Albuesmerter

Musearm

Har du fått en uspesifikk musearm-diagnose? Lurer du på hva det faktisk innebærer å ha musearm? For det første så er denne diagnosen ikke definert – med dette så menes det at det er ofte brukt som et paraplybegrep som smerter i albuen og underarmen. Ved nærmere utredning kommer man frem til hvilke senefibre som er skadet og hvilke strukturer det er som gir deg nedsatt funksjon og vondt i disse områdene – meget ofte dreier det seg om tennisalbue (lateral epikondylitt) eller medial epikondylitt (golfalbue). Vi innehar spisskompetanse innen utredning og behandling av denne type lidelser.

 

Som navnet tilsier er dette en diagnose som ofte blir gitt til de som opplever albuesmerter og som jobber foran en PC for deres daglige levebrød. Repetitive belastninger over lengre tid kan nemlig medføre en langsomt ødeleggende prosess på senefestene i albuen – som kan føre til gradvis økte smerter og nedsatt funksjon. 

 

Konservativ behandling av musearm består i første fase av å diagnostisere problematikken – musearm er nemlig en uspesifikk diagnose. Deretter består behandlingsmodalitetene av spesifikke tøyningsøvelser, trykkbølgebehandling mot senefestet i albuen og nærliggende muskler i underarmen. Ofte kan man også se en involvering av stramme nakkemuskler, stiv nakke og vonde skuldre ved denne diagnosen.

 

Ved grundig utredning kan våre terapeuter undersøke om det er mistanke om seneskade i håndledd eller albue. Vi innehar også, ved Råholt Kiropraktorsenter, henvisningsrett til offentlig bildediagnostisk utredning (MR, røntgen, diagnostisk ultralyd og CT ++) dersom det er behov for dette.

 

Bruk av spesielle behandlingsmetoder (slik som senevevsverktøy, kalt IASTM – eller trykkbølgebehandling) kan bryte ned skadde senefibre og sørge for en økt tilhelings- og reparasjonsrespons i det skadde området. Ved Råholt Kiropraktorsenter innehar våre terapeuter høy kompetanse innen utredning og behandling av eventuelle seneskader som kan oppstått.

 

Råholt Kiropraktorsenter utreder og behandler symptomer og dysfunksjoner i albue og underarm, blant annet musearm, ved bruk av moderne utrednings- og behandlingsmetoder. Vi samarbeider også internt og tverrfaglig – ofte ved en kombinasjon av fysioterapi pluss kiropraktikk.

 

– Hvordan behandles musearm?

Trykkbølgebehandling er gullstandard (best forskningsdokumenterte behandlingsmetode) for behandling av denne type seneskade i albue og underarm. Trykkimpulsene forårsaker mikrotraumer som bryter ned de skadde senefibrene og trigger ny tilheling i området – som resulterer i gradvis utskiftning av skadde fibre og normalisert funksjon. Andre behandlingsmetoder som benyttes er triggerpunktbehandling, intramuskulær akupunktur (nålebehandling) og eksentrisk trening. Vi innehar trykkbølgeapparat og senevevsverktøy ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi.

 

Ja, jeg tror jeg har musearm. Hva nå?

En grundig fysisk undersøkelse bestående av funksjonell testing, ortopediske tester og nevrologiske tester vil være første steg. Det er flere faktorer som bør adresseres dersom du sliter med denne typen smerter og plager – og våre behandlere jobber helhetlig for å kunne gi deg best mulig resultater og langvarig bedring. Ved slike plager så er det viktig at man finner årsakene til at smertene har oppstått og at man forsøker å luke ut disse (for eksempel repetitive belastninger i hverdagen, nedsatt muskelfunksjon i underarmene eller andre faktorer).

 

vondt i underarmene

 

– Problemer med musearm

Å ignorere smerter kan medføre gradvis forverret tilstand og komplikasjoner. På lik linje med det å ignorere vedlikehold og advarsler i dashbordet på bilen kan føre til problematikk.

 

Det er viktig å ta seneskader og seneproblematikk på alvor – for hvis man fortsetter med samme grad og type av feilbelastning så vil nemlig både smertene og dysfunksjonen bli forverret. Etter hvert øker skadene i senefibrene og blir stadig mer fortykket, “forvridd” og endret fra sin normale oppbygning – i samtakt med at det dannes stadig mer skadevev og arrvev i det smertefulle området. Et godt oversiktsbilder over denne prosessen er som følger:

 

bindevev og arrvev

 1. Normalt vev: Normal blodsirkulasjon. Normal sensitivitet i smertefibrene.
 2. Skadevev: Som innebærer redusert funksjon, endret struktur og økt smertesensitivitet.
 3. Arrvev: Utilhelet skadevev har en betydelig nedsatt funksjon, kraftig endret senevevsstruktur og forhøyet risiko for gjentagende problematikk. I fase 3 kan strukturene og oppbygning være så svak at det er høyere sjanse for seneruptur og seneavrivning.

 

Etter hvert som tilstanden i senene gradvis forverres så kan dette gå utover grepstyrke, muskulatur i hånd og håndledd, redusert blodsirkulasjon og dårligere reparasjonsevne. Dette kan også gi grunnlag for høyere risiko for karpaltunnelsyndrom (mediannerveavklemming i håndleddet) og funksjonell nerveirritasjon/nervekompresjon i håndleddet.

 

 

Våre terapeuter er godt utdannet og trent i forhold til utredning og behandling av slike diagnoser. Ved bruk av kliniske, ortopediske tester, nevrologiske tester og funksjonelle vurderinger kan de i de aller fleste tilfeller stille diagnosen uten bruk av bildediagnostikk.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling – og samarbeider også tett med legespesialister og fastleger ved behov; et samarbeid som har pågått over mange år.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling innen muskler, nerver, ledd og skjelett. Dette innebærer at du som pasient kan føle deg trygg og ivaretatt. Våre klinikere har også spesialistrettigheter i form av mulighet til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og eventuelle andre utredninger dersom det skulle vise seg å bli behov for dette. Vi har også egen fysioterapeut med høy kompetanse innen utredning og behandling av plager i muskler, sener, bindevev og nerver.

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

BESTILL TIME HER: Døgnåpen online booking

book online

 

Symptomer og kliniske tegn

 • Trykkømhet over involverte sener og muskelfester i albue og underarm
 • En følelse av verking i albue og underarm
 • Nedsatt grepstyrke
 • Repetitive belastninger bygger opp et trykk og lokale smerter i underarmen og albue
 • Mulig økt forekomst av håndleddsmerter
 • Mulig økt forekomst av håndsmerter
 • Mulig økt risiko for karpaltunnelsyndrom

 

De mest karakteristiske symptomene på musearm er smerter i underarm og albue som ser ut til å forverres ved repetitive belastninger – for eksempel jobbing på PC eller smartphone. Smertene beskrives ofte som dype og verkende – dog tidvis skarpe ved visse bevegelser og kraftanstrengelser.

 

Årsak

OverbelastningRepetitiv belastning over lengre tid er den desidert vanligste årsaken til at man rammes av golfalbue (medial epikondylitt) og albuesmerter. Derfor har diagnosen en tendens til å ramme yrker og hobbyer hvor bøying av håndleddet er involvert – og som kjent innebærer dette også golfsvingen og mange håndverksyrker (blant annet tømrere, rørleggere, elektrikere og lignende).

 

Det er viktig at belastningen i hverdagen står i stil med tilhelingsevnen til de utsatte senefibrene – og det er her vi kommer inn i bildet. Mange er nemlig avhengig av å jobbe hardt og gått over “normale arbeidstimer” i uken – og dermed har vi flere som blant annet benytter seg av trykkbølgebehandling for å unngå at slikt skadevev og smerteproblematikk starter. De aller fleste som bruker denne behandlingsformen som vedlikehold går cirka 1 gang i måneden og opplever ofte betydelige forbedring og en bedret hverdag.

 

Husk også på at dersom man ikke tar tak i problemet kan det bli gradvis verre – og i visse, men sjeldne, tilfeller, også utvikle seg til seneavrivningsskader grunnet den dårlige tilstanden senefibrene er i.

 

Behandling

Vi velger behandlingsmetode basert på den enkelte kasustikk – men ved musearm, så er det ofte effektivt å kombinere muskelknutebehandling av underarmen, spesialiserte senevevsverktøy (IASTM) og trykkbølgebehandling. Sistnevnte er særlig effektivt mot seneskader i albuen.

 

Vi har også referert tidligere i artikkelen til den dokumenterte kliniske effekten av trykkbølgebehandling i bruk mot skadde senefibre. Denne metoden kan også være en god spesialitetbehandling for langvarige, kroniske plager i sener. Intramuskulær nålebehandling rettet mot stram underarmsmuskulatur kan også være en del av behandlingsoppsettet, da særlig ved mer alvorlige plager som har vedvart over lengre tid.

 

Trykkbølgebehandling: Dokumentert og god effekt mot diagnoser som innebærer skader i sene-, muskel- og ligamentfibre. Trykkbølgene bryter gradvis ned skadde senefibre og påtvinger en reparasjonsrespons i det behandlede området – som også innebærer forhøyet blodsirkulasjon og midlertidig behandlingsømhet som kan vedvare i flere dager (i visse tilfeller). Over flere behandlinger kan dette være med på å gradvis bytte ut de skadde fibrene med friskere fibre som igjen ikke er like smertesensitive og også mer elastiske.

 

IASTM – Senevevsverktøy: Disse verktøyene er særlig brukt for å bryte ned skadde senefibre og gjenopprette tilhelingen, samt oppbyggingen av nye, friske senefibre. Stålverktøyene føres gjentatte ganger i kryssfriksjon eller lengderetningen av senen og bryter dermed ned oppsamlinger av skadde senefibre som kan ha oppstått.

 

Med denne diagnosen så er det ofte essensielt at man også får tatt tak i dysfunksjonell muskulatur i området – for så å styrke og gjøre denne mer funksjonell og kapabel til å motså overbelastning etter at man har fått normalisert den. Det er også viktig å mobilisere relevante ledd for å sørge for riktig bevegelse og belastning.

 

Gode resultater med helhetlig tilnærming

Våre kiropraktorer, fysioterapeuter og terapeuter tilbyr helhetlig behandling for alle aldersgrupper rettet mot både muskler, sener, bindevev og ledd. Vi anerkjenner at et muskuloskeletalt problem alltid er en kombinasjon av flere faktorer – f.eks. leddrestriksjoner (stive ledd), myalgier (overaktive muskler), muskelubalanse (for stramme muskler noen steder og for inaktive andre steder), dysergonomiske arbeidstillinger (en dårlig kontorstol kombinert med for mye sitting kan resultere i vond rygg) og feilaktig bevegelsesmønster (feil ganglag kan forverre plagene dine). Nettopp derfor behandler vi med hovedformål om å få deg bedre på alle plan – ikke bare mindre stive ledd (selv om det er noe våre kiropraktorer innehar en unik spisskompetanse på). Behandlingen er tilpasset etter alder, dagsform og sykdomshistorie – og egner seg dermed for alle.

 

Du kan lese mer om de ulike behandlingsmetodene våre ved å navigere fram i toppmenyen.

 

– Tilpasset trening er viktig!

trening er viktig

Vi hjelper deg med å finne øvelsene som passer for deg og ditt problem!

 

Ikke la smertene stoppe deg – mindre bevegelse i hverdagen fører bare til at det blir verre (naturlig nok avhengig av skaden – noen skader kan kreve mer hvile og avlastning enn andre) – slike plager kan nemlig være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Det er derfor viktig at man får hjelp til å utrede problemet (ved behov vil vi henvise til diagnostisk ultralyd eller MR), mobilisere bløtvevet og kommer godt i gang med riktige øvelser i en tidlig fase. Ta kontakt med oss hvis du mistenker at du har denne diagnosen.

 

Noen forslag til gode øvelser mot musearm:

 • Tøyning av underarmene
 • Tøying av hendene
 • Eksentrisk trening
 • Rotator cuff trening med strikk
 • Annet tips: Benytt kompresjonstøy for albuen for økt blodsirkulasjon til sener og muskler

 

Ta gjerne kontakt for en konsultasjon, så hjelper vi deg med å sette sammen et treningsprogram for deg og din problematikk.

 

– Ta tak i problemet. Ikke vent!

Studier og forskning har slått fast, gang på gang, at jo tidligere man får hjelp med sin muskuloskeletale problematikk, jo bedre er det. Ved langvarige plager er det nemlig høy sjanse for at man beveger seg mindre, beveger seg feil og gjør andre endringer i hverdagen som fører til at symptomene ikke blir bedre og at man utvikler smerter i andre området – sistnevnte kaller vi ofte for “kompensasjonssmerter“.

 

Kontakt oss

slitasje-i-hoften-hofteartrose

Vi jobber daglig med muskuloskeletal problematikk innen muskler, ledd, nerver, sener og bindevev – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon (klikk på lenken nedenfor). Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag.

 

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 • Klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige tider for en eventuell konsultasjon (åpnes i nytt nettleservindu)
 • Vi gjør vårt beste for å gi deg time på dagen eller neste dag
 • Online booking er døgnåpen 24/7/365
 • Ingen ledige timer? Eller fungerer ikke online booking som det skal? Ring oss gjerne på 63 96 33 35 (innenfor åpningstidene våre) eller kontakt oss via vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et tidspunkt til deg så snart som mulig

 

Kilder: NHI.no, Vondt.net, Lommelegen.no, FHI.no, SINTEF

 

Ta kontakt med oss allerede i dag – så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med dine plager. Ha en fin dag videre.