Svimmelhet og vertigo 700

Krystallsyke (BPPV) | Symptomer, diagnose, utredning og behandling

Rammet av krystallsyke / posisjonell vertigo? Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling av krystallsyke og andre svimmelhetsdiagnoser.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling av svimmelhetsdiagnoser, derav krystallsyke.

 

Krystallsyke kalles også for godartet paroksysmal posisjonell vertigo – som betyr at diagnosen rammer episodisk i visse stillinger. Tilstanden forkortes også til BPPV – benign (godartet) paroksysmal (episodisk) posisjonell (stillingsbetinget) vertigo (svimmelhet).

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

 

Oversikt: Krystallsyke (BPPV)

Krystallsyke, også kjent som godartet stillingsbetinget svimmelhet, er en diagnose som oppstår grunnet dysfunksjon i indre øret. Nærmere fortalt skyldes krystallsyke såkalte otolitter (kalsifiserte krystaller) som setter seg fast i en av buegangene – det vanligste er at bakre buegang rammes. Her ved Råholt Kiropraktorsenter jobber vi daglig med både utredning og behandling av slike svimmelhetsdiagnoser.

 

Tilstanden gir karakteristiske symptomer bestående av kortvarige (ofte bare sekunder) svimmelhet / vertigoanfall ved visse bevegelser – som for eksempel å legge seg over på den ene siden i sengen – og da også ofte med tilhørende kvalme og uvelhet. Krystallsyke og nakkerelatert svimmelhet (cervikogen vertigo) er blant de to vanligste årsakene til vertigo. Diagnosen rammer kvinner dobbelt så ofte som den rammer menn i følge forskningsstudier. Det er viktig å få fram at tilstanden ikke er farlig, men at den er meget plagsom og funksjonsnedsettende.

 

Så mange som 2.5 – 10 av 100 nordmenn rammes av krystallsyken. Diagnosen utredes av offentlig autorisert primærkontakt (f.eks. lege eller kiropraktor) med trening innenfor utredning av svimmelhetsdiagnoser, da normalt sett med en diagnoseteknikk som heter Dix-Hallpike. Behandlingen består av en reposisjoneringsmanøver som heter Epleys Manøver – dette er en teknikk som fører til at otolittpartiklene som er feilposisjonert blir flyttet på og havner i et område der de ikke gir symptomer.

 

Kontakt oss gjerne i dag for utredning dersom du mistenker at din symptomatikk kan skyldes krystallsyke – vi hjelper deg gjerne med en grundig undersøkelse og eventuell behandling. Sammen kan vi finne ut av årsaken til at du er svimmel og at du opplever vertigo.

 

Symptomer og kliniske tegn

sykdomshistorie 700

Vanlige symptomer ved krystallsyke er som følger:

  • Kortvarig, plutselig svimmelhet ved visse bevegelser (normalt sett under 60 sekunder)
  • Vertigo: En følelse av at personen eller rommet spinner
  • Synsproblematikk: Man kan oppleve kortvarig synsproblematikk i forbindelse med svimmelhetsanfallene grunnet nystagmus (ukontrollert bevegelse av øynene)
  • Nystagmus: En bevegelse av øynene, rotatorisk sådan, ved svimmelhetsanfallene
  • Kvalme
  • Oppkast: Kan forekomme, men ikke i alle tilfeller
  • Letthodet / uvel: Personer rammet av krystallsyke kan ofte beskrive at de føler seg utilpass og ubekvemme

 

 

Som nevnt vil personer med krystallsyke ofte oppleve vertigo og svimmelhet ved visse bevegelser – og da særlig når de vrir seg mot en side. Grunnet at de nevnte otolittene (krystallene) i buegangene er feilposisjonert så vil dette sende feilaktig informasjon til hjernen – som dermed får motstridende informasjon fra øyne og indre øret i forhold til posisjon. Dette resulterer i svimmelhet.

 

Kliniske tester

Man stiller diagnosen krystallsyke (BPPV) ved en grundig historietagning og klinisk undersøkelse. Symptomene tilhørende tilstanden er så karakteristiske og unike at en trent kliniker kan stille diagnosen tilnærmet allerede før man har gjort selve undersøkelsen.

 

Selve undersøkelsen består av kliniske tester inkludert Dix-Hallpike. Dette er en test som vil frambringe nystagmus (ukontrollert øyebevegelse) på den involverte siden.

 

Behandling

Ved mistanke om krystallsyke grunnet otolitter i bakre buegang benyttes reposisjoneringsmanøveren Epley’s manøver.  Denne har bevist effekt mot krystallsyke og man forventer god bedring i løpet av 1-4 behandlinger; avhengig av hvor hardt den enkelte er rammet. Mer alvorlige tilfeller av krystallsyke kan som nevnt trenge flere utførelser av reposisjoneringsmanøver hos kliniker før otolittene flytter på seg.

 

Våre klinikere er godt trent innen reposisjoneringsmanøvre. Behandlingen er trygg og effektiv, men du kan oppleve midlertidig reprodusering av symptomene dine og mulig kvalme. Noen ganger må det også gjøres modifikasjoner basert på den enkeltes problematikk. Ved mistanke om patologiske symptomer eller lignende har vi henvisningsrett til ytterligere legespesialistundersøkelser.

 

Kontakt oss

Vi jobber daglig med svimmelhetspasienter og har en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon. Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag. Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 

Forskning / kilder:

  1. Galm R, Rittmeister M, Schmitt E. Vertigo in patients with cervical spine dysfunction. Eur Spine J 1998;7:55–58.
  2. Karlberg M, Magnusson M, Malmstrom EM, Melander A, Moritz U. Postural and symptomatic improvement after physiotherapy in patients with dizziness of suspected cervical origin. Arch Phys Med Rehabil 1996;77:874–882.
  3. Wing LW, Hargrave-Wilson W. Cervical vertigo. Aust N Z J Surg 1974;44:275–277.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *