lavryggsmerter

Korsrygg (lavryggen) | Oversikt over ulike diagnoser og behandlinger

Plaget med smerter i korsryggen? Våre klinikere ved Råholt Kiropraktorsenter har god kompetanse innen utredning og behandling av korsrygg og lumbago. Ved Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling av korsryggen og tilhørende symptomatikk.

 

Blant de vanligste diagnosene vi ser her i klinikken innbefatter lumbago, trange nerveforhold i lavryggen (spinal stenose), ryggkink, muskelsmerter i korsryggen, låsninger i korsryggen (fasettleddslåsning) og nedsatt leddfunksjon. Noen av de vanligste årsakene til korsryggsmerter sitter i muskler og ledd tilhørende lavryggen. En nyere metastudie (2018) konkluderte med at kiropraktisk leddbehandling er effektiv i behandlingen av langvarige, kroniske korsryggsmerter.

 

Rask oversikt over vanlige diagnoser som medfører korsryggsmerter:

Hekseskudd (kink i ryggen)

Lumbago (uspesifikke korsryggsmerter)

Låsning i korsryggen

Muskelsmerter i korsryggen

Prolaps i korsryggen

Spinal stenose i korsryggen

Spondylolistese i korsryggen

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside.

 

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

 

Hekseskudd (kink i ryggen)

Kort fortalt: Plutselige korsryggsmerter som føles ut som om de kommer utifra det blå kalles ofte for ‘hekseskudd’ eller kink i ryggen. Slike akutte smerter i nedre del av ryggen kommer alltid når det passer som verst og kan kjennes meget intenst ut når musklene i ryggen trekker seg sammen i muskelspasmer, leddene blir stive som kvister og tilhørende sterke, hoggende smerter skyter gjennom ryggen.

 

Bevegelse og bevegelighet er to nøkkelord når det kommer til akutte lavryggsmerter. Som kjent kan slike tilfeller av plutselige smerter medføre “kompenseringsplager” i form av at man spenner seg i nærliggende muskler og slutter å bevege seg riktig.

 

Ved hjelp av konservativ behandling kan vi i majoriteten av tilfellene hjelpe deg med både symptomlindring og funksjonsbedring for lavryggplagene dine. Vi kombinerer leddmobilisering, muskulært arbeid, rådgivning og hjemmeøvelser for å adressere både årsak og symptomgivende strukturer.

 

Noen er mer plaget enn andre med dype muskelspenninger og da kan det være nødvendig med bruk av nålebehandling for å løse opp i de dyptgående myalgiene (smertegivende muskulatur eller “aktive muskelknuter”).

 

Les mer: – Hekseskudd (kink i ryggen) | Symptomer, diagnose og behandling

 

Lumbago (uspesifikk korsryggsmerte)

Kort fortalt: Lumbago er latin for uspesifiserte smerter i korsryggen i det lumbale nivået. Med “lumbal” så refererer man til de fem nederste korsryggsvirvelene i ryggen; L1 (øverst) ned til L5 (nederst). Muskler, nerver og ledd kan alle medføre uspesifikke korsryggsmerter – og i de aller fleste tilfellene så er det en blanding av dysfunksjon i disse strukturene som medfører lumbago.

 

Noen av de vanligste årsakene til lumbago er smertesensitive muskler i kombinasjon med nedsatt leddbevegelighet – dette medfører nemlig at man ikke beveger seg på riktig måte og dermed forsterker problemet ytterligere. Vi utreder og behandler lumbago (både akutte varianter og langvarige, kroniske versjoner) hver eneste dag og har normalt sett gode resultater å vise til i forhold til bedret funksjon og reduserte smerter. Det handler om å finne tilbake gleden ved smertefri bevegelse – og det ser vi fram imot til å hjelpe deg med. Ved å kombinere og tilpasse behandlingen utifra den enkeltes problematikk har vi ofte meget gode resultater.

 

Les mer: – Lumbago | Symptomer, diagnose og behandling

 

Låsning i korsryggen

Kort fortalt: Ordet låsning stammer fra det medisinske termet “fasettleddlåsning” – som refererer til nedsatt bevegelighet i festepunktet mellom to ryggvirvler. Disse to festepunktene mellom hver ryggvirvel som forbinder det til neste virvel kalles for fasettledd – og disse inneholder nerveendinger som forteller når bevegelsen er nedsatt eller det er for mye kompresjon inne i leddet.

 

Ved leddmobilisering kan man ofte høre et tilhørende “knekk” eller “knepp” – dette skyldes trykkforandringer i leddet når man utfører selve leddbehandlingen. Dette innebærer altså at leddvæske trekker inn i fasettleddet og er med på å normalisere bevegelsen i det nevnte området.

 

Dersom du plages med stivhet i korsryggen og en følelse av å være “låst” i visse bevegelser, så kan du gjerne kontakte oss. Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med utredning og behandling.

 

Les mer: – Låsning i korsryggen | Symptomer, diagnose og behandling

 

Muskelsmerter i korsryggen

Kort fortalt: Muskelspasmer. Muskelkramper. Ja, muskelsmerter i korsryggen kan være riktig så ubehagelig og smertefullt. Smerter er kroppens måte å si ifra at noe er galt – og at man burde gjøre noe før det blir til et enda større problem enn det allerede er. Manglende stabilitet og funksjon kan nemlig også følge til kompenseringsplager eller belastningsskader på nærliggende strukturer (bl.a. skivelidelser som prolaps).

 

Vi jobber helhetlig med muskler og ledd for å oppnå de beste resultatene for akkurat deg. Sammen kan vi kartlegge og finne ut av hvorfor du rammes av smerter i korsryggsmuskulaturen – og hvordan vi kan redusere både forekomst og smertene i området.

 

Les mer: – Muskelsmerter i korsryggen | Symptomer, diagnose og behandling

 

Prolaps i korsryggen

Kort fortalt: Lumbal prolaps er et medisinsk uttrykk som indikerer en skiveskade i mellomvirvelskivene i korsryggen. Prolaps innebærer at den myke massen inne i mellomvirvelskivene, kalt nucleus pulposus, har brutt gjennom ytterveggene til skiven – annulus fibrosus. Når den myke massen buker ut på denne måten kan det medføre nerveirritasjon eller nervetrykk på nærliggende nerverøtter. En av de aller vanligste områdene som rammes av prolaps i korsryggen er nivået L5-S1, altså det nivået som ligger helt nederst i korsryggen. Dette er naturlig grunnet belastningene dette området får ved løft, kompresjon (f.eks. sitting og manglende bevegelse) og støtbelastninger.

 

Prolaps oppstår ofte grunnet feilfunksjoner i korsryggens muskler og ledd. Symptomene avhenger av hvilken nerverot som er påvirket – men består som regel av nummenhet, strålende ubehag og sensoriske endringer nedover beinet fra ryggen. Det kan også medføre nedsatt muskelkraft grunnet manglende nervetilførsel.

 

Vi hjelper deg med å utrede og gi symptomlindrende behandling slik at du raskest mulig kan tilhele fra denne skiveskaden. Muskelknutebehandling, nålebehandling, traksjonsbenk og tilpasset leddmobilisering er alle tiltak som kan medføre symptomlindring og funksjonsbedring. Opptrening underveis og etter at prolapset har grodd er også essensielt for å forhindre at skaden oppstår på nytt på et senere tidspunkt. Det er viktig å smøre seg med tålmodighet når det kommer til tilheling av prolaps, da det faktisk må gro over tid.

 

Les mer: – Prolaps i korsryggen | Symptomer, diagnose og behandling

 

Spinal stenose i korsryggen (trange nerveforhold)

Kort fortalt: Lumbal spinal stenose er det medisinske uttrykket for trange nerveforhold i korsryggen. Slike trange nerveforhold kan gi symptomer med tegn på nervetrykk (redusert muskelkraft, “tunge bein”, nummenhet og ilinger), men kan også være asymptomatisk (altså ikke gi noen tegn på symptomer). Kanskje har du merket at du kun kan ta korte gåturer før du må ta pauser? Dette er et klassisk tegn på spinal stenose.

 

Våre terapeuter er godt utdannet og trent i forhold til å utrede symptomatikk i forhold til spinal stenose. Ved bruk av kliniske, ortopediske tester, nevrologiske tester og funksjonelle vurderinger kan de i de aller fleste tilfeller stille diagnosen uten bruk av bildediagnostikk.

 

Behandlingen av denne diagnosen går ut på å opprettholde best mulig funksjon, dekompresjon og opptrening av stabilitetsmuskulaturen som avlaster de påvirkede områdene. Traksjon er en behandlingsmetode som går ut på å “trekke” og tøye de påvirkede områdene fra hverandre med den hensikt å redusere avklemmingen og bidra til “nerveflossing” (mobilisering av nervevev for å stimulere normal funksjon).

 

Vanlige årsaker til spinal stenose er leddtilstander og artrose, samt aldersbetinget slitasje. Dersom man er rammet så kan man fortsatt leve et godt liv med god funksjon – men man må endre livsstilen sin med mer bevegelse, opptrening av riktig muskulatur og, i visse tilfeller, oppfølgende dekomprimeringsbehandling for å bidra til best mulig, symptomfri funksjon. Hvis man ikke tar spinal stenose på alvor så kan dette medføre gradvis forverring og dermed også mer og mer nerveavklemming.

 

Les mer: – Spinal stenose i korsryggen | Symptomer, diagnose og behandling

 

Spondylolistese i korsryggen

Kort fortalt: Spondylolistese i korsryggen innebærer en feilstilling i ryggvirvlene i forhold til normalposisjon. Dersom ryggvirvelen har flyttet seg framover kalles dette anterolistese og dersom den har flyttet seg bakover kalles det for retrolistese.

 

Vanlige årsaker til slike forflytninger er traumer og skader, at man er turner (eller har vært) –  eller at det er medfødt. Man spekulerer i om unge turnere rammes av dette grunnet tungt press på tøying og repetitiv belastning i en alder der ryggraden ikke er fullt utvokst enda.

 

Behandling av spondylolisteste innebærer ofte en kombinasjon av fysikalsk behandling rettet inn mot muskler og ledd, samt spesifikk opptrening for å stabilisere det utsatte området. Vi kan hjelpe deg med begge deler dersom ønskelig.

 

Les mer: – Spondylolistese i korsryggen | Symptomer, diagnose og behandling

 

Kontakt oss

Vi jobber daglig med korsryggsdiagnoser og har en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon. Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag. Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 

Forskning / kilder:

  1. Coulter et al, 2018. Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. Spine.

 

Ikke la korsryggen stoppe deg i hverdag, fritid og jobb – dersom du går rundt med smerter og plager, så er det på tide at du kontakter oss for en utredning og eventuell behandling. Så kan vi sammen finne en løsning på lavryggproblemene dine.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *