behandling av fotsmerter

Mortons nevrom (interdigital nerveavklemming i foten)

Mortons nevrom er en diagnose der en nerve havner i avklemming mellom enten andre og tredje tå – eller tredje og fjerde tå. Mortons nevrom kan gi smerter i framfoten og nevrologiske symptomer tilhørende nerven som er avklemt (bl.a. nummenhet og nervesmerter i framfoten). Mange er ikke klar over at det finnes dokumentert effektive behandlingsmetoder mot smerter grunnet Mortons nevrom – blant annet trykkbølgebehandling. Tilstanden kan være meget plagsom og smertefull – og er ofte verst etter belastning (for eksempel jogging, langrenn og gåturer med trykk mot framfoten).

 

En studie publisert i Journal of American Podiatric Medical Association (Seok et al, 2016) konkluderte med at trykkbølgebehandling var dokumentert effektiv i å lindre smerter grunnet Mortons nevrom. En annen forskningsstudie fra 2009 (Fridman et al) publisert i det samme forskningstidsskriftet konkluderte med at trykkbølgebehandling er et fullverdig, konservativt alternativ til kirurgisk operasjon.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter utreder og behandler vi symptomer og dysfunksjoner i foten, blant annet Mortons nevrom, ved bruk av moderne utrednings- og behandlingsmetoder. Inkludert senevevsverktøy (IASTM), muskulære teknikker, fotterapi og korrigerende opptrening.

 

– Skyldes Mortons nevrom et skadet ligament?

Moderne forskning (Hochberg et al, 2011) har vist at det er lite sannsynlig at nerven havner i klem grunnet de to benene som ligger på siden av den interdigitale plantarnerven, og at det er mer sannsynlig at det skyldes skade på transverse metatarsal ligamentet – som igjen resulterer i skadevev og reduserte plassforhold. Teorien på virkemåte av trykkbølgebehandling er at det bryter opp de skadde fibrene i ligamentet og setter i gang reparasjonsprosesser som er med på å gjenopprette normalisert tilheling i et område der kroppen har “gitt opp” i forhold til å reparere det skadde partiet.

 

Konservativ behandling av denne diagnosen går primært sett ut på symptomlindring (arbeid med vonde muskler, senevevsbehandling og dysfunksjonelle ledd), funksjonsbedring (korrigerende øvelser og ergonomiske tiltak, blant annet hallux valgus støtte og innleggssåler som gir bedre støtte under foten). Det er også viktig å gå bort fra bruk av høye hæler og trange sko, samt redusere vekten hvis man er litt på den tunge siden.

 

– Så kirurgi og operasjon av mortons nevrom er ikke alltid nødvendig?

Nei, heldigvis ikke. Opptil 80% av tilfeller kan reagere positivt på konservativ behandling – men dette etterlater også noen tilfeller som, dessverre, ikke har noen annen mulighet enn å legge seg under skalpellen.

Ja, jeg tror jeg har Mortons nevrom. Hvordan kan vi forsøke å bli kvitt disse smertene?

Det er flere faktorer som bør adresseres dersom du sliter med denne typen smerter og plager – og våre behandlere jobber helhetlig for å kunne gi deg best mulig resultater og langvarig bedring. Ved Mortons nevrom så er det viktig at man finner årsakene til at diagnosen har oppstått og at man forsøker å luke ut disse.

 

 

– Problemer med Mortons nevrom kan ramme alle og enhver

Vært litt ivrig med joggingen? Jobber du mye på hardt underlag i vernesko? Kanskje har du gått hyppigere og lengre på ski i trange langrennsko denne sesongen? Alle belastninger som legger trykk mot framfoten og krever en bevegelse som skyter kraft gjennom tåballen kan medføre en irritasjon og potensiell skade på transverse metatarsal ligamentet – dette kan igjen medføre reduserte plassforhold for den interdigitale plantarnerven som dermed blir irritert og smertefull.

 

Mest sannsynlig har det også bygget seg opp over lengre tid med stadig strammere muskulatur i foten og nedsatt leddfunksjon. Det er heller ikke sant at smertene er akkurat like fra person til person, selv om velmenende råd fra svigermor mener at “dette er akkurat det samme som jeg hadde”.

 

Sannheten er at disse varierer fra person til person og at behandling må tilpasses den enkelte utfra deres ståsted. Slike plager kan være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Ofte kan det gå hardt utover både fritid og jobb, da stillinger og posisjoner som utøver trykk mot områdene kan gjenskape smerter.

 

Våre terapeuter er godt utdannet og trent i forhold til utredning og behandling av slike diagnoser. Ved bruk av kliniske, ortopediske tester, nevrologiske tester og funksjonelle vurderinger kan de i de aller fleste tilfeller stille diagnosen uten bruk av bildediagnostikk.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling – og samarbeider også tett med legespesialister og fastleger ved behov; et samarbeid som har pågått over mange år.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling innen muskler, nerver, ledd og skjelett. Dette innebærer at du som pasient kan føle deg trygg og ivaretatt. Våre klinikere har også spesialistrettigheter i form av mulighet til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og eventuelle andre utredninger dersom det skulle vise seg å bli behov for dette. 

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

 

Symptomer og kliniske tegn

 • Trykkømhet over det involverte leddet hvor nerveirritasjonen er lokalisert
 • Smerter og nummenhet i framfoten
 • Skarpe smerter når du trykker framfoten sammen (Mulders tegn)
 • Smerter som ofte er verst etter belastning
 • Visse bevegelser av ankel og fot kan oppleves som smertefulle
 • En følelse av at deler av foten og tærne er “numne” og “kalde”
 • Smertene er verst ved palpasjon og trykk, samt etter belastning
 • Økt forekomst av knesmerter (grunnet endret gange)
 • Økt forekomst av hoftesmerter
 • Økt forekomst av ryggsmerter
 • Endret ganglag og mulig halting på involvert fot

 

De mest karakteristiske symptomene på Mortons nevrom er smerter som er verst etter belastning, samt at ubehaget er skarpt i karakter med tilhørende nummenhet i fremre del av foten / tærne. De skarpe smertene skyldes nervetrykk og resulterer også i nedsatt sensorikk i området (nummenhet eller mindre følelse ved trykk).

 

Årsak

Feilbelastning / overbelastning over tid: Som nevnt så er det særlig aktiviteter og belastninger som legger mye trykk på framfoten som kan resultere i en Mortons nevrom diagnose. Dette kan skje dersom belastningen overskrider kroppens evne til å reparere de utsatte partiene i hvileperioden etter belastningen. Hyppigere belastning (f.eks. løpe hver dag uten at man har gjort det på lenge) kan resultere i at denne reparasjonen ikke klarer å holde tritt med nedbrytingen av senefibre, samt muskelfibre og dermed resultere i en belastnignsskade.

 

 

Behandling

Mortons nevrom kan gi smerter i foten og da særlig i fremre del av foten (metatarsalgi). Konservativ behandling adresserer stramme og vonde muskler i fot, samt legg, som kan oppstå grunnet feilbelastningen ved endre gange og feilbelastning grunnet denne diagnosen. Av mer konkrete, ergonomiske tiltak så nevnes følgende:

 

 • Unngå trange sko
 • Benytt kinesioteip for å støtte opp framfoten og gi ekstra avlastning
 • Oppsøk kliniker for å få diagnostisert plagen og dine individuelle behov
 • Forsøk konservativ behandling før du går til mer invasive tiltak

 

Vi velger behandlingsmetode basert på den enkelte kasustikk – men med Mortons nevrom, så er det ofte effektivt å kombinere muskelknutebehandling, tilpasset leddmobilisering og spesialiserte senevevsverktøy (IASTM). Sistnevnte er særlig effektivt mot seneskader. Andre tiltak er muskulære teknikker og lokal massasje.

 

Vi har også referert tidligere i artikkelen til den dokumenterte kliniske effekten av trykkbølgebehandling i bruk mot Mortons nevrom symptomatikk. Denne metoden kan også være en god spesialitetbehandling for langvarige, kroniske plager i føttene. Intramuskulær nålebehandling rettet mot stram leggmuskulatur kan også være en del av behandlingsoppsettet, da særlig ved mer alvorlige plager som har vedvart over lengre tid.

 

Trykkbølgebehandling: Dokumentert og god effekt mot diagnoser som innebærer skader i sene-, muskel- og ligamentfibre. Trykkbølgene bryter gradvis ned skadde senefibre og påtvinger en reparasjonsrespons i det behandlede området – som også innebærer forhøyet blodsirkulasjon og midlertidig behandlingsømhet som kan vedvare i flere dager (i visse tilfeller). Over flere behandlinger kan dette være med på å gradvis bytte ut de skadde fibrene med friskere fibre som igjen ikke er like smertesensitive og også mer elastiske. Teorien bak trykkbølgebehandling mot Mortons nevrom er at dette kan bidra til å redusere trykket mot nerven, som dermed får en mulighet til å lege seg selv.

 

IASTM – Senevevsverktøy: Disse verktøyene er særlig brukt for å bryte ned skadde senefibre og gjenopprette tilhelingen, samt oppbyggingen av nye, friske senefibre. Stålverktøyene føres gjentatte ganger i kryssfriksjon eller lengderetningen av senen og bryter dermed ned oppsamlinger av skadde senefibre som kan ha oppstått.

 

Med denne diagnosen så er det ofte essensielt at man også får tatt tak i dysfunksjonell muskulatur i området – for så å styrke og gjøre denne mer funksjonell og kapabel til å motså overbelastning etter at man har fått normalisert den. Det er også viktig å mobilisere fotleddene og ankel for å sørge for riktig bevegelse og belastning.

 

Gode resultater med helhetlig tilnærming

Våre kiropraktorer og terapeuter tilbyr helhetlig behandling for alle aldersgrupper rettet mot både muskler, sener, bindevev og ledd. Vi anerkjenner at et muskuloskeletalt problem alltid er en kombinasjon av flere faktorer – f.eks. leddrestriksjoner (stive ledd), myalgier (overaktive muskler), muskelubalanse (for stramme muskler noen steder og for inaktive andre steder), dysergonomiske arbeidstillinger (en dårlig kontorstol kombinert med for mye sitting kan resultere i vond rygg) og feilaktig bevegelsesmønster (feil ganglag kan forverre plagene dine). Nettopp derfor behandler vi med hovedformål om å få deg bedre på alle plan – ikke bare mindre stive ledd (selv om det er en våre spesialiteter). Behandlingen er tilpasset etter alder, dagsform og sykdomshistorie – og egner seg dermed for alle.

 

Du kan lese mer om de ulike behandlingsmetodene våre ved å navigere fram i toppmenyen.

 

– Tilpasset trening er viktig!

trening er viktig

Vi hjelper deg med å finne øvelsene som passer for deg og ditt problem!

 

Ikke la smertene stoppe deg – mindre bevegelse i hverdagen fører bare til at det blir verre (naturlig nok avhengig av skaden – noen skader kan kreve mer hvile og avlastning enn andre) – slike plager kan nemlig være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Det er derfor viktig at man får hjelp til å utrede problemet (ved behov vil vi henvise til diagnostisk ultralyd eller MR), mobilisere bløtvevet og kommer godt i gang med riktige øvelser i en tidlig fase. Ta kontakt med oss hvis du mistenker at du har denne diagnosen.

 

Noen forslag til gode øvelser mot Mortons nevrom:

 • Tøyning av fotbladsmuskulaturen
 • Tøying av leggmuskulaturen
 • Sideliggende benløft
 • Balansetrening
 • Annet tips: Benytt kompresjonssokker for økt blodsirkulasjon i føttene dine
 • Annet tips: Benytt en hallux valgus støtte for mer riktig belastning på storetåen (og foten)

 

Ta gjerne kontakt for en konsultasjon, så hjelper vi deg å sette sammen et treningsprogram for deg og din problematikk.

 

– Ta tak i problemet. Ikke vent!

Studier og forskning har slått fast, gang på gang, at jo tidligere man får hjelp med sin muskuloskeletale problematikk, jo bedre er det. Ved langvarige plager er det nemlig høy sjanse for at man beveger seg mindre, beveger seg feil og gjør andre endringer i hverdagen som fører til at symptomene ikke blir bedre og at man utvikler smerter i andre området – sistnevnte kaller vi ofte for “kompensasjonssmerter“.

 

Kontakt oss

slitasje-i-hoften-hofteartrose

Vi jobber daglig med muskuloskeletal problematikk innen muskler, ledd, nerver, sener og bindevev – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon (klikk på lenken nedenfor). Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag.

 

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 • Klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige tider for en eventuell konsultasjon (åpnes i nytt nettleservindu)
 • Vi gjør vårt beste for å gi deg time på dagen eller neste dag
 • Online booking er døgnåpen 24/7/365
 • Ingen ledige timer? Eller fungerer ikke online booking som det skal? Ring oss gjerne på 63 96 33 35 (innenfor åpningstidene våre) eller kontakt oss via vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et tidspunkt til deg så snart som mulig

 

Kilder: NHI.no, Vondt.net, Lommelegen.no, FHI.no, SINTEF

 

Ta kontakt med oss allerede i dag – så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med dine plager. Ha en fin dag videre.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *