Slik Blir du Kvitt Skuldersmertene

skuldersmerter

Slik Blir du Kvitt Skuldersmertene

Kalkskulder. Frossen skulder. Avklemmingssyndrom. Seneskader, muskelskader og senebetennelser i skulderen. Det er mange i det vidstrakte land som plages med skuldersmerter og nedsatt funksjon – blant annet mange som ikke kan løfte armene over skulderhøyde eller som opplever nattesmerter når de sover på siden.

 

Ofte lider disse menneskene totalt unødvendig – for det finnes gode, konservative behandlingsmetoder der ute som sørger for at muskler og sener tilheles, samt at den naturlige bevegelsen  kommer tilbake. Kom igjen, du må innrømme at det er ganske kjipt å ikke kunne ta ned et glass fra kjøkkenskapet på grunn av skuldersmerter?

 

Ta heller tilbake styringen og få hjelp til å normalisere skuldrenes funksjon og fjerne smertene. Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside.

 

(PS – Artikkelen fortsetter nedenfor denne knappen)

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

 

 

Ta tak i problemet med aktive tiltak

leddjustering

Og nei, når vi snakker om funksjonsbedrende behandling, så snakker vi ikke om NSAIDS (Ibux) eller smertestillende. Slike medikamenter fører til nedsatt tilhelingsfunksjon og kan medvirke til at tilstanden blir kronisk. NSAIDS reduserer nemlig ikke bare unødvendig betennelse – den demper også den helt naturlige betennelsereaksjonen som oppstår rundt en skade. De fører heller ikke til en funksjonell endring eller gjør noe med selve årsaken til at skaden først oppstod.

 

La oss si at du har smerter i skulderleddet grunnet en seneskade (også kalt tendinose) – en seneskade som mest sannsynlig oppstod grunnet manglende stabilitetsmuskulatur i rotator cuff skuldermuskulaturen. Da vil det ikke hjelpe med betennelsedempende medikamentell behandling.

 

Dette vil tvertimot medføre en redusert reparasjonsevne og at diagnosen tar lenger tid for å lege seg selv. Konservativ behandling bestående av muskulær behandling (f.eks. muskelknutebehandling eller nålebehandling), leddmobilisering og / eller trykkbølgebehandling – kombinert med opptrening av riktig støttemuskulatur – kan føre til raskere tilheling, mindre smerter og funksjonsbedring.

Rotator cuff: Skulderens stabilitetsmuskulatur og første forsvar mot muskel- og seneskader

biceps senebetennelse

For å kunne forhindre skulderskader, samt optimalisere eventuelle behandlingsoppsett, så er det viktig med en velfungerende og sterk stabilitetsmuskulatur. Dette er en gylden regel, være seg behandling av rygg, nakke, hofte, knær eller skuldre.

 

Dysfunksjonell og svak stabilietsmuskulatur fører ofte til at traumer, repetitive belastninger og lignende påkjenninger påfører skader på sener, ledd og muskelfester. Enkelt forklart, skader oppstår dersom belastningen overskrider belastningsevnen – enten via et enkelt større traume (f.eks. fall) eller mange små traumer over tid (f.eks. repetitive bevegelser på jobb eller lignende).

 

Terapeuten vil starte utifra ditt kliniske ståsted og i visse tilfeller kan det være nødvendig med noen symptomlindrende og funksjonsbedrende behandlinger før man kommer i gang med tilpasset trening. Tøyeøvelser og bevegelighetstrening er ofte en god start for å få muskulaturen og senevevet i gang – særlig dersom pasienten er betydelig plaget med funksjonsnedsettelser og smerter.

 

Særlig baseøvelser – altså grunnleggende treningsøvelser – for rotator cuff muskulaturen er viktige når man setter i gang med et behandlingsoppsett der man har som formål å bedre skulderfunksjon og lindre skuldersmerter. Ved å adressere primærfeil i muskulaturen og senevev så kan man også redusere smertesensitiviteten i disse områdene – som igjen fører til mindre smerter og bedret bevegelse.

 

Forskning: Trykkbølgebehandling reduserer symptomer grunnet frossen skulder, seneskader og senebetennelser – og øker naturlig tilheling

trykkbølgebehandling-skulder-700

Et bastant eksempel på at konservativ behandling fungerer mot skuldersmerter er diagnosen frossen skulder (adhesiv kapsulitt i skulderen)  – som kan vedvare i hele 1-2 år uten behandling eller aktive tiltak.

 

Trykkbølgebehandling har bevist effekt og medfører en betydelig forkortet diagnosetid sammenlignet med ingen behandling. Kombinert med øvelser tilpasset inn mot frossen skulder, så vil man kunne forvente en ytterligere raskere forbedring. Ofte så kan tiden reduseres ned til så lite som 2 – 6 måneder, med en gradvis forbedring gjennom behandlingsoppsettet. Behandlingen kan være ubehagelig og til tider direkte smertefull, grunnet diagnosens karakteristiske smertebilde.

 

Andre diagnoser som kan behandles effektivt ved hjelp av trykkbølgebehandling er rotator cuff skader / delvise rupturer (sene- og muskelskader i en eller flere av skulderens 4 hovedstøttemuskler). Dette inkluderer:

– Infraspinatus tendinitt (senebetennelse i infraspinatus)

– Infraspinatus tendinose (seneskade i infraspinatus)

– Supraspinatus tendinitt (senebetennelse i supraspinatus)

– Supraspinatus tendinose (seneskade i supraspinatus)

– Subscapularis tendinitt (senebetennelse i subscapularis)

– Subscapularis tendinose (seneskade i subscapularis)

– Teres minor tendinitt (senebetennelse i teres minor)

– Teres minor tendinose (seneskade i teres minor)

 

Forskning: Rotator cuff stabilitetstrening reduserer skuldersmerter

skuldertrening med strikk

Flere studier har vist at tilpasset trening, da aller helst med treningsstrikker for å kunne treffe de riktige musklene og senene, samt muskulært arbeid – fører til mindre skuldersmerter og bedret skulderbevegelse. Blant annet så er øvelsen «ekstern rotasjon med treningsstrikk» en av de eneste øvelsene (se video nedenfor) som beviselig medfører økt plass og redusert trykk inne i skulderleddkapselen.

 

Muskulært arbeid, stabilitetstrening og trykkbølgebehandling fungerer primært sett ved å bryte ned skadet ved i kontrollerte former, øke blodsirkulasjonen inn mot det irriterte eller skadde området, samt styrke den affekterte regionen ved å tilføre normalisert bløtvev – som er mindre smertesensitivt (det sender færre smertesignaler) og som kan ta til seg næring gjennom blodstrømmen på en mer effektiv måte sammenlignet med det skadde vevet.

 

Sterkere og mer funksjonelt bløtvev (muskler og sener) kan også yte bedret motstand ved belastninger og påkjenninger. Denne økte toleransen ovenfor kraftanstrengelser reduserer sjansen for at en sene eller muskel skal rives av (delvis eller fullstendig ruptur) eller bli skadet.

 

Sannheten er dog at det ikke finnes en «quick fix» når det kommer til bekjempelse av nedsatt skulderfunksjon og tilhørende smerter. Man må jobbe målrettet og ofte få ekstern hjelp for å nå målene sine – men belønningen kan være helt fantastisk. Gleden i øynene til en klient når de forteller deg at «nå kan jeg ta ned glassene selv fra øverste del i kjøkkenskapet!» eller «jeg kan sove på siden uten å våkne med skuldervondt» er genuint hjertevarmende.

 

skuldertrening

 

Øvelsen med best dokumentert effekt – kanskje fordi vi bruker skuldrene så lite i denne bevegelsen – er utoverrotasjon med bruk av treningsstrikk som gir riktig motstand i riktig retning. Nedenfor ser du et eksempel på denne:

 

VIDEO – Ekstern rotasjon med treningsstrikk

Startposisjon: Stå oppreist med siden mot området du har festet treningsstrikken (f.eks. et dørhåndtak).

Utførelse: Med albuen inntil siden roterer du armen utover inn i en ekstern rotasjonsbevegelse.

Antall repetisjoner og sett er avhengig av din egen helsesituasjon – men et generelt godt grunnlag ved styrketrening er 3 sett med 8-12 repetisjoner på hvert sett.

Kilde: Youtube – Vondt.net (her finner du også flere skulderøvelser)

 

Sammenhengen mellom nedsatt leddbevegelse i øvre rygg, nakke – og skuldrene

Kiropraktor med ryggradmodell

En kiropraktor har den mest omfattende utdanningen innen utredning og behandling av muskel og skjelettlidelser – og benytter en kombinasjon av muskulære teknikker, leddbehandling og andre behandlingsverktøy slik som trykkbølgebehandling og tørrnåling. En spesialiseringsgren innenfor den lange utdanningen er det kiropraktorer kanskje er aller mest kjent for: nemlig leddjusteringen. Leddbehandling er en veldokumentert behandlingsgren som kun skal utføres av profesjonelle med riktig utdanning.

 

Relevansen ovenfor dine vonde og stive skuldre er at nedsatt leddbevegelse i brystrygg, mellom skulderbladene og i nakken, alle spiller inn på muskulatur og ledd som er relevant i den naturlige bevegelsen for skuldrene. La oss ta et eksempel og si at du har betydelig stivhet i nakken og bare kan vri hodet halvveis mot høyre – dette medfører mindre blodsirkulasjon og mindre leddvæskeforandringer – som igjen  vil føre til at denne muskulaturen blir gradvis mindre fleksibel, mindre elastisk og til slutt begynner å avgi smertesignaler etterhvert som kroppen begynner å bli bekymret for kroniske endringer. Det er veldig viktig å ta disse smertesignalene på alvor for å forhindre ytterligere forverring funksjonelt og symptomatisk sett.

 

Og du som har hatt vondt veldig lenge – vit at det fortsatt ikke er for sent. Men det vil kreve en helhjertet innsats for å komme seg ut av smertegropen du har havnet i, men vi vil også hjelpe deg og støtte deg hele veien fra start til målgang. Ta gjerne kontakt via melding på sosiale medier eller via noen av mulighetene du har på vår kontaktinformasjonside.

 

Undersøkelse og utredning: Essensielt for å kunne gi den beste behandlingen for den individuelle pasienten

skuldersmerter 700

Våre kiropraktorer har 6-årig universitetsutdanning (5-årig mastergrad + 1 år i turnus). Utdanningen er godkjent gjennom Helsedirektoratet som også grunnet denne omfattende utdanningen har gitt kiropraktorer spesialistrettigheter (slik som sykmeldingsrett, henvisningsrett til bildediagonstikk og legespesialister) sammenlignet med andre helseyrkesgrupper. Vi har også fysioterapeut i klinikken og våre terapeuter samarbeider tverrfaglig på daglig basis.

 

Dette gir også grunnlag for en grundig og omfattende undersøkelse bestående av tester som undersøker bevegelseutslag, nedsatt funksjon i muskler, ledd og sener, trykkømhet, samt ortopediske funksjonstester laget konkret for individuelle diagnoser.

 

Det er denne undersøkelsen som danner det diagnostiske funksjonsbildet for våre terapeuter – og som bestemmer hvordan din diagnose blir behandlet med tanke på hvilke behandlingsformer som benyttes. Oftest vil det være en kombinasjon av ulike faktorer som gir begrenset funksjon og skuldersmerter – så behandlingen som velges vil som regel også være bestående av flere behandlingsformer; blant annet muskulært arbeid, senevevsarbeid, leddmobilisering (kiropraktor leddjustering) og / eller trykkbølgebehandling. Tilpasset behandling og valg av behandlingsmodaliteter gir grunnlag for de beste resultatene når det kommer til symptomlindring og funksjonsbedring.

 

Som terapeuter her på Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi har vi sett veldig mange forskjellige variasjoner av ulike skulderdiagnoser. Mange tror at en kiropraktor bare utøver effektiv behandling av rygg, skulder og nakkeplager – men sannheten er at en moderne kiropraktor benytter muskulært arbeid, leddbehandling og treningsøvelser i kombinasjon for å behandle muskler, sener og ledd i hele kroppen. Inkludert vanlige idrettsskadeområder slik som albue, skulder og håndledd. Trykkbølgebehandling er også ofte et viktig tilleggsverktøy i behandlingen av skulderplager. Mange kan også ha nytte av egentiltak slik som kompresjonstøy – f.eks. kompresjonsalbuestøtte – for å gi deg selv best mulig sjanse i forhold til forebygging og en smertefri hverdag.

 

Oppsummering

 1. Ta tak i skulderproblemet og anerkjenn at det faktisk er et problem
 2. Kjøl ned med naturlig kuldegel (åpner lenke i nytt vindu) dersom du har tydelige smerter
 3. Bruk varmepakning på muskulaturen i nærliggende områder (slik som nakkemusklene)
 4. Gradvis opptrening – ikke start for hardt
 5. “For mye, for raskt” fører til feilbelastning og ytterligere skader
 6. Benytt kompresjonsstøtter og kompresjonstøy for å bidra til økt lokal sirkulasjon
 7. Få hjelp via aktiv behandling av muskler, sener og ledd
 8. Trykkbølgebehandling: Et moderne behandlingstiltak for de som sliter med langvarige seneskader og senebetennelser

 

Du har akkurat lest litt om våre tanker rundt hvordan du kan redusere og potensielt bli kvitt skuldersmertene – hvor trening i kombinasjon med fysikalsk behandling, leddmobilisering og trykkbølgebehandling er den behandlingsformen med best evidens. Det krever at du er tålmodig – men joda, du kan bekjempe kroniske skulderplager.

 

For oss ved Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi er det viktig med en helhetlig tilnærming i utredning og behandling av smerter i muskler, sener og ledd. Derfor kombinerer vi muskelarbeid, leddbehandling, opptrening og andre behandlingsmodaliteter (trykkbølgebehandling + nålebehandling).

 

Så, som du skjønner, så er det altså ikke nødvendig å gå rundt med disse smertene og funksjonsnedsettelsene i skuldrene – sammen kan vi gjøre noe med det og hjelpe deg framover mot en funksjonell og smertefri hverdag. Vi sier ikke at veien dit vil bli lett og uten utfordringer – men hvis du setter din lit til oss, så skal vi gjøre vårt aller beste for å gi deg den behandlingen og oppfølgingen du trenger for å komme igjennom disse vanskelighetene.

 

En bedret helse er en fantastisk belønning i seg selv – men kanskje enda bedre er det å kunne ta ned det kjøkkenglasset som står på øverste hylle, helt uten hjelp.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon?

Hvis du har noen spørsmål eller lignende så kan du kontakte oss eller noen av våre andre terapeuter via vår Facebook-side eller våre andre kontaktmuligheter. Ja, følg og lik oss gjerne i sosiale medier også. Dersom du ønsker en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking slik at du kan bestille en time når det passer best for deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi

våre terapeuter

 

Ønsker du å bestille time? Benytt vår døgnåpne online booking nedenfor (eller kontakt oss via telefon):

book online

Klikk på knappen ovenfor for å se ledige konsultasjoner hos våre klinikere.

 

Våre Moderne Klinikker

Avdeling: Råholt

Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi ligger sentralt i Råholt sentrum i 2.etasje av helsebygget tilhørende kjøpesenteret AMFI Eidsvoll. Ankommer du med bil så er det gratis parkering med god plass.

Nettside: www.raaholtkiropraktorsenter.no

Adresse: Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Avdeling: Eidsvoll Sundet

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi finner du i Eidsvoll Sundet med en sentral beliggenhet i flotte, nye lokaler. Klinikken ligger i samme bygningen som Sundet Legesenter.

Nettside: www.eidsvollkiropraktorsenter.no

Adresse: Wergelands Gate 5, 2080 Eidsvoll

 

Forskning: 

Carulli et al, 2016. Effectiveness of extracorporeal shockwave therapy in three major tendon diseases. J Orthop Traumatol. 2016 Mar;17(1):15-20. doi: 10.1007/s10195-015-0361-z. Epub 2015 Jul 2.

2 replies
  • Alexander v/ Råholt Kiropraktorsenter
   Alexander v/ Råholt Kiropraktorsenter says:

   Hei Ronalyn,

   Vår klinikk ligger i helsebygget tilhørende Amfi Eidsvoll-kjøpesenteret. Adressen er Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt, i Eidsvoll kommune (Akershus). Med tog er vi bare 29 minutter fra Oslo, 17 minutter fra Lillestrøm og 4 minutter fra Gardermoen (Oslo lufthavn / Oslo airport).

   Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller lignende – vi utreder og behandler alt av biomekaniske dysfunksjoner – samt tilhørende smerter i muskler, ledd og nerver.

   Mvh.
   Alexander og resten av gjengen v/ Råholt Kiropraktorsenter

   Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *