behandling av fotsmerter

Overtråkk | Utredning, behandling og øvelser

Overtråkk. Det kan skje så raskt, men allikevel føre til såpass store funksjonsforstyrrelser. Overtråkk, eller vrikking av ankelen, kan oppstå i et uoppmerksomt sekund eller grunnet andre faktorer (for eksempel en kraftig takling – bare spør Eidsvoll 1814s om det!). Mange er ikke klar over at slike overtråkk bør tas på det høyeste alvor for å sikre seg fra at dette blir et gjentagende problem – og at det er sterkt anbefalt å få ankelen undersøkt dersom det er såpass smertefullt at man ikke kan belaste foten tilstrekkelig. 

 

Overtråkk kan nemlig medføre strekk, rifter eller i verste fall, avrivning, i senefibrene, nærliggende muskelfibre eller ligamentene som stabiliserer ankelen. Ved grundig utredning kan våre terapeuter undersøke om det er mistanke om seneskade eller seneruptur (partiell eller hel). Vi innehar også, ved Råholt Kiropraktorsenter, henvisningsrett til offentlig bildediagnostisk utredning (MR, røntgen, diagnostisk ultralyd og CT ++)

 

Bruk av spesielle behandlingsmetoder (slik som senevevsverktøy, kalt IASTM – eller trykkbølgebehandling) kan bryte ned skadde senefibre og sørge for en økt tilhelings- og reparasjonsrespons i det skadde området – etter at selve akuttfasen er over. Ved Råholt Kiropraktorsenter innehar våre terapeuter høy kompetanse innen utredning og behandling av eventuelle seneskader som kan oppstått grunnet overtråkket.

 

Råholt Kiropraktorsenter utreder og behandler symptomer og dysfunksjoner i foten, blant annet seneskader etter overtråkk, ved bruk av moderne utrednings- og behandlingsmetoder.

 

– Hvordan behandles et overtråkk?

Man behandler ikke selve overtråkket, men heller konsekvensene av det. Slik som eventuelle strekker eller rifter i muskel- og senefibre. Det aller viktigste er først å utrede hvor selve skaden sitter og hvilke sener og muskler som er involvert. Deretter vil man benytte behandlingsmetoder som har som primærfunksjon å bryte ned skadevev og trigge naturlig tilheling av friske senefibre. Dette kombineres med gradvis opptrening – hvor balansetrening ofte spiller en sentral rolle.

Ja, jeg tror jeg har en seneskade i ankelen etter et overtråkk. Hva nå?

En grundig fysisk undersøkelse bestående av ortopediske tester og nevrologiske tester vil være første steg. Det er flere faktorer som bør adresseres dersom du sliter med denne typen smerter og plager – og våre behandlere jobber helhetlig for å kunne gi deg best mulig resultater og langvarig bedring. Ved slike plager så er det viktig at man finner årsakene til at diagnosen har oppstått og at man forsøker å luke ut disse (for eksempel nedsatt stabilitetsmuskulatur, nedsatt leddbevegelighet eller andre faktorer).

 

 

– Problemer med overtråkk kan ramme alle

Alle kan være uheldige og tråkke over slik at ankelen vrikkes i et overtråkk. Man har dog sett at tidligere senestrekk eller seneskader kan medføre gjentagende overtråkk grunnet mindre stabilitet i ankelen og skade senefibre – ofte kan de som plages med regelmessige overtråkk ha meget god effekt av senevevsbehandling (IASTM) kombinert med balansetrening.

 

 

 

Det er heller ikke sant at smertene er akkurat like fra person til person, selv om velmenende råd fra svigermor mener at “dette er akkurat det samme som jeg hadde”. Sannheten er at disse varierer fra person til person og at behandling må tilpasses den enkelte utfra deres ståsted. Slike plager kan være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Ofte kan det gå hardt utover både fritid og jobb, da stillinger og posisjoner som utøver trykk mot områdene kan gjenskape smerter.

 

Våre terapeuter er godt utdannet og trent i forhold til utredning og behandling av slike diagnoser. Ved bruk av kliniske, ortopediske tester, nevrologiske tester og funksjonelle vurderinger kan de i de aller fleste tilfeller stille diagnosen uten bruk av bildediagnostikk.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling – og samarbeider også tett med legespesialister og fastleger ved behov; et samarbeid som har pågått over mange år.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling innen muskler, nerver, ledd og skjelett. Dette innebærer at du som pasient kan føle deg trygg og ivaretatt. Våre klinikere har også spesialistrettigheter i form av mulighet til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og eventuelle andre utredninger dersom det skulle vise seg å bli behov for dette. 

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

 

Symptomer og kliniske tegn

 • Trykkømhet over involverte sener, muskler og ligamenter
 • Smerter i ankelen – på innside, ovenside eller utside avhengig av hvilken sene som er rammet
 • Smerter i ankel og legg
 • Smerter som ofte er verst ved belastning og nedtråkk
 • Visse bevegelser av ankel og fot kan oppleves som smertefulle
 • Mulighet for tydelig økt ankelbevegelighet i visse retninger (grunnet seneskade eller seneavrivning)
 • Økt forekomst av knesmerter (grunnet endret gange)
 • Økt forekomst av hoftesmerter
 • Økt forekomst av ryggsmerter
 • Endret ganglag og mulig halting på involvert fot

 

De mest karakteristiske symptomene på at et overtråkk har medført seneskade, senestrekk eller seneruptur er lokal trykkømhet over den påvirkede senen og økt bevegelseutslag grunnet manglende stabilitet i senefibrene eller ligamentene. Det kan også forekomme hevelse og rødlighet runde selve skaden.

 

Årsak

Plutselig feilbelastning: Et overtråkk kan oppstå plutselig og (noen ganger) brutalt. Det trenger ikke å skje på en idrettsbane, men kan like fullt oppstå når du er ute og går på søndagstur. Det er selvfølgelig store variasjoner av hvor kraftig et overtråkk er – og i mange tilfeller kan det bare medføre en senestrekk eller strekk i påvirket muskulatur. Men i andre tilfeller kan det, som nevnt tidligere, føre til større skader på senefibrene – det er særlig i sistnevnte tilfeller at det kan være gunstig å stimulere økt tilheling og reparasjon inn mot det skadde området, slik at det ikke danner seg unødvendig mye skadevev i det påvirkede området. Skadevev er nemlig ikke like sterkt eller stabilt som originalt senevev – og dette gir igjen økt risiko for hyppigere frekvens av overtråkk.

 

 

Behandling

Vi velger behandlingsmetode basert på den enkelte kasustikk – men ved en seneskade i ankelen grunnet overtråkk, så er det ofte effektivt å kombinere muskelknutebehandling og spesialiserte senevevsverktøy (IASTM). Sistnevnte er særlig effektivt mot seneskader. Andre tiltak er muskulære teknikker og lokal massasje. Et annet spesialitetsverktøy til bruk mot seneskader og senebetennelse er trykkbølgebehandling.

 

Vi har også referert tidligere i artikkelen til den dokumenterte kliniske effekten av trykkbølgebehandling i bruk mot skadde senefibre. Denne metoden kan også være en god spesialitetbehandling for langvarige, kroniske plager i føttene. Intramuskulær nålebehandling rettet mot stram leggmuskulatur kan også være en del av behandlingsoppsettet, da særlig ved mer alvorlige plager som har vedvart over lengre tid.

 

Trykkbølgebehandling: Dokumentert og god effekt mot diagnoser som innebærer skader i sene-, muskel- og ligamentfibre. Trykkbølgene bryter gradvis ned skadde senefibre og påtvinger en reparasjonsrespons i det behandlede området – som også innebærer forhøyet blodsirkulasjon og midlertidig behandlingsømhet som kan vedvare i flere dager (i visse tilfeller). Over flere behandlinger kan dette være med på å gradvis bytte ut de skadde fibrene med friskere fibre som igjen ikke er like smertesensitive og også mer elastiske.

 

IASTM – Senevevsverktøy: Disse verktøyene er særlig brukt for å bryte ned skadde senefibre og gjenopprette tilhelingen, samt oppbyggingen av nye, friske senefibre. Stålverktøyene føres gjentatte ganger i kryssfriksjon eller lengderetningen av senen og bryter dermed ned oppsamlinger av skadde senefibre som kan ha oppstått.

 

Med denne diagnosen så er det ofte essensielt at man også får tatt tak i dysfunksjonell muskulatur i området – for så å styrke og gjøre denne mer funksjonell og kapabel til å motså overbelastning etter at man har fått normalisert den. Det er også viktig å mobilisere fotleddene og ankel for å sørge for riktig bevegelse og belastning.

 

Gode resultater med helhetlig tilnærming

Våre kiropraktorer og terapeuter tilbyr helhetlig behandling for alle aldersgrupper rettet mot både muskler, sener, bindevev og ledd. Vi anerkjenner at et muskuloskeletalt problem alltid er en kombinasjon av flere faktorer – f.eks. leddrestriksjoner (stive ledd), myalgier (overaktive muskler), muskelubalanse (for stramme muskler noen steder og for inaktive andre steder), dysergonomiske arbeidstillinger (en dårlig kontorstol kombinert med for mye sitting kan resultere i vond rygg) og feilaktig bevegelsesmønster (feil ganglag kan forverre plagene dine). Nettopp derfor behandler vi med hovedformål om å få deg bedre på alle plan – ikke bare mindre stive ledd (selv om det er en våre spesialiteter). Behandlingen er tilpasset etter alder, dagsform og sykdomshistorie – og egner seg dermed for alle.

 

Du kan lese mer om de ulike behandlingsmetodene våre ved å navigere fram i toppmenyen.

 

– Tilpasset trening er viktig!

trening er viktig

Vi hjelper deg med å finne øvelsene som passer for deg og ditt problem!

 

Ikke la smertene stoppe deg – mindre bevegelse i hverdagen fører bare til at det blir verre (naturlig nok avhengig av skaden – noen skader kan kreve mer hvile og avlastning enn andre) – slike plager kan nemlig være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Det er derfor viktig at man får hjelp til å utrede problemet (ved behov vil vi henvise til diagnostisk ultralyd eller MR), mobilisere bløtvevet og kommer godt i gang med riktige øvelser i en tidlig fase. Ta kontakt med oss hvis du mistenker at du har denne diagnosen.

 

Noen forslag til gode øvelser mot et overtråkk:

 • Tøyning av fotbladsmuskulaturen
 • Tøying av leggmuskulaturen
 • Tegne 8-tall i luften (i akuttfasen)
 • Vippe fram og tilbake med foten (i akuttfasen)
 • Strikkøvelser (for å få riktig motstand)
 • Balansetrening
 • Annet tips: Benytt kompresjonssokker for økt blodsirkulasjon i føtter og ankler

 

Ta gjerne kontakt for en konsultasjon, så hjelper vi deg å sette sammen et treningsprogram for deg og din problematikk.

 

– Ta tak i problemet. Ikke vent!

Studier og forskning har slått fast, gang på gang, at jo tidligere man får hjelp med sin muskuloskeletale problematikk, jo bedre er det. Ved langvarige plager er det nemlig høy sjanse for at man beveger seg mindre, beveger seg feil og gjør andre endringer i hverdagen som fører til at symptomene ikke blir bedre og at man utvikler smerter i andre området – sistnevnte kaller vi ofte for “kompensasjonssmerter“.

 

Kontakt oss

slitasje-i-hoften-hofteartrose

Vi jobber daglig med muskuloskeletal problematikk innen muskler, ledd, nerver, sener og bindevev – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon (klikk på lenken nedenfor). Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag.

 

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 • Klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige tider for en eventuell konsultasjon (åpnes i nytt nettleservindu)
 • Vi gjør vårt beste for å gi deg time på dagen eller neste dag
 • Online booking er døgnåpen 24/7/365
 • Ingen ledige timer? Eller fungerer ikke online booking som det skal? Ring oss gjerne på 63 96 33 35 (innenfor åpningstidene våre) eller kontakt oss via vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et tidspunkt til deg så snart som mulig

 

Kilder: NHI.no, Vondt.net, Lommelegen.no, FHI.no, SINTEF

 

Ta kontakt med oss allerede i dag – så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med dine plager. Ha en fin dag videre.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *