skoliose - skjev rygg

Skoliose (Skjev Rygg)

Er du eller barnet ditt rammet av skoliose (skjev ryggrad)? 

 

Skoliose er en diagnose som er ensbetydende med skjev ryggrad. Mange er ikke kjent med at skoliose kommer i flere ulike varianter og utgaver – som vi deler inn i tre hovedkategorier:

 • Idiopatisk Skoliose
 • Kongenital Skoliose
 • Nevromuskulær Skoliose

 

Disse kan igjen deles inn i underliggende kategorier som vi vil snakke mer om senere i artikkelen. Ved Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi kan du kjenne deg trygg på at vi tar din skolioseproblematikk på det høyeste alvor. I illustrasjonen til høyre ser du en særdeles kraftig utgave av skoliose med målte 43 grader på Cobbs vinkel.

 

Vi ønsker å understreke at skoliose hos barn og ungdom bør utredes og behandles for å minimere framtidige skolioseproblemer som voksne. Det er nemlig slik at riktig behandling og hjelp med opptrening i voksefasen kan redusere hvor skjev ryggraden blir når de vokser opp.

 

Denne artikkelen vil gi deg mer informasjon om:

 • Utredning og Undersøkelse av Skoliose

+ Forskjellige Retningsvarianter på Skoliose

+ Måling av Skoliose i Grader (Cobbs Vinkel)

+ Syv Ulike Typer av Skoliose

 • Symptomer på Skoliose

+ Fem Klassiske  Tegn på Skoliose

 • Årsaker til at man Rammes av Skjev Rygg
 • Behandling av Skoliose

+ Fysioterapi mot Skoliose

+ Kiropraktorbehandling av Skoliose

 • Trening og Øvelser mot Skoliose (med VIDEO)

 

Utredning og Undersøkelse av Skoliose

Ved førstegangskonsultasjonen vil klinikeren utføre en funksjonell, klinisk undersøkelse for å kartlegge dine symptomer, feilfunksjoner og smertebildet. Denne utredningen gir terapeuten informasjon om hva slags skoliose du har, hvilke funksjonelle bivirkninger den gir og en gradering i forhold til hvor sterk skoliosen er.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi utreder vi og behandler alle typer av skoliose hos barn, ungdom og voksne. Våre moderne kiropraktorer har også henvisningsrett til bildediagnostikk (MR, CT og røntgen) hvis dette skulle være medisinsk indisert.

 

Undersøkelse av Barneskoliose

Lurer du på om barnet ditt er rammet av skoliose (s-kurvet ryggrad)? Riktig utredning og tilpassede treningsprogram kan forebygge progresjon av denne rygglidelsen som normalt sett vil forverres etterhvert som barnet vokser.

 

Voksne med Skjev Rygg

Mange voksne har også skoliose og vi tilbyr også behandling og treningsveiledning for disse – da dette kan være sterkt delaktig i å normalisere deres ryggfunksjon.

 

“- Ved våre tverrfaglige avdelinger på Vondtklinikkene i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt) har våre klinikere en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening for skoliose. Kontakt oss gjerne ved eventuelle spørsmål. Klikk på lenkene eller her for å se en fullstendig oversikt over våre klinikkavdelinger.”

 

Forskjellige Retningsvarianter av Skoliose

ulike typer av skoliose

Betegnelsen på skoliosen er avhengig av hvilke retning skjevheten i ryggsøylen går i og hvilket område som er involvert – inkludert både sideveis og rotasjonsmessig. Hvis helningen er mot venstre kalles det for levo- og mot høyre kalles det dextro-. På bildet ovenfor ser vi fire ulike retningsvarianter av skoliose:

 

1. Torakal skoliose (Skjev ryggrad i brystryggen)

En skoliosetilstand som kun rammer brystryggen. I dette eksempelet er det en venstrevridd variant. Levokonveks torakal skoliose blir den riktige beskrivelsen for denne varianten. Det som er skummelt med denne varianten er at den tar opp plass for venstre lunge og hjertet – som kan gi betydelige konsekvenser senere i livet.

 

2. Lumbal skoliose (Skjev kurve i korsryggen)

Skoliose kun i korsryggskurvaturen. Lumbal stammer fra latin og er ensbetydende med korsrygg. I illustrasjonen ovenfor ser vi en levokonveks lumbal skoliose. En slik kombinasjonsskoliose vil medføre sterke kompenseringsmekanismer grunnet kroppens forsøk på å rette ut kurvaturen.

 

3. Torakal-lumbal skoliose (Stor skjevhet som rammer både brystryggsvirvlene og lavryggen)

En torakal-lumbal skoliose, også kjent som torakolumbalskoliose, innebærer at både brystryggen og korsryggen er rammet. I dette eksempelet ser vi en stor C-formet kurve som strekker seg over større deler av ryggsøylen.

En såpass stor kurveforandring vil endre de biomekaniske belastningene i rygg og bekken betraktelig – og vil i majoriteten av tilfellene føre til at personen har høyere forekomst av ryggsmerter og bekkenproblematikk.

 

4. S-formet Kombinasjonsskoliose (Kombinert skoliose i brystrygg og lavrygg)

En av de mest kjente retningsvariantene av skoliose – nemlig S-kurven. Her ser vi hvordan brystryggen er bøyd inn i en C-kurve som deretter går over til en reversert C-kurve i lavryggen. Sammen danner de det vi kaller en s-formet skoliose. Medisinsk navn på ovenstående skoliose blir levokonveks torakal skoliose kombinert med en dextrokonkav lumbal skoliose.

 

Måling av Skoliose i Antall Grader (Cobbs Vinkel) 

Dersom en av våre moderne kiropraktorer henviser deg til skoliosemåling – så innebærer dette normalt sett en røntgenundersøkelse hos et offentlig radiologisenter. Her vil radiologen også måle hvor stor graderingen av skoliosen er ved hjelp av Cobbs vinkel.

 

På bildet til høyre ser du hvordan en slik måling utføres. Man trekker altså en linje ut fra nedre og øvre del av skoliosen – før man deretter måler opp en 90-graders linje fra hver kant og ser hvor de treffer hverandre. I dette tilfellet er skoliosekurven særdeles høy – nemlig på hele 43 grader.

 

Vi deler inn tiltak og graderinger på følgende måte:

0-10 grader: Kun særdeles mild skoliose.

10-30 grader: Her benyttes normalt sett kun jevnlig opptrening og fysikalsk behandling. Ved tretti grader kan det dog være aktuelt å vurdere bruk av korsett blant barn som vokser. Skoliosemåling med røntgen er aktuelt for å måle eventuell utvikling av tilstanden.

30-50 grader: En kombinasjon av jevnlig fysioterapi og bruk av korsett for å forhindre ytterligere forverring. Korsettet må i visse alvorlige tilfeller benyttes så mye som tjue timer om dagen.

Over 50 grader: Særdeles sjeldent med så høye målinger, men dersom det forekommer så er det slik at pasienten er en kandidat for kirurgisk vurdering og mulig operasjon.

 

Syv Ulike Typer av Skoliose

Vi deler ulik skolioseproblematikk inn i følgende syv diagnoser:

 

 1. Kongenital Skoliose
 2. Barneskoliose
 3. Ungdomsskoliose
 4. Voksenskoliose
 5. Nevromuskulær Skoliose
 6. Scheuermanns Sykdom
 7. Syndrom Skoliose

 

I denne delen av artikkelen vil du lære mer om ulike varianter av skoliose og hvordan de skiller seg fra hverandre. Vi håper også at dette er med på å fremme en forståelse for at skoliose må tas på alvor – og at det bør behandles av autorisert helsepersonell med ekspertise på muskel og leddproblematikk.

 

1. Kongenital Skoliose (Medfødt)

Denne varianten av skoliose er relativt uvanlig og rammer kun 1 av 10000 nyfødte barn. Tilstanden skyldes feilutvikling under svangerskapet i mors mage – og er ofte grunnet feil i en eller flere ryggvirvler. Grunnet dette kan barnet utvikle en primært sidekurvatur (skoliose), men også en sekundær sidekurvatur andre veien for å kompensere for den første biomekaniske feilen. Dette kalles en kompenseringsmekanisme.

Normalt sett blir denne typen av skoliose diagnostisert allerede ved fødsel – og oppdages dermed betydelig tidligere enn mange andre skoliosevarianter. Typiske symptomer inkluderer ujevn skulderhøyde, tiltet bekkenstilling, hode på skakke, tydligere ribbein på en side og en generell helning av kroppen mot den ene siden.

 

2. Barneskoliose (Skoliose hos barn under 10 år)

Den vanligste alderen å utvikle skoliose på er i ungdomsalderen – men dersom skoliosen tiltrer før barnet har fylt 10 år, så kalles dette altså for barneskoliose. Grunnen til at det er viktig å skille mellom barneskoliose og ungdomsskoliose er at et barn under 10 år fortsatt skal gjennom betydelige vekstperioder – hvor man dermed risikerer en vedvarende forverring av skjevheten i ryggraden, samt at det kan påvirke ribbein og lungefunksjonaliteten.

 

For å oppdage barneskoliose er det særdeles viktig med å følge med på kroppssymmetrien til barnet. Ujevne skuldre, ulik bekkenhøyde, helning mot en side og at man kan se ribbeina tydeligere på en side er alle tegn på skoliose. For denne typen av skoliose er behandling og opptrening utrolig viktig – da manglende tiltak kan medføre at barnet utvikler kraftig skoliose som kan legge trykk mot hjertet og en av lungene, og dermed muligens føre til framtidige lunge og hjerteproblemer.

 

3. Ungdomsskoliose (Den vanligste formen av skoliose)

Dette er desidert den vanlige formen av skoliose. Idiopatisk ungdomsskoliose rammer så mange som 4 av 100 barn (4%) i aldersgruppen 10 til 18 år. Navnet beskriver oppstarten av skoliosen, samt at det er av ukjent opphav (idiopatisk opprinnelse). Som nevnt ovenfor så er store deler av veksten i ryggraden utført når barnet har fylt 10 år – så dersom barnet har en tydelig skoliosekurve i denne alderen, så kan man også forvente at kurvaturen vil kunne utvikle seg videre i ungdomsalderen. Derfor er det viktig med tidlige inngrep i form av fysikalsk behandling og treningsveiledning.

 

Det finnes flere teorier til årsaken av idiopatisk ungdomsskoliose – inkludert hormonelle forandringer og ujevn vekst. Cirka 30% av alle personer som er rammet av ungdomsskoliose har en familiær historikk med skoliose – som indikerer at også arvelige faktorer og genetikk spiller en sentral rolle her. De vanligste symptomene ved ungdomsskoliose er:

 

 • Heller mot en av sidene
 • Ulik Skulderhøyde
 • Ribbeinsforhøyning (et område bak på ryggen hvor man ser at ribbeina tydelig er mer framtredende)
 • Økning i forekomst av korsryggsmerter

 

Som nevnt så er skoliose en medvirkende årsak til at ungdom rammes av lumbago og smerter i lavryggen – som også kan medføre mer plager i korsryggen som voksen. En desto bedre grunn til å ta tak i dette problemet så tidlig som mulig.

 

4. Voksenskoliose (Også kjent som slitasjeskoliose eller degenerasjonsskoliose)

Voksenskoliose kjennetegnes ved at sidekurvaturen i ryggraden blir sakte, men gradvis forverret over lengre tid. Dette skyldes primært at med alderen så får vi naturlige slitasjeforandringer i ryggraden og mellomvirvelskivene. Dersom disse slitasjeforandringene er ujevne så kan dette medføre at vi får en spinalkurvatur som trekker mer mot en side enn den andre.

 

Slitasjeskoliose rammer primært sett korsryggen – grunnet at dette er det område i ryggen som får mest belastninger i hverdagen. Når sidekurvaturen i ryggen går over 10 grader, målt med Cobbs vinkel, så klassifiseres det som skoliose.

 

Som nevnt så er dette en ganske vanlig utgave av skoliose blant personer over 50 år – men det er viktig å huske på at dette kan være en medvirkende årsak til økte muskelspenninger i korsryggen og generelt mer korsryggsproblematikk enn tidligere. Denne pasientgruppen responderer ofte godt på moderne kiropraktikk, fysioterapi og treningsveiledning for å bremse utviklingen av symptomatikken og å holde funksjonaliteten i gang.

 

5. Nevromuskulær Skoliose

En nevromuskulær skoliose utvikler seg sekundært grunnet tilstander eller sykdomsdiagnoser i ryggmargen, hjernen eller det muskulære systemet. Skoliosen og ujevnheten i ryggraden oppstår når nervene og musklene ikke klarer å stabilisere og rette ut ryggen og kjernen.

 

Kjente tilstander og diagnoser som kan medføre nevromuskulær skoliose inkluderer:

 • Cerebral Parese
 • Duchennes Muskeldystrofi
 • Friedrichs Ataxi
 • Muskelsvinnsykdommer
 • Spinal Muskelatrofi

 

6. Scheuermanns Sykdom

Skoliose er definert som en abnormal, ujevn sideveiskurvatur i ryggraden – når man ser på den forfra. I kontrast til dette er Scheuermanns en tilstand med avrunding av ryggraden og betydelig foroverlutet holdning, også kjent som økt kyfose. Så vi kan neste definere det som en skoliose i et annet plan.

 

Scheuermanns kyfose rammer særlig ungdom i alderen 12-17 år og påvirker primært sett brystryggen og nakken. I motsetning vet vi jo at skoliose går mest utover korsryggen.

 

Grunnet den endrede vinklingen i ryggen og betydelig foroverlutet positur, så vil den rammede kunne oppleve dårlig holdning, ryggsmerter, nakkesmerter og nakkehodepine, slitenhetsfølelse i muskulaturen (grunnet at den jobber med å prøve å holde personen rett) og stivhet i ryggen. For et barn eller ungdom kan det også ha psykiske konsekvenser grunnet at holdningsproblematikk ofte blir sett ned på av andre elever og kan føre til at barnet blir mobbet.

 

7. Syndrom Skoliose

Denne typen av skoliose er forårsaket av underliggende syndromer – derav navnet. Noen av syndromene som kan gi sekundær skoliose inkluderer:

 

 • Beals Syndrom
 • Bindevevssykdommer
 • Muskulær Dystrofi
 • Osteokondrodystrofi
 • Retts Syndrom

 

Grunnet at årsaken til syndrombasert skoliose er forskjellig så vil vi også se en stor variasjon i symptomene. Man kjenner dog til at de ovennevnte syndromene er tett lenket til skoliose – så normalt sett vil dette avdekkes og følges opp jevnlig fra ung alder.

 

Symptomer og Kliniske Tegn på Skoliose

Å oppdage skoliose kan være vanskeligere enn man tror. Dette skyldes blant annet at tidlige symptomer på skoliose kan være subtile og lette å overse.

 

Hos barn er det vanlig at skoliosen ikke plukkes opp før i ungdomsalderen etter en større vekstperiode. Også blant voksne er det en større andel som ikke er klar over at de har skoliose.

 

Å vite hva du skal se etter kan gjøre at du oppdager symptomer og tegn på abnormal ryggkurvatur tidligere. En tidlig oppdagelse av problematikken – særlig hos barn – er viktig for å kunne sette i gang med riktige tiltak, behandling og opptrening. Våre moderne kiropraktorer har henvisningsrett til skoliosemåling hvis dette er indisert.

 

5 Klassiske Tegn på Skoliose

Vi sier ofte at det er fem hovedtegn på skoliose – disse inkluderer:

 

1. Familiær Historie med Skoliose

Skoliose kan inkludere en genetisk faktor. Dette innebærer at man har høyere risiko for å bli rammet av skoliose hvis et familiemedlem har denne ryggtilstanden. Man mener at nærmere 40% av skoliosetilfellene er arvelig betinget.

 

Det er også andre tilstander som kan øke risikoen for å bli rammet av skoliose – blant annet:

 • Fødselsskader – inkludert cerebral parese og muskulær dystrofi
 • Infeksjoner
 • Traumer og skader i ung alder
 • Unormalt kraftige vekstperioder

 

2. Unormal Holdning

De tidligste tegnene på skoliose blir ofte oppdaget grunnet unormal holdning – eller populært kalt dårlig holdning. Når ryggraden vokser så vil den naturlig nok føre til forflytninger i skuldrene, hoftene og bekkenet. Dersom denne veksten er ujevn og asymmetrisk, som ved skoliose, kan dette føre til synlige endringer i holdningen.

 

Noen klassiske holdningsendringer ved skoliose kan inkludere:

 • En hofte virker høyere enn den andre
 • Et ben kan virke kortere enn det andre
 • Et skulderblad stikker mer ut enn det andre
 • Kroppen heller mot en side
 • Midten av øret er ikke i linje med skulderen
 • Mild halting når personen går
 • Ujevn skulderhøyde
 • Ujevn øyehøyde
 • Vridd ribbeinskasse
 • Øynene er ikke i linje med hoftene

 

Vi gjør dog oppmerksom på at holdningsendringer kan være et symptom på skoliose – men at det ikke er selve årsaken til denne ryggtilstanden. Opphavet til de fleste skoliosetilstander er ukjent, men forskning har vist at deler av det skyldes at hjernen ikke forstår at kroppens ryggpositur er ute av posisjon.

 

Grunnet hjernens manglende evne til å oppfatte dette, i visse tilfeller, så vil ikke musklene få beskjed om å korrigere ryggkurvaturen – og dermed vokser ryggraden skjevt.

 

3. Klær som ikke sitter riktig: Et Tegn på Skoliose

Asymmetrisk ryggkurvatur kan føre til at klær ikke passer som de skal. For eksempel så kan det forårsake en ujevn skulderhøyde – som resulterer i at skjortearmen går lavere ned på den siden enn den andre. Ujevn bekkenhøyde med tilhørende beinlengdeforskjell kan innebære at det ene buksebeinet ikke går like langt ned som det andre.

 

4. Ryggsmerter og Skoliose

Skoliose innebærer endring i bevegelsesmønster og biomekaniske belastninger. Dette er en av hovedgrunnene til at man ser en klar sammenheng mellom skoliose og ryggsmerter.

Større ryggkurvaturendringer kan medføre økt belastning mot visse deler av ryggen og tilhørende strukturer – inkludert mellomvirvelskiver og nerver. Dette kan føre til nerveirritasjon, muskel- og leddsmerter, muskelsvakhet i beina og sensoriske forandringer.

 

5. Muskelfatigue og Skoliose

Muskelfatigue innebærer en dyp slitenhetsfølelse i muskulaturen. En slik følelse av å være dypt sliten i ryggmusklene kan blant annet skyldes skoliose. Grunnen til at musklene blir så slitne er at de konstant jobber med å forsøke og holde ryggraden i riktig vinkel og å opprettholde funksjonaliteten.

 

Dette innebærer også at det skal mindre feilfunksjon i ledd og muskler før de blir smertefulle i denne pasientgruppen. Mange pasienter med skoliose melder om at de har god effekt av vedlikeholdsbehandling hos moderne kiropraktor eller fysioterapeut for å opprettholde bevegelighet i leddene og å redusere muskelspenninger.

 

Årsak: Hvorfor rammes noen av Skoliose?

Tidligere i artikkelen har vi nevnt at det finnes en rekke ulike typer av skolioser med flere ulike opphav. Men vi kan allikevel oppsummere det i fire ulike kategorier:

 • Idiopatisk opphav
 • Genetikk
 • Nevromuskulære sykdommer
 • Skader eller infeksjoner i ryggraden

 

Behandling av Skoliose og Skjev Ryggrad

ryggbehandling 2

Våre klinikere legger en individuell behandlingsplan basert på den kliniske, funksjonelle undersøkelsen. De behandlingsmetodene vi ofte benytter mot skoliose og skjev ryggrad inkluderer:

Fysioterapi i Behandling mot Skoliose

Vår fysioterapeut har lang erfaring når det kommer til fysikalsk behandling og opptrening av skolioseproblematikk hos både barn og voksne. Vi minner dog på at riktig opptrening og behandling er særdeles viktig når barnet fortsatt vokser – da dette kan redusere rotasjon og skjevhet i ryggraden.

 

Behandlingen går ut på å bearbeide anspent og smertegivende muskulatur, fjerne spenninger rundt den skjeve delen av ryggraden – og å trene deg opp gradvis for å sørge for langvarig bedring.

 

Kiropraktorbehandling mot Skoliose hos Barn, Ungdom og Voksne

Som nevnt tidligere så vil en skjev ryggrad medføre endret belastning på visse deler av ryggen. Særlig korsryggen (laveste del av ryggen) er utsatt grunnet endringer i hvordan den takler støtdemping og kjernebelastninger. Dette kan medføre feilfunksjon og nedsatt bevegelighet i fasettledd, samt tilhørende leddsmerter.

 

En moderne kiropraktor kan, ved tilpassede leddmobiliseringsteknikker, hjelpe til med å normalisere bevegeligheten i de utsatte ryggpartiene og å sørge for betydelig bedret funksjonalitet. Ved avanserte utgaver av skoliose kombinerer vi ofte tverrfaglig behandling hos både fysioterapeut og kiropraktor for at pasienten skal få optimale resultater.

 

Mer om Behandlingen

Behandling av skoliose består av symptomlindrende og funksjonsbedrende tiltak – der trening av kjerne og ryggmuskulatur står sentralt i behandlingsoppsettet i kombinasjon med behandling rettet inn mot smertesensitive muskler, stive ledd og andre feilfunksjoner. Forskning har vist at det kan medføre:

 

 • Bedring i forhold til en mindre skjev ryggrad (mindre Cobbs vinkel)
 • Forbedret pust
 • Reduksjon i hvor vridd ryggraden er (rotasjonsskoliose)

 

Ved å kombinere muskulær behandling, leddbehandling og trening så kan man oppnå gode resultater som kan fremme funksjon og redusere symptomer man ofte ser ved skoliose og ujevn ryggrad.

Egentiltak mot Muskulære Plager ved Skoliose

Skjevheter i ryggraden kan gi økte kompenseringsplager i rygg og nakke. Som en konsekvens av dette er ofte skoliosepasienter hyppigere rammet av muskelspenninger, leddstivhet og funksjonsnedsettelser – ofte i nakke og skuldre, men også i lavrygg og bekkenet. Vi gir derfor gjerne råd om hverdagslige egentiltak som kan bidra til bedring i disse områdene. Både en nakkehammock, som strekker virvlene i øvre del av ryggraden og nakken, samt en bekkenpute, er to egentiltak som kan hjelpe personer rammet av skoliose.

 

Tips 1: Nakkehammock (Nakketraksjonsapparat)

Hjemmetraksjonsapparater, som denne nakkehammocken vist ovenfor, har som hovedformål å strekke nakkevirvlene fra hverandre. Dette bidrar til redusert trykk i fasettleddene (festepunktene til nakkevirvlene), samtidig som den tøyer nakkemusklene på en god og tilpasset måte. 10 minutters daglig bruk har dokumentert effekt på nakkesmerter og refererte smerter fra nakken – oftest ned i skulder og arm (Swezey et al). I våre moderne “mobiltider” er dette egentlig et tiltak som egner seg for de aller fleste av oss. Trykk her eller på bildet ovenfor for å lære mer om denne.

 

Tips 2: Ergonomisk Bekkenpute

Det neste egentiltaket er velbrukt og populært blant gravide og de med bekkenplager. Grunnen til det er nemlig at bekkenputer fører til en mer ergonomisk sovestilling, og dermed mindre feilbelastning i hofter, rygg og bekkenet. En bedre sovestilling kan gi forbedret restitusjon i slitne muskler og ledd, samt bidra til forbedret søvn. Et enkelt, men ganske genialt, tiltak for de med korsryggsplager og hoftesmerter. Puten egner seg også godt for de med lumbal skiveprolaps. Lær mer om bekkenputer her – eller ved å trykke på lenken ovenfor.

 

 

Øvelser og Trening ved Skoliose (Skjev Ryggsøyle)

Å få profesjonell hjelp med oppsett av treningsprogram er helt essensielt dersom du er rammet av skoliose. Grunnet biomekaniske krefter så vil din skjeve ryggrad medføre høyere belastning mot nederste del av korsryggen og overgangsleddene.

 

Vår dyktige fysioterapeut jobber regelmessig med skoliosepasienter – både barn og voksne. Vi gjør dog oppmerksom på at fysioterapi og riktig opptrening er utrolig viktig for barn og ungdom som vokser. Forskning har vist at det kan gi positive resultater i form av følgende effekter hos barn og unge: (1)

 

 • Bedre pusteteknikk
 • Mindre rotasjon og vridning i ryggsøylen
 • Redusert Cobbs Vinkel (Mindre kurve i ryggraden)

 

Studien ovenfor viste til effekt etter åtte uker med tre behandlinger og treningsveiledning hos fysioterapeut i uken. Det er derfor viktig at du forstår at det kan ta så mye som to til tre måneder (24 til 36 behandlinger) før man har oppnådd en betydelig funksjonell forskjell – dette er også basert på at treningsprogrammet og behandlingsopplegget blir fulgt.

 

Fysioterapi mot Skoliose

Et treningsprogram og behandlingsoppsett utarbeidet av fysioterapeuten vår består som regel av tøyeøvelser, styrketrening (inkludert eksentrisk trening) og mobilitetsøvelser. Man vil også kunne se i programmet at kjerneøvelser spiller en sentral rolle – grunnet kjernemuskulaturens viktige funksjon i stabilisering av ryggraden.

 

Øvelser: 5 Øvelser mot Lumbago og Korsryggsmerter (VIDEO)


Ovenfor ser du kiropraktor Alexander Andorff (M.sc. Chiro, B.sc. Health), som viser fram skånsomme øvelser mot smerter i nedre del av ryggen. Dette er bare for å vise fram eksempler på øvelser som kan være aktuelle for deg med skoliose. Vi gjør dog oppmerksom på at du alltid må ta hensyn til egen sykdomshistorie og dagsform. Abonner gjerner på vår Youtube-kanal for flere nyttige treningsprogrammer.

 

Kjenner du noen med Skoliose (Skjev Ryggsøyle)? Del gjerne artikkelen med dem.

Trykk knappen ovenfor for å dele artikkelen videre med venner og bekjente.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Hvis du har noen spørsmål eller lignende så kan du kontakte oss eller noen av våre andre terapeuter via vår Facebook-side, kontaktskjemaet eller våre andre kontaktmuligheter. Følg og lik oss gjerne i sosiale medier også. Dersom du ønsker en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Hvis du ikke er i nærheten av Råholt minner vi også om at Vondtklinikkene har andre klinikkavdelinger (blant annet i Oslo). Trykk her for å se en fullstendig oversikt (lenken åpner i nytt leservindu).

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi

fysioterapi mot nakkeprolaps

Ønsker du å bestille time hos oss på Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi? Benytt vår døgnåpne online booking nedenfor (eller kontakt oss via telefon):

book online

Klikk på knappen ovenfor for å se ledige konsultasjoner hos våre klinikere.

 

Andre klinikkavdelinger

Vi har også en klinikkavdeling på Eidsvoll Sundet – klikk her for å besøke hjemmesidene til vår klinikkavdeling der [åpner i nytt vindu]. Dersom du befinner deg i Oslo har vi også klinikkavdelinger der. Trykk her (lenken åpner i nytt vindu) for å se en fullstendig oversikt.

 

Kilder: NHI, Vondt.net, Lommelegen, FHI, SINTEF 

Alternative søkeord: Barneskoliose, skjev ryggrad, S-kurvet rygg, lumbalskoliose, torakalskoliose, dexokonveks, levokonkav skoliose.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *