraktorsenter. Ved å kombinere ulike behandlingsmetoder tilpasset den enkelte person så oppnår vi ofte gode resultater i behandlingen av denne senelidelsen. Vår klinikk innehar en rekke spesialisert utstyr og kompetanse som brukes til behandling av skadet senevev – blant annet instrumentassistert bløtvevsbehandling (IASTM) og trykkbølgebehandling.

 

Les også: – Slik blir du kvitt Plantar Fasciit

 

Les mer: – Plantar fascitt | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Senebetennelse i Foten (Fottendinitt)

Kort fortalt: Alle sener i foten kan rammes av skade og / eller betennelse dersom de utsettes for plutselig feilbelastning eller gradvis overbelastning over tid. En senebetennelse i foten blir kalt for fottendinitt på medisinske termer.

 

For å behandle en senebetennelse i foten så er det viktig at man først utreder mulige årsaker til at diagnosen oppstod. Ved å luke ut mulige belastningsårsaker kan man være med på å forhindre, samt forebygge at tilstanden blir kronisk. Desto lenger man blir gående med en slik diagnose, jo vanskeligere kan det være å bli kvitt problematikken.

 

Senebetennelser i foten behandles tilpasset den enkelte person, men ofte benyttes det spesialiserte senebehandlingsverktøy (IASTM), trykkbølgebehandling, nålebehandling (intramuskulær akupunktur) og muskulære teknikker.

 

Les mer: – Senebetennelse i Foten (Fottendinitt) | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Seneskade i Foten (Fottendinose)

Kort fortalt: Har du vondt i foten når du går og står på den? Kanskje har du tråkket feil eller belastet den mer enn vanlig i det siste? Senene i foten kan bli skadd, enten slitasjebetinget eller traumeindusert, og dermed bli smertefulle på samme måte som andre muskler og sener kan bli smertesensitive.

 

Vi vil først undersøke og utrede hvilken sene eller hvilke sener som kan være skadd, og deretter sette opp et individuelt behandlingsoppsett tilpasset deg og din skade. Gradvis opptrening og tilpasset, helhetlig behandling er nøkkelord for effektiv og god behandling av senelidelser og seneskader i foten.

 

Les mer: – Seneskade i Foten (Fottendinose) | Symptomer, Utredning og Behandling

 

 

Kontakt oss

Vi jobber daglig med fot, hæl, akilles og ankel – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon. Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag. Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 

Forskning / kilder / bilder:

  1. Vondt.net, NHI, FHI, SINTEF

 

Føttene bør være noen av dine aller beste venner. Dersom de plager deg og gir deg smerter, så anbefaler vi at du tar kontakt med oss for utredning og eventuell behandling – slik at vennskapet kan gjenopprettes på best mulig måte.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *