vondt i underarmen 700

Muskelsmerter i underarmen

Rammet av vonde muskler i underarmen? I likhet med andre steder i kroppen kan musklene i underarmen også bli vonde og smertesensitive. Slike muskelsmerter i underarmen skyldes ofte overbelastning og at muskelspenninger bygger seg opp over tid – over lengre tid kan dette også føre til fysiske endringer i oppbygningen av muskelfibrene, som kan bli “forknytt” og få en endret, mindre funksjonell, oppbygning.

 

Dette kan resultere i økt smertesensitivitet og redusert naturlig tilhelingsevne. Vanlige muskler som ofte er involvert er håndleddsekstensorene (musculus extensor carpi radialis longus og brevis), pronator teres, samt brachioradialis.

 

Muskelsmertene du opplever er avhengig av hvilken muskel eller hvilke muskler som er involvert. Våre terapeuter ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi har spisskompetanse innen utredning og behandling av muskulær symptomatikk og denne type muskelsmerter. Slike smerter blir også ofte kalt for muskelknuter i underarmene, myalgier eller muskelspenninger på folkemunne.

 

Muskulære smerter i underarmene kan som nevnt ofte lenkes til feilbelastning gjennom jobb eller fritid – kanskje er det repetitive belastninger over lengre tid som har medført at muskelfibrene gradvis har blitt mer og mer forknytt? Bruk av PC i arbeidet, smart-telefon, fysiske arbeidssituasjoner med verktøy, er blant noen av de vanlige årsakene vi ser til at underarmene rammes av muskelsmerter.

 

Vi deler inn muskelsmerter i to kategorier:

 

 • Lokal muskelirritasjon eller muskelskade: Med dette så menes det at symptomatikken og smertene i det gitte området skyldes en lokal anspenthet eller muskelskade i det aktuelle området.
 • Kompenseringsplager fra nærliggende funksjonelle strukturer: Såkalte kompenseringsmekanismer innebærer at muskler ofte kan reagere negativt og påvirkes av dysfunksjon i nærliggende eller aktuelle anatomiske områder – et godt eksempel på dette er skuldermuskulaturen som ofte kan bli smertefull og vond dersom man har nedsatt leddbevegelighet i nakken. På samme måte kan nedsatt bevegelse i brystrygg og nakke medføre ringvirkninger som går fra stram nakkemuskulatur, videre til vonde skuldermuskler og deretter fører til en endret funksjon i armene også – som kan resultere i muskelsmerter i underarmene.

 

Konservativ behandling av muskelsmerter i underarmen består i første fase av å diagnostisere problematikken – med andre ord å finne ut av hvilken muskel eller hvilke muskler som er involverte og i hvilken fysisk stand muskelfibrene er i. Deretter består behandlingsmodalitetene av spesifikke tøyningsøvelser, muskulære teknikker, tilpasset leddbehandling og ofte også, ved behov, trykkbølgebehandling mot muskelfestene i albuen og underarmen. Ofte kan man også se en involvering av stramme nakkemuskler, stiv nakke og vonde skuldre ved denne diagnosen – oftest grunnet et endret bevegelsesmønster med armene og at man ofte er mer “forknytt” i overkroppen grunnet dette.

 

Ved grundig utredning kan våre terapeuter undersøke om det er mistanke om muskelirritasjon eller muskelskade. Vi innehar også, ved Råholt Kiropraktorsenter, henvisningsrett til offentlig bildediagnostisk utredning (MR, røntgen, diagnostisk ultralyd og CT ++) dersom det er behov for dette.

 

Ved langvarige, kroniske muskelsmerter, kan bruk av spesielle behandlingsmetoder (slik som senevevsverktøy, kalt IASTM – eller trykkbølgebehandling) bryte ned skadde muskelfibre og sørge for en økt tilhelings- og reparasjonsrespons i det skadde området. Ved Råholt Kiropraktorsenter innehar våre terapeuter høy kompetanse innen utredning og behandling av eventuelle muskelplager som kan ha oppstått.

 

Råholt Kiropraktorsenter utreder og behandler symptomer og dysfunksjoner i albue og underarm, inkludert muskelsmerter i underarmen, ved bruk av moderne utrednings- og behandlingsmetoder. Vi samarbeider også internt og tverrfaglig – ofte ved en kombinasjon av fysioterapi pluss kiropraktikk.

 

– Hvordan behandles muskelsmerter i underarmen?

Som nevnt tidligere i artikkelen, så er første fase i ethvert behandlingsoppsett å avdekke hvor smertene kommer fra. Etter at dette er gjort, så retter man fokus inn mot dette området bestående av behandlingsmodaliteter tilpasset den enkeltes symptomer og diagnose. Ved muskelsmerter så jobber vi også ofte tverrfaglig med både fysioterapeut og kiropraktor for å optimalisere behandlingen for pasienten. Vi innehar også spesialistverktøy benyttet mot mer kompliserte problemstillinger slik som trykkbølgeapparat, nålebehandling og senevevsverktøy ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi.

 

Ja, jeg tror jeg har en muskelsmerter i underarmen. Hva nå?

En grundig fysisk undersøkelse bestående av funksjonell testing, ortopediske tester og nevrologiske tester vil være første steg. Det er flere faktorer som bør adresseres dersom du sliter med denne typen smerter og plager – og våre behandlere jobber helhetlig for å kunne gi deg best mulig resultater og langvarig bedring. Ved slike plager så er det viktig at man finner årsakene til at smertene har oppstått og at man forsøker å luke ut / forbedre disse (for eksempel repetitive belastninger i hverdagen, nedsatt muskelfunksjon i underarmene eller andre faktorer).

 

vondt i underarmene

 

– Problemer med muskelsmerter i underarmen

Å ignorere smerter kan medføre gradvis forverret tilstand og komplikasjoner. På lik linje med det at å ignorere vedlikehold og advarsler i dashbordet på bilen kan føre til mer alvorlig problematikk. Noe av det vanligste vi ser er at folk flest ikke er like flinke til å ta vare på seg selv som de for eksempel er til å ta vare på bilen sin – og slikt kan det bli problemer av på sikt. Hvorfor ikke unne deg et “oljeskift på Råholt” i form av litt behandling når du kjenner at muskler, ledd og sener begynner å avgi symptomer? Så slipper du “motorhavari”?

 

Det er nemlig viktig å ta muskelsmerter på det høyeste alvor. Vi har sagt det tidligere og jeg sier det gjerne igjen. Redusert og nedsatt funksjon i muskler og ledd er nemlig noe som kan vedvare og plage deg resten av livet hvis du ikke tar tak i problematikken. Det er nemlig i dette funksjonell nettverket av muskelfibre, nervetråder og bindevev at all din bevegelighet kommer fra. Og ved ignorering av dette fintunede maskineriet så vil etter hvert tilstanden i musklene gradvis forverres så dette kan gå utover grepstyrke, muskulatur i hånd og håndledd, redusert signalstyrke og skadet muskelvevsstruktur.

 

Våre terapeuter er godt utdannet og trent i forhold til utredning og behandling av slike diagnoser. Ved bruk av kliniske, ortopediske tester, nevrologiske tester og funksjonelle vurderinger kan de i de aller fleste tilfeller stille diagnosen uten bruk av bildediagnostikk.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling – og samarbeider også tett med legespesialister og fastleger ved behov; et samarbeid som har pågått over mange år.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling innen muskler, nerver, ledd og skjelett. Dette innebærer at du som pasient kan føle deg trygg og ivaretatt. Våre klinikere har også spesialistrettigheter i form av mulighet til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og eventuelle andre utredninger dersom det skulle vise seg å bli behov for dette. Vi har også egen fysioterapeut med høy kompetanse innen utredning og behandling av plager i muskler, sener, bindevev og nerver.

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

BESTILL TIME HER HOS FYSIOTERAPEUT ELLER MODERNE KIROPRAKTOR: Døgnåpen online booking

book online

 

Symptomer og kliniske tegn på muskelsmerter i underarmen

 • Lokale smerter ved trykk på den påvirkede muskulaturen
 • En følelse av å være konstant “sliten” og øm i underarmsmusklene
 • Gradvis forverrede smerter etter hvert som belastningen fortsetter

 

De mest karakteristiske symptomene på muskelsmerter i underarmen er lokale smerter i musklene som er verre ved feilbelastning og aktivitet som rammer de aktuelle muskelfibrene.

 

Årsak

Overbelastning: Muskelsmerter og muskelspenninger har en tendens til å starte i det små og deretter bygge seg opp gradvis etter hvert som muskelfibrene blir mer og mer irriterte og skadet. Som nevnt tidligere skyldes dette ofte dysergonomiske arbeidsstillinger, feilstillinger, overbelastning og en hektisk hverdag hvor kroppen settes i bakre rekke når det kommer til prioriteter. Og hva skjer når vi ikke tar slike problemer på alvor?

 

Jo, da forekommer det en situasjon hvor naturlig tilheling ikke kan kompensere mot alle belastningene som blir kastet mot muskelfibrene – og dermed oppstår en feilbelastning hvor “tiden skader” og slettes ikke leger – som den burde gjøre.

 

Overbelastningene i muskelfibrene kan nemlig bygge seg opp over lengre tid og føre til stadig dårligere helsetilstand i fibrenes struktur og oppbygning. Etter hvert som de blir mer og mer svekket, så øker også smertene og funksjonsnedsettelsene. Noen eksempler på slik nedsatt funksjon kan være:

 • Muskelsvekkelse og kraftsvikt i underarmer og hender.
 • Hyppigere episoder med smerter i underarmer, håndledd og hender.
 • Kompenseringsplager i andre nærliggende områder – slik som albue og skulder.

 

Det er viktig at belastningen i hverdagen står i stil med tilhelingsevnen til de utsatte muskelfibrene – og det er her vi kommer inn i bildet. Mange er nemlig avhengig av å jobbe hardt og godt over “normale arbeidstimer” i uken – og dermed har vi flere som blant annet benytter seg av muskulære teknikker (inkludert massasje), nålebehandling eller trykkbølgebehandling for å unngå at slikt skadevev og smerteproblematikk starter i muskler og sener. De aller fleste som bruker denne behandlingsformen som vedlikehold går cirka 1 gang i måneden og opplever ofte betydelige forbedring og en bedret hverdag. Vi adresserer deg helhetlig og oppdager gjerne feilfunksjon før du gjør det – og dermed kan vi være en del av et godt forebyggende tiltak for deg som ikke alltid har like god tid til å ta vare på deg selv.

 

Husk også på at dersom man ikke tar tak i problemet kan det bli gradvis verre – og i visse, men sjeldne, tilfeller, også utvikle seg til å bli kroniske funksjonsnedsettelser.

 

Behandling

Vi velger behandlingsmetode basert på den enkelte kasustikk – men ved muskelsmerter i underarmen, så er det ofte effektivt å kombinere muskelknutebehandling (for eksempel intramuskulær nålebehandling) av underarmen og andre relevante områder, tilpasset leddbehandling, nervemobiliseringsteknikker, spesialiserte senevevsverktøy (IASTM) og trykkbølgebehandling.

 

Vi har også referert tidligere til den dokumenterte kliniske effekten av trykkbølgebehandling i bruk mot skadde muskel- og senefibre. Denne metoden kan også være en god spesialitetbehandling for langvarige, kroniske plager i muskler og sener. Intramuskulær nålebehandling rettet mot stram underarmsmuskulatur kan også være en del av behandlingsoppsettet, da særlig ved mer alvorlige plager som har vedvart over lengre tid.

 

Trykkbølgebehandling: Dokumentert og god effekt mot diagnoser som innebærer skader i sene-, muskel- og ligamentfibre. Trykkbølgene bryter gradvis ned skadde senefibre og påtvinger en reparasjonsrespons i det behandlede området – som også innebærer forhøyet blodsirkulasjon og midlertidig behandlingsømhet som kan vedvare i flere dager (i visse tilfeller). Over flere behandlinger kan dette være med på å gradvis bytte ut de skadde fibrene med friskere fibre som igjen ikke er like smertesensitive og også mer elastiske.

 

IASTM – Senevevsverktøy: Disse verktøyene er særlig brukt for å bryte ned skadde muskel- og senefibre og gjenopprette tilhelingen, samt oppbyggingen av nye, friske senefibre. Stålverktøyene føres gjentatte ganger i kryssfriksjon eller lengderetningen av senen og bryter dermed ned oppsamlinger av skadde senefibre som kan ha oppstått. Dette kan også medføre mindre lokalt trykk mot nerver og derav mindre nerveirritasjon.

 

Med denne diagnosen så er det ofte essensielt at man også får tatt tak i dysfunksjonell muskulatur i området – for så å styrke og gjøre denne mer funksjonell og kapabel til å motstå overbelastning etter at man har fått normalisert den. Det er også viktig å mobilisere relevante ledd for å sørge for riktig bevegelse og belastning.

 

Gode resultater med helhetlig tilnærming

Våre kiropraktorer, fysioterapeuter og terapeuter tilbyr helhetlig behandling for alle aldersgrupper rettet mot både muskler, sener, bindevev og ledd. Vi anerkjenner at et muskuloskeletalt problem alltid er en kombinasjon av flere faktorer – for eksempel leddrestriksjoner (stive ledd), myalgier (overaktive muskler), muskelubalanse (for stramme muskler noen steder og for inaktive andre steder), dysergonomiske arbeidstillinger (en dårlig kontorstol kombinert med for mye sitting kan resultere i vond rygg) og feilaktig bevegelsesmønster (feil ganglag kan forverre plagene dine). Nettopp derfor behandler vi med hovedformål om å få deg bedre på alle plan – ikke bare mindre stive ledd (selv om det er noe våre kiropraktorer innehar en unik spisskompetanse på). Behandlingen er tilpasset etter alder, dagsform og sykdomshistorie – og egner seg dermed for alle.

 

Du kan lese mer om de ulike behandlingsmetodene våre ved å navigere fram i toppmenyen.

 

– Tilpasset trening er viktig!

trening er viktig

Vi hjelper deg med å finne øvelsene som passer for deg og ditt problem!

 

Ikke la smertene stoppe deg – mindre bevegelse i hverdagen fører bare til at det blir verre (naturlig nok avhengig av skaden – noen skader kan kreve mer hvile og avlastning enn andre) – slike plager kan nemlig være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Det er derfor viktig at man får hjelp til å utrede problemet (ved behov vil vi henvise til diagnostisk ultralyd eller MR), mobilisere bløtvevet og kommer godt i gang med riktige øvelser i en tidlig fase. Ta kontakt med oss hvis du mistenker at du har denne diagnosen.

 

Noen forslag til gode øvelser mot muskelsmerter i underarmen:

 • Tøyning av underarmene
 • Tøying av hendene
 • Eksentrisk trening
 • Rotator cuff trening med strikk
 • Annet tips: Benytt kompresjonstøy for albuen for økt blodsirkulasjon til sener og muskler

 

Ta gjerne kontakt for en konsultasjon, så hjelper vi deg med å sette sammen et treningsprogram for deg og din problematikk.

 

– Ta tak i problemet. Ikke vent!

Studier og forskning har slått fast, gang på gang, at jo tidligere man får hjelp med sin muskuloskeletale problematikk, jo bedre er det. Ved langvarige plager er det nemlig høy sjanse for at man beveger seg mindre, beveger seg feil og gjør andre endringer i hverdagen som fører til at symptomene ikke blir bedre og at man utvikler smerter i andre området – sistnevnte kaller vi ofte for “kompensasjonssmerter“.

 

Kontakt oss

slitasje-i-hoften-hofteartrose

Vi jobber daglig med muskuloskeletal problematikk innen muskler, ledd, nerver, sener og bindevev – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon (klikk på lenken nedenfor). Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag.

 

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 • Klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige tider for en eventuell konsultasjon (åpnes i nytt nettleservindu)
 • Vi er en tverrfaglig, moderne klinikk – med både fysioterapeut og kiropraktorer
 • Vi gjør vårt beste for å gi deg time på dagen eller neste dag
 • Online booking er døgnåpen 24/7/365
 • Ingen ledige timer? Eller fungerer ikke online booking som det skal? Ring oss gjerne på 63 96 33 35 (innenfor åpningstidene våre) eller kontakt oss via vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et tidspunkt til deg så snart som mulig

 

Kilder: NHI.no, Vondt.net, Lommelegen.no, FHI.no, SINTEF

 

Ta kontakt med oss allerede i dag – så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med dine plager. Ha en fin dag videre.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *