Alt du Bør Vite om Isjias [Stor Guide]

Alt du bør Vite om Isjias [Stor Guide]

Her gir vi deg en stor informasjonsguide om isjias.

Isjias er definert som stråling ned i beinet grunnet nerveavklemming eller nerveirritasjon av isjiasnerven. Mange tar ikke isjias alvorlig nok, da de ikke er klar over at det kan føre til muskelsvinn (redusert muskelmasse), mindre hudfølelse (sensorikk) og dårligere motorikk (mindre kontroll over musklene) hvis man ikke gjør noe med årsaken.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi innehar vi en unik interesse for utredning, behandling og opptrening av isjias og prolaps. Våre terapeuter innehar blant annet videre utdanning i intramuskulær nålebehandling og trykkbølgebehandling, samt dekompresjonsteknikker, som vurderes spesielt effektive mot isjias.

 

På grunn av vår klinikk sin kompetanse innen dette fagfeltet mottar vi ofte anbefalinger og pasienter fra Oslo (kun 29 minutter med tog fra Oslo S) og omegn – samt henvisninger fra andre terapeuter som ikke har den samme kompetansen på denne type problematikk. Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp med din isjias.

 

Vi håper denne informasjonsguiden kan komme til nytte for deg – og minner om at du også finner treningsprogram mot isjias lenger ned i artikkelen.

 

I denne informasjonsguiden vil du lære mer om:

 • Hva er Isjias?
 • Symptomer på Isjias
 • 4 Typer av Isjias og Dermatomer
 • Er Langvarig Isjias Farlig?
 • Årsaker og Diagnoser ved Isjias

+ Muskler og Ledd

+ Piriformis Syndrom

+ Prolaps i Korsryggen

+ Spinal Stenose

+ Spondylolistese

 • Diagnostisering av Isjias
 • Behandling av Isjias
 • Egentiltak mot Isjias
 • Trening og Øvelser mot Isjias (inkludert VIDEO)

 

Hva er Isjias?

Isjias kan forekomme i forskjellige varianter og med ulik styrke. Det innebærer en avklemming eller irritasjon av isjiasnerven i nedre del av ryggen eller i setet – som kan resultere i iling, stråling eller støt som går ned i beinet. Hvor smertene sitter og hvor selve strålingen går vil være avhengig av hvor nerveirritasjonen er.

 

Man deler isjias inn i falsk isjias (isjialgi) og ekte isjias. Hvor førstnevnte refererer til når det er muskler og ledd som er årsaken – i motsetning til ekte isjias som skyldes prolaps eller stenose.

 

 

 

Symptomer på Isjias

Isjias kan gi en rekke ulike symptomer og smerter. Det vanligste er at det starter med smerter som det første symptomet – som indikerer at man har en nerve i klem. Smertene er vanligvis skarpe, brennende eller verkende og kan kjennes nedover det ene beinet.

 

Noen andre smertepresentasjoner ved isjias kan være:

 • Elektrisk og skytende smerter
 • Konstant verking
 • Pulserende og dunkende smerter
 • Ubehag som kommer og går

 

Nevrologiske Symptomer som kan Oppstå ved Isjias

I tillegg til smerter, så kan man også oppleve forskjellige typer av nevrologiske symptomer.

 

 • Nummenhet: Å miste hudfølelsen og bli nummen i en del av huden i beinet er vanlig ved isjias. De vanligste områdene som rammes av nummenhet er utsiden av leggen, hælen, fotsålen eller oppå foten.
 • Parestesi: Unormal følelse i huden grunnet dårlige nervekonduksjon og tilførsel. Dette kan blant annet kjennes ut som om noen stryker deg nedover beinet, som nålestikk eller som om et insekt krabber opp og ned beinet ditt.
 • Svakhet i Beina og Føttene: Når muskulaturen i bein og føtter er påvirket så kan man oppleve svakhet når man forsøker å bøye kneet eller å sparke fra med foten. I alvorlige tilfeller kan dette føre til det man kaller “droppfot” hvor man rett og slett har vanskeligheter med å sparke fra med fremre del av foten når man går. Resultatet blir ofte en betydelige hardere gange og dårligere støtdemping. Det å gå på tærne eller å reise seg fra en sittende stilling kan også bli betydelig vanskeligere enn det var tidligere.

 

Smertene og symptomene vil variere avhengig av hvilken eller hvilke nerver som er avklemt. I neste del av artikkelen vil vi gå nærmere inn på hvordan dette kan påvirke deg. Senere vil vi også gå inn på symptomer og forandringer som kan oppstå ved langvarig nerveavklemming og isjias.

 

4 Typer av Isjias og Dermatomer

I bildet nedenfor ser du fire ulike typer av isjias. I det første bildet fra venstre ser du en avklemming eller irritasjon mot den tredje nerveroten i korsryggen, kjent som L3 eller tredje lumbalnerve på fagspråket. De vanligste formene av isjias skyldes irritasjon mot L5 og S1. Nå vil vi gå nærmere inn på hva som skjer ved de ulike avklemmingene.

Oversiktsbilde som viser hvordan stråling i beina kan forekomme ved prolaps eller spinal stenose.

De ulike mønstrene av smerter og symptomer kalles for dermatomer.

 

Isjias i L3 (Lumbalnerve 3)

Ved nerverotspåvirkning mot L3 vil man kunne oppleve refererte smerter fra bak på setet og fram mot øvre del av låret. Nerverotsirritasjonen er lokalisert til midt i nedre del av korsryggen – og kan skyldes funksjonelle (muskler og ledd) eller strukturelle (prolaps) årsaker.

 • Sensorikk: Vil påvirke L3-dermatomet. Kan føre til mindre eller mer hudsensitivitet fra sete, over hoften og fram mot øvre låret.
 • Motorikk: Kan påvirke alle muskler som mottar nervesignaler fra L3. Hvor mye de affekteres vil være avhengig av hvor kraftig irritasjonen eller nerveavklemmingen er, samt om det er flere nerver som går til samme muskel.
 • Muskulatur: Musklene som rammes er blant annet quadratus lumborum (store ryggstrekkeren), iliopsoas (hoftebøyeren) og obturator externus (er med på å utoverrotere hoften).

 

Isjias i L4 (Lumbalnerve 4)

Når nerveroten L4 er rammet vil du kunne føle smerter ned fra sete, inn i øvre låret og deretter ned i fremre og indre del av leggen. Årsaken til nerverotsirritasjonen sitter normalt sett i nedre del av korsryggen (nest nederste nivået) eller i setet.

 • Sensorikk: Siden det er L4-nerveroten som er påvirket, så vil man kunne merke smerter og symptomer i L3-dermatomet. Dette kan føre til hypersensitivitet eller hyposensitivitet i det aktuelle dermatomet.
 • Motorikk: Vil kunne ramme all muskulatur som er avhengig av nervetilførsel fra L4-nerveroten. Styrken av selve avklemmingen er med på å bestemme hvor hardt musklene rammes. En totalavklemming vil kunne føre til at de aktuelle musklene ikke mottar signaler i det hele tatt.
 • Muskulatur: Nedre del av ryggen har en høyere samling av nerver. Derfor vil det være flere muskler som påvirkes ved nerveirritasjon mot L4 sammenlignet med L3. Musklene som rammes av L4-nerverotsaffeksjon inkluderer quadratus lumborum, gluteus medius (setemuskulatur), gluteus minimus (setemuskulatur), tensor fasciae latae (utsiden av låret), obturator externus (dyp setemuskel som hjelper med å rotere hoften), inferior gemellus (roterer hoften), quadratus femoris (dyp setemuskel) og tibialis anterior (bøyer foten oppover – og innover).

 

Isjias i L5 (Lumbalnerve 5)

Påvirkning av femte lumbale nerverot er en av de vanligste formene for isjias. En slik nerveaffeksjon vil kunne resultere i smerter og symptomer som går ned fra ryggen, gjennom utsiden av låret og helt ned i yttersiden av leggen, samt tidvis ut mot storetåen

 • Sensorikk: Du vil kunne oppleve nummenhet, mindre følelse eller mer sensitivitet i rumpa, utside av låret og i ytterleggen – samt storetåen.
 • Motorikk: Alle musklene som mottar signaler fra femte nerverot vil kunne rammes ved påvirkning av denne nerven. Dette vil kunne resultere i mildt redusert styrke eller kraftig styrketap – avhengig av hvor omfattende problematikken er.
 • Muskulatur: L5 er en del av det vi kaller for lumbosakralovergangen (LSO) sammen med S1. Her har vi en høy ansamling av nerver – som innebærer at flere muskler vil bli påvirket av en avklemming eller prolaps i dette området. Disse inkluderer setemusklene (glutes maximus, medius og minimus), tensor fascia latae, tibialis anterior, tibialis posterior (plantar fleksjon og inversjon), samt tåmusklene (extensor digitorum brevis
  og extensor hallucis longus – ansvarlige for blant annet fraspark med tåen).

 

Isjias i S1 (Sakralnerve 1)

S1 er også kjent som sakralnerve 1 – den nederste nerven som kan påvirkes av isjias. Trykk mot denne nerven grunnet et prolaps eller funksjonelle årsaker vil kunne gi symptomer i baksiden av setet, videre ned gjennom baksiden av låret og deretter ned i ytterleggen – samt tidvis ut mot utsiden av foten.

 • Sensorikk: Vil kunne gi nummenhet og endringer i hudfølelse i dermatomet S1.
 • Motorikk: Påvirkning av S1 vil kunne gi dårligere funksjonalitet og styrketap i musklene som er avhengige av strømsignaler fra S1-nerveroten.
 • Muskulatur: Musklene som kan påvirkes ved falsk eller ekte isjias (prolaps og spinal stenose) er setemuskulaturen (gluteus maximus, medius og minimus), TFL, piriformis (dyp setemuskel), obturator internus, inferior gemellus, superior gemellus, quadratus femoris, semitendinosus, gastrocnemius (bakside av leggen), flexor hallucis longus (storetåbøyeren), abductor digiti minimi (tåmuskulatur) og quadratus plantae (muskel under fotbladet).

 

Oppsummering av de 4 Hovedtypene av Isjias

Når vi ser hvilket ansvar de ulike nervene har i forhold til å gi deg hudfølelse og en velfungerende muskulatur – så forstår vi hvor viktig det er å unngå at man blir gående med isjias for lenge. Dette vil kunne være et problem som utvikler seg negativt videre – og dermed fører til mer alvolige konsekvenser som muskelsvinn og varig styrketap.

 

Er Langvarig Isjias Farlig?

Det kommer an på hvordan man definerer farlig, men hvis man teller inn at det kan føre til permanent tap av hudfølelse og motorikk – så kan man vel si at det er farlig på den måten. Langvarig nerveavklemming kan blant annet føre til:

 

Droppfot

Vi har tidligere nevnt hvordan nerveavklemming i L5 eller S1 kan føre til manglende nervesignaler til fotmuskulaturen. Droppfot kan også være et alvorlig tegn på tilnærmet full nerveavklemming – for eksempel grunnet et veldig stort prolaps eller betydelig spinal stenose.

Klassisk presentasjon av droppfot er at man føler at man har mistet kontrollen over fratråkk og nedtråkk på foten. Istedenfor en myk landing på foten vil det også karakteristisk høres et tungt nedtråkk – som om foten kollapser i landingsøyeblikket. Å bli gående med droppfot vil kunne resultere i langvarig og mulig permanent nervepåvirkning. Oppsøk lege, legevakt eller kliniker umiddelbart hvis du opplever dette symptomet.

 

Dårligere balanse og koordinasjon

Nervene styrer både motorikken og sensorikken. Som innebærer at man i tillegg til å få mindre kontroll over muskulaturen i foten også kan oppleve dårligere posisjonsfølelse i forhold til hvor foten er. For en som liker å løpe, gå på ski eller spille fotball, så kan dette være temmelig alvorlig.

For eldre personer så gir dette økt risiko for fall i hjemmet eller ute på tur – som igjen støtter opp om at isjias kan, i visse tilfeller, være farlig.

 

Muskelsvinn

Hva skjer hvis en plante ikke får vann? Den visner. På samme måte kan muskulatur bli svekket og krympe dersom den ikke får nervetilførelsen som den trenger. Et meget godt eksempel på dette er leggmusklene – hvor man ofte fysisk kan kjenne og se at muskulaturen er slappere og tynnere på det påvirkede beinet.

Ved måling med målebånd er det ikke uvanlig, ved langvarig isjias, at den påvirkede leggen er hele 1-2 centimeter mindre i diameter. Dette gir et klart bilde av hvor lite gunstig det er å bli gående med slik nerveavklemming over lengre tid. Muskelsvinnet vil også kunne fortsette ytterligere dersom det ikke gjøres noe med årsaken.

 

Årsaker og Diagnoser ved Isjias

Isjiasnerven kan bli irritert og avklemt grunnet en rekke forskjellige årsaker og diagnoser. Det vanligste er mekanisk nerverotsaffeksjon grunnet dysfunksjonelle ledd og muskler, skiveprolaps eller trange nerveforhold (spinal stenose). I denne delen av artikkelen vil vi snakke mer om de fem vanligste årsakene til isjias.

 

Muskler og Ledd

Den kanskje aller vanligste årsaken til isjias finner vi i dysfunksjonell muskulatur og dårlig leddfunksjon. Dette skjer gjerne via flere steg der personen som rammes er veldig stiv i ryggen i kombinasjon med meget anspente muskler i rygg og sete. En veldig vanlig årsak er leddrestriksjoner (populært kalt “låsning”) i nedre rygg og bekkenledd.

 

Piriformis Syndrom

Dette syndromet innebærer at muskelen kalt piriformis gir et direkte trykk inn mot isjiasnerven. Musculus piriformis er nemlig nærmeste nabo til nervus ischiadicus – og kan fysisk irritere nerven. Dette gir grunnlag for dype setesmerter og tidvis refererte smerter nedover i låret – eller lenger ned i beinet.

 

Prolaps i Korsryggen

En skiveprolaps i nedre del av ryggen kan føre til isjias. Når den myke massen i en skive (den mykere delen som ligger innimellom ryggvirvlene dine) siver ut av veggen rundt (en hardere fibrøs masse kalt annulus fibrosus) og inn mot nervene utenfor så kalles dette for et skiveprolaps med nerverotspåvirkning. Denne typen av isjias kalles gjerne for ekte isjias.

Det er viktig å bemerke at veldig mange av oss har det man kaller asymptomatiske prolaps – som er skiveskader uten at det trykkes mot nerven. En mildere variant av en skiveskade kalles for skiveutbukning – hvor den myke massen trykker ut mot den hardere veggen, men uten å bryte gjennom og danne et skiveprolaps.

Les mer: Prolaps i Korsryggen

 

Spinal Stenose i Korsryggen

Forkalkninger, artrose og slitasjeforandringer kan bidra til dårligere plass inne i ryggen etterhvert som man blir eldre. Dette innebærer at spinalkanalen blir smalere og dermed legger et trykk mot isjiasnerven. Når man er rammet av spinal stenose så har man også, generelt sett, ofte høyere risiko for å plages med gjentatte ryggepisoder. Våre klinikere bruker blant annet dekompresjonsteknikker for å hjelpe deg med symptomer og smerter grunnet spinal stenose i korsryggen.

Les mer: Spinal Stenose i Korsryggen – Når det er for Trangt Inne i Ryggen

 

Spondylolistese

Når en virvel ligger for langt foran en annen så kalles dette for anterolistese. Hvis den ligger for langt bakover er det kjent som retrolistese. Fellesbetegnelsen for slike forskyvede ryggvirvler er spondylolistese. Dersom man er rammet av denne tilstanden er det utrolig viktig med jevnlig kjernetrening og opptrening av de dype ryggmusklene.

Våre klinikere hjelper deg gjerne med både konservativ behandling og treningsprogram – slik at du kommer i gang med de riktige korrigerende rygg og kjerneøvelsene.

Les mer: Spondylolistese – Når Ryggvirvlene har Forskjøvet Seg

 

Diagnostisering og Utredning av Isjias

Diagnostisering av isjias handler om mye mer enn å bare bekrefte at du har isjias. Det handler om å kartlegge hvilken nerve eller nerver som er påvirket, finne ut av hvilke muskler som er rammet og å finne ut av hvor avklemmingen stammer fra.

Våre moderne kiropraktorer innehar 6-årig universitetsutdanning – hvor det studeres nevrologi i fire år. I studiet og videre utdanning er det også mye fokus på funksjonell nevrologi, som innebærer spesifikke tester og metoder for å finne ut av hvilken nerverot som er påvirket. Ved kompliserte kasustikker som ikke responderer på behandlinger – eller man ønsker å kartlegge ytterligere – så har vi også henvisningsrett til blant annet MR undersøkelse og nevrolog.

 

“- Ved våre tverrfaglige avdelinger på Vondtklinikkene i blant annet Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt) har våre klinikere en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening av nervesmerter og isjias. Klikk på lenkene eller her for å lese mer om våre klinikkavdelinger.”

 

Behandling av Isjias

ryggbehandling 2

Konservativ behandling av isjias går primært ut på å fjerne eller redusere trykket på nerven – og deretter jobbe med årsaken til at nerveavklemmingen først oppstod. Behandlingen tar sikte på tre hovedreaksjoner:

 1. Funksjonsbedring
 2. Reduksjon av Nervetrykk
 3. Smertelindring

De første 3-4 behandlingene er ofte det vi kaller ‘sprengningsarbeid’. I denne startfasen skjer det store forandringer som dermed vil innebære at man også kan forvente å bli temmelig øm og støl. Dette er helt normalt og indikerer at det skjer fysiske forandringer rundt den påvirkede nerveroten. Som du sikkert er kjent med, så vil isjias også typisk sett føre til at man har utviklet følgeplager i ryggen og nærliggende strukturer – som dermed også vil bli behandlet.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi behandler vi isjias primært sett med følgende behandlinger:

 • Fysioterapi
 • Intramuskulær Akupunktur (Nålebehandling)
 • Moderne Kiropraktikk
 • Muskulære Teknikker
 • Traksjonsbehandling (Manuell dekompresjon)
 • Trykkbølgebehandling

Alle våre klinikere er moderne og jobber helhetlig med muskler og ledd. Utifra den grundige førstegangsundersøkelsen vil de sette opp en behandlingsplan og jobbe basert på den.

 

Egentiltak mot Isjias

Som nevnt er anspente muskler i sete og rygg ofte en medvirkende årsak til isjias og nerveavklemming. Mange av våre pasienter med isjias, spinal stenose og lumbal skiveprolaps spør oss gjerne om hva de kan gjøre selv mot smertesituasjonen – og da fokuserer vi gjerne på egentiltak som kan bidra til å løse opp spenninger i disse områdene. Her kan både bruk av massasjeballer rettet inn mot anspent muskulatur i rygg og sete, halebeinspute for ergonomisk sitting, samt liggepute for bedre sovestilling, ofte anbefales.

 

Tips 1: Halebeinspute for Bedre Sittestilling (lenken åpner i nytt leservindu)

Ved isjias og nerveavklemming i lavryggen og/eller setet er det viktig med ergonomiske løsninger. Halebeinspute er et enkelt, men genialt, egentiltak som reduserer belastningstrykket mot isjiasnerven og mellomvirvelskivene i korsryggen. Fordelen er at den lett kan brukes både hjemme og på jobb. Trykk på lenken eller bildet ovenfor for å lese mer om denne puten.

 

Tips 2: Bedre Sovestilling med Liggepute

Mange med isjias på en side har merket seg at det gjør mindre vondt å sove med den vonde siden opp. Dette er fordi dette gir mindre kompresjon mot det allerede smertesensitive og trange området. Resultatet kan innebære forbedret sirkulasjon, restitusjon og skadetilheling. Et godt egentiltak for å klare å “ligge riktig” kan være en bekkenpute (lenken åpner i nytt leservindu) som vist på bildet ovenfor.

 

Øvelser og Trening mot Isjias

Det finnes en del forskjellige treningsprogrammer som kan hjelpe deg hvis du er rammet av isjias. Det er dòg viktig at man trener smart og at man ikke gjør øvelser som kan forverre symptomatikken. Vi velger derfor å vise deg fire tøyeøvelser mot isjialgi som du kan starte forsiktig med, men gjør også oppmerksom på at du må høre etter i forhold til hva kroppen din sier. Trykk på videoen nedenfor for å se øvelsene. I tillegg til dette kan vi også anbefale tilpasset trening med minibånd.

 

VIDEO: 4 Tøyeøvelser mot Isjialgi og Isjias

I videoen ovenfor viser kiropraktor Alexander Andorff deg hvordan du kan utføre øvelsene. Abonner gjerne på Youtube-kanalen (trykk her) vår for flere gratis treningsprogrammer.

 

Ønsker du Treningsprogrammet tilsendt på Mail?

Mange liker å printe ut treningsprogrammet og å ha det med seg når de trener. Hvis du ønsker programmet i videoen ovenfor sendt til deg på mail, så ber vi deg pent om å gi oss en like på Facebook – og deretter sende oss en melding via vår Facebookside så sender vi deg treningsprogrammet på epost.

Vi er her for å Hjelpe deg Tilbake til en Smertefri Hverdag

Våre klinikere gjør alltid sitt ytterste og benytter seg av en evidensbasert og moderne tilnærming til både utredning og behandling. Ved å ha høyt fokus på videre utdanning, kurs og oppdateringer fra forskningstidsskrifter, så jobber vi stadig med å holde oss innen eliten innen muskuloskeletal problematikk.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Hvis du har noen spørsmål eller lignende så kan du kontakte oss eller noen av våre andre terapeuter via vår Facebook-side eller våre andre kontaktmuligheter. Følg og lik oss gjerne i sosiale medier også. Dersom du ønsker en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking slik at du kan bestille en time når det passer best for deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

behandling av hoftesmerter

Det tverrfaglige teamet på Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi

 

Ønsker du å bestille time? Benytt vår døgnåpne online booking nedenfor (eller kontakt oss via telefon):

book online

Klikk på knappen ovenfor for å se ledige konsultasjoner hos våre klinikere.

 

Våre Klinikker

Avdeling: Råholt

Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi ligger sentralt i Råholt sentrum i 2.etasje av helsebygget tilhørende kjøpesenteret AMFI Eidsvoll. Ankommer du med bil så er det gratis parkering med god plass.

Nettside: www.raaholtkiropraktorsenter.no

Adresse: Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Avdeling: Eidsvoll Sundet

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi finner du i Eidsvoll Sundet med en sentral beliggenhet i flotte, nye lokaler. Klinikken ligger i samme bygningen som Sundet Legesenter.

Nettside: www.eidsvollkiropraktorsenter.no

Adresse: Wergelands Gate 5, 2080 Eidsvoll

1 svar
 1. Torill
  Torill says:

  Jeg har piriformis syndrom og falsk kronisk isjas. Ble stadfestet for mange år siden. S-formet rygg og litt skakk. Skadet etter fall.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *