vondt i underarmen 700

Albue | Oversikt over ulike diagnoser og behandlinger

Vondt i albue og underarm? Kanskje har du fått en diagnose av fastlegen din? Våre klinikere og terapeuter, inkludert kiropraktor og fysioterapeut, ved Råholt Kiropraktorsenter har høy faglig kompetanse innen diagnostisering, utredning, opptrening og behandling av skader, smerter og dysfunksjoner i albue og underarm. 

 

Blant de vanligste diagnosene vi ser her i klinikken som involverer albue og underarm innbefatter seneskader og senebetennelser – inkludert tennisalbue (lateral epikondylitt), musearm, golfalbue (medial epikondylitt) og stramme muskler i underarmen grunnet overbelastning. Noen av de vanligste årsakene til albuesmerter ofte i senefestene som fester til utside eller innsiden av albuen – og som kan gi følgeplager og kompensering videre ned i underarmene.

 

Det er også viktig å huske på at problemer med albueledd, nerver, sener og muskelfester i dette området også kan medføre smerter som reiser videre ned mot håndledd og hendene.

 

Rask oversikt over vanlige diagnoser som medfører smerter i albue og underarm:

 

Albue

Albuesmerter

Lateral epikondylitt (Tennisalbue)

Medial epikondylitt (Golfalbue)

Musearm

Senebetennelse i albuen (albuetendinitt)

Seneskade i albuen (albuetendinose)

 

Underarm

Muskelsmerter i underarmen

Nervesmerter i underarmen

Senebetennelse i underamen

Seneskade i underarmen

 

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside.

 

BESTILL TIME HOS FYSIOTERAPEUT ELLER KIROPRAKTOR HER: Døgnåpen online booking

book online

Albue

Lateral epikondylitt (Tennisalbue)

Kort fortalt: Vondt på utsiden av albuen? Har du merket at det har medført nedsatt grepstyrke? Tennisalbue, også kjent som lateral epikondylitt, gir ofte karakteristiske smerter på utsiden av albuen – mot festet vi kaller den laterale epikondylen.

 

Tilstanden skyldes en seneskade i de senefibrene som fester inn mot denne anatomiske delen av albuen – hvor senefibrene, enten akutt eller over lengre tid, har blitt skadet og smertesensitive. Dette kan resultere i en rekke kompenseringsplager, blant annet at man opplever nedsatt styrke i hånd og håndledd.

 

Behandlingen av lateral epikondylitt går primært ut på å gjenopprette senefibrenes normale funksjon ved å bryte ned de skadde senefibrene og forårsake en lokal reparasjonsprosess i området. Dette gjøres normalt sett med trykkbølgebehandling – en senevevsbehandlingsteknikk som “ødelegger” arrvev og skadevev for så å gjenopprette økt blodsirkulasjon og en forhøyet reparasjonsrespons i området. Behandlingen utføres ukentlig, grunnet at reparasjonsresponsen kan ta opptil 1 uke, og over 5-8 behandlinger (normalt sett). I visse tilfeller, der personen har gått meget lenge med problematikken, så kan det ta opptil 8-12 behandlinger før man merker bedring. Bedringen vil være gradvis – og ved denne type av behandling er det fysisk umulig at det ikke skjer en forandring i senefibrene. Spørsmålet er bare om hvor mange behandlinger som trenges for den enkelte kasustikk.

 

Vi hjelper deg hele veien fra symptomlindring (reduksjon og smerter, samt sørge for normal funksjon) – og deretter hjelper vi deg gjerne med opptreningen (inkludert eksentrisk trening) for å forhindre at dette skal skje igjen.

 

Fastleger henviser ofte til oss for trykkbølgebehandling dersom du har fått påvist denne diagnosen.

 

Les mer: – Lateral epikondylitt (Tennisalbue)

 

Medial epikondylitt (Golfalbue)

Kort fortalt: Smerter på innsiden av albuen? Gradvis overbelastning og feilbelastning over tid kan medføre skade i senefibrene på innsiden av albuen. Denne skaden fører igjen til at senefibrenes evne til å reparere seg selv blir redusert og at blodsirkulasjon i dette området også ofte blir rammet.

 

Medial epikondylitt, også kjent som Golfalbue, gir karakteristiske smerter på innsiden av albuen. Diagnosen kan også medføre nedsatt styrke i håndgrepet og gi refererte smerter ned mot håndleddet.

 

Vi hjelper deg i alle stadier av problematikken, fra å lindre symptomene og smertene, samt å utbedre seneoppbygningen og senefunksjonen. Behandlingsmodaliteter tilpasses etter den enkelte problematikk og seneskade. Noen eksempler på behandling som benyttes er triggerpunktbehandling, trykkbølgebehandling, instrumentassistert bløtvevsbehandling (IABVB) og intramuskulær nålebehandling.

 

Gullstandard (best forskningsdokumenterte behandlingsformen) i behandling av medial epikondylitt er trykkbølgebehandling. En behandling der man benytter et spesialisert apparat og en probe som retter tusenvis av impulser inn mot seneskaden – hvert enkelt av disse trykkimpulsene medfører et mikrotraume. Disse mikrotraumene er av en så liten størrelse at kroppen kan reparere hvert enkelt av de og på den måten oppnå funksjonell og symptomatisk bedring over tid – det fungerer med andre ord litt som laserterapi av arrvev, der man forårsaker så mange små snittskader i huden at kroppen blir “tvunget” til å reparere de og dermed legge ned ny hud. Det samme skjer altså med senefibrene ved trykkbølgebehandling.

 

Dersom det er nødvendig, så har vi også offentlig henvisningsrett til bildediagnostikk (MR, røntgen, CT og ultralyd). Dog så er det normalt sett, ved bruk av funksjonelle og ortopediske tester, mulig å stille en diagnose uten bruk av bildediagnostisk utredning.

 

Les mer: Medial epikondylitt (Golfalbue)

 

Musearm

Kort fortalt: Smerter i albuen? Føles vondtene som om de sitter dypt inne i albuen? Musearm er ofte en uspesifikk diagnose som forklarer at det dreier seg om en overbelastningsskade i sene- eller muskelfestene som går fra håndleddet og opp i albuen.

 

Ofte, derav navnet, så skyldes denne diagnosen overbelastning relatert til bruk av PC, og i nyere tid, smartphone. Førstnevnte er da ofte knyttet til at håndleddet holdes i en bakoverbøyd stilling når man jobber flittig med datamusen – som igjen medfører at senen og muskelfestene som går fra håndleddet og oppover mot albueleddet kan bli overbelastet over tid.

 

Dette kan medføre senevevsfortykkelse – en tilstand der senefibrenes reparasjonsevne og funksjonalitet reduseres, grunnet at senefibrene blir fortykket, endrer struktur og ofte legger seg i “kryssfiber-posisjon”. Sistnevnte betyr at de ikke har sin normale posisjon og oppbygning – og at dette får konsekvenser for deres funksjonalitet, mobilitet og elastisitet – som igjen resulterer i økt smertesensitivitet, uspesifikke albuesmerter og kraftnedsettelser i underarm, hånd og håndledd.

 

Behandlingen av musearm går ut på å bryte ned skadde senefibre – for å forårsake en reparasjonsrespons der senene tilheles. Samt behandle stramme muskler i underarm og lokalt i albuen. Oftest benyttes trykkbølgebehandling rettet inn mot de mistenkte skadde senefibrene – og det kan ta mellom 5-12 behandlinger – avhengig av hvor langvarig og omfattende tilstanden er. Normalt sett vil mange merke bedring i løpet av  5 behandlinger, men denne bedringen kommer gradvis – og særlig de 2-3 første behandlingene kan gi tydelig behandlingsømhet i de behandlede områdene.

 

Les mer: – Musearm

 

Senebetennelse i albuen

Kort fortalt: Man har i nyere forskning funnet ut at de aller fleste episoder og tilstander som involverer senene i albuen faktisk dreier seg om seneskader – og ikke senebetennelser. Men det betyr ikke at en sene ikke kan være begge deler.

 

I festene rundt en seneskade vil det ofte, helt naturlig, oppstå betennelsereaksjoner. Slike betennelsereaksjoner oppstår når kroppen forsøker å reparere et område – som igjen kan medføre lett hevelse, murring, verking og lokale smerter. Dog hvis denne responsen blir overdreven eller kronisk, så kan man ha godt av utredning og behandling.

 

I en akutt fase av en senebetennelse så benyttes gjerne muskulære teknikker for å få mer blodsirkulasjon inn mot det betente og skadde senefestet. Denne økte sirkulasjonen vil bidra til reparasjon og bekjempelse av unødvendig betennelse.

 

Etter den akutte fasen kan man evaluere seneskaden og initiere neste behandlingsfase – nemlig trykkbølgebehandling. Trykkbølgene som emitteres fra trykkbølgeproben forårsaker nemlig små reparasjonsprosesser i de behandlede senefibrene og påtvinger kroppen til å ta tak i senebetennelsen. Gradvis, over flere behandlinger – ofte rundt 5 til 8 stykker – som gis ukentlig, vil man bryte ned skadevevet og gjenopprette normalt senevev i de behandlede områdene. Vi er også opptatt av å sørge for langvarig bedring – så det kan være aktuelt med rehabiliteringstrening hos fysioterapeut eller moderne kiropraktor rettet inn mot de påvirkende områdene.

 

Les mer: – Senebetennelse i albuen

 

Seneskade i albuen

Kort fortalt: Seneskader i albuen kan oppstå akutt og plutselig (for eksempel ved håndballkast) – eller så kan de oppstå over lang tid grunnet repetitiv belastning. Når det kommer til seneskader i albuen så er det viktig at her er det mange forskjellige varianter og graderinger – som betyr at enkelte seneskader kan være milde (senestrekk), moderate (lette senerifter) og andre mer alvorlige (delvise eller fullstendige rupturer). Sistnevnte er det ofte ingen tvil om.

 

Det første vi gjør når vi har mistanke om at det dreier seg om en seneskade er å utrede denne og få et bedre overblikk over situasjonen. Deretter når man har fått en bedret forståelse for hvilken sene som er involvert og i hvilken grad denne er skadet, så kan man velge behandlingsmetodikk og framgangsmåte basert på dette.

 

Behandlingen inkluderer ofte bruk av muskulære teknikker og senevevsverktøy i akuttfasen, før man, etter noen behandlinger, går over til bruk av trykkbølgeapparat – som benytter målrettede trykkbølger for å bryte ned skadet senevev og forårsake reparasjon i senefibrene. Slik remodellering og gjenoppbygning av skadde senefibre kan naturligvis ta tid, men det er fysisk umulig at trykkbølgene ikke forårsaker reparasjonsresponser i senefibrene – så ofte dreier det seg bare om et tidsspørsmål før man merker at seneskaden blir gradvis bedre.

 

Les mer: – Seneskade i albuen

 

Vondt i underarmen og underarmsdiagnoser

vondt i underarmene

Muskelsmerter i underarmen

Kort fortalt: Opplever du muskelsmerter i underarmene? Kanskje har du opplevd at muskulaturen i underarmene tidvis nesten kramper seg? Mange opplever at musklene tidvis kan bli vonde og smertefulle. Dette skyldes normalt sett repetitiv belastning over lengre tid, for eksempel bruk av PC eller smart-telefon, som medfører en gradvis oppbygning av muskelspenninger og mulige muskelskader i de påvirkende områdene.

 

Det er viktig å ta smerter på alvor. Smertene er nemlig kroppens eneste måte å kommunisere med deg direkte på – og disse smertesignalene betyr at “dette må du gjøre noe med, før det blir verre og kronisk”. Smertesensitiviteten vil tilta og bli gradvis sterkere hvis man bastant fortsetter å tråkke nedover samme stien uten å gjøre noe med det – helt til det ikke går lenger.

 

Etter hvert som smertene utvikler seg kan de medføre funksjonssvikter som kan innebære nedsatt kraft i underarmer, hender og håndledd – samt lokal nerveirritasjon med tilhørende følelse av nummenhet og tidvis iling, dersom det blir riktig ille.

 

Vi kombinerer ofte ulike behandlingsmetoder, inkludert muskulære teknikker, senevevsbehandling og trykkbølgebehandling, for å kunne gi best mulig individuell oppfølging og tilnærming til din problematikk. Hos oss skal du føle deg ivaretatt fra behandling i akutt fase og helt til du er ferdig med eventuell rehabiliteringstrening.

 

Les mer: – Muskelsmerter i underarmen | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Nervesmerter i underarmen

Kort fortalt: Stråling og iling nedover armene – helt ned til underarmen? Nervesmerter i underarmen kan skyldes lokale nerveirritasjoner, for eksempel i albuen eller håndleddet, eller så kan nervesymptomene være mer “langreiste” – fra nakke eller skulder.

 

Noen mulige årsaker til nervesmerter og symptomer nedover i underarmene er prolaps i nakken (med nerverotsaffeksjon mot C5, C6, C7, C8 eller T1-nerveroten), scalenii syndrom (når musklene i nakkegropen og ovenfor skulderbladene blir så dysfunksjonell og stramme at de medfører lokal nerveirritasjon og klem mot nervene i brachial plexus), avklemming i skuldrene (impingement syndrom) eller nerveavklemming i håndleddet (karpaltunnelsyndrom).

 

Forskning har også vist at man kan ha avklemminger i forskjellige gradering på flere forskjellige steder. Med dette så mener man, eksempelvis, at 10% av nerveirritasjonen kan oppstå fra nakken, 30% fra skulderen og 60% fra albuen. Men dette er kun et eksempel, så nerveavklemmingen kan like fullt skyldes 90% trykk i nakken og 10% fordelt på de andre strukturene. Konklusjonen er dog at nervene ikke liker å bli avklemt – og at dette kan få følgeplager og kompenseringssmerter. Blant annet har man sett, via forskningsstudier, at mange episoder med karpaltunnelsyndrom mest sannsynlig oppstod grunnet nerveirritasjon i nakken.

 

Ved langvarig nerveirritasjon kan det medføre muskelsvinn (grunnet manglende nervesignaler til de påvirkede musklene), nedsatt følelse i huden (manglende nervesignaler til blant annet hudcellenervene) og forhøyet nervesmertesensitivitet.

 

Dersom du opplever nervesmerter eller nervesymptomer, så anbefaler vi deg sterkt til å ta kontakt med oss for en utredning. Vi skal deretter gjøre vårt aller beste for å hjelpe deg hele veien fra utredning til optimalisert behandling.

 

Les mer: – Nervesmerter i underarmen | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Senebetennelse i underarmen

Kort fortalt: Føles underarmene tunge, dovne og visne ut? Litt som om de ikke henger helt med når du skal bruke dem? Du kan ha en senebetennelse i underarmen. Slike senebetennelser i underarmene har en tendens til å ramme de som skrur og vrir mye med verktøy i hverdagen – blant annet rørleggere, snekkere, elektrikere og andre håndverksyrker.

 

Grunnen til at disse ofte rammes er nettopp denne repetitive skrubevegelsen over lengre tid – som resulterer i gradvis nedbryting og skade på senefibrene – som igjen, ofte, akkompagneres av betennelsesreaksjoner. Men la oss ha en  ting klart – det er altså selve skade i senefibrene som er problemet her. Grunnen til at man ofte opplever gradvis forverring er at etter hvert som fibrene blir mer og mer skadet – så reduseres også deres egen evne til å reparere seg selv (grunnet skadevev og skadefortykkelse på senefibrene); som naturlig nok medfører en “negativ spiral” hvor du blir gradvis mer og mer preget av smertene.

Trykkbølgebehandling er rangert som en av de aller mest effektive behandlingsverktøyene når det kommer til seneproblematikk i underarmene og albuene.

 

Vi har hjulpet mange rørleggere og håndverkere med å finne tilbake til en smertefri arbeidsdag – og vi er opptatt av at du skal føle deg godt ivaretatt fra akutt smertelindring og helt til eventuell rehabiliteringsopptrening.

 

Les mer: – Senebetennelse i underarmen | Symptomer, Utredning og Behandling

 

Seneskade i underarmen

Kort fortalt: Mistenker du at du kan ha fått en seneskade i underarmen? Har du smerter i underarmene som gjør det vanskelig å jobbe?

 

Problemet er at mange ikke tar hensyn til smerter og mistanke om skader før det har gått meget lang tid – og det er da funksjonssvikten sparker inn med full styrke i form av nedsatt kraft i underarmene og smerter ved selv mindre fysiske belastninger. Først da er det mange som ser varsellampene blinke og tenker: “Dette bør jeg få noen til å undersøke for meg”. Og det er helt riktig – det burde de. Det er nemlig slik at langvarige smerter kan medføre kompenseringsplager og gradvis forøket nivå av skadefibre i de skadde seneområdene.

 

Behandling av seneskader går primært ut på å bryte ned det dysfunksjonelle senevevet og “påtvinge” kroppen en økt reparasjons og tilhelingsrespons i den aktuelle regionen – dette medfører at det skadde senevevet gradvis blir byttet ut med nye og friske (og ikke minst smertefrie) senevevsfibre.

 

Måten man går fram med for å gjøre dette er tilpasset den enkelte – men ofte vil trykkbølgebehandling og senevevsverktøy (IASTM) spille en sentral rolle i behandlingsoppsettet.

 

Les mer: – Seneskade i underarmen | Symptomer, Utredning og Behandling

 

 

Kontakt oss

Vi jobber daglig med albue og underarm – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller bestill en time online dersom du ønsker en konsultasjon. Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag. Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

BESTILL TIME HOS FYSIOTERAPEUT ELLER KIROPRAKTOR HER:

book online

 

Forskning / kilder / bilder:

  1. Vondt.net, NHI, FHI, SINTEF

 

Ikke la smertene ta over hverdagen din. Kontakt oss gjerne for en utredning og eventuell behandling av din problematikk og ditt smertebilde. Vi har en tverrfaglig og moderne tilnærming til utredning og behandling av lidelser innen muskler, sener, nerver og ledd.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *