Knesmerter

En Stor Guide om Hopperkne (Patella Tendinopati)

En Stor Guide om Hopperkne (Jumpers Knee)

Plages du med smerter foran og like nedenfor kneskålen? Det kan være hopperkne, også kjent som Jumpers knee eller patella tendinopati – altså en irritasjon eller skade i patellasenen. I denne store guiden vil du lære mer om diagnostisering, årsaker, behandling og anbefalte treningsøvelser mot denne senelidelsen.

 

TIPS: På slutten av artikkelen finner du en video med et treningsprogram som vi ved Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi anbefaler ved hopperkne.

 

– Hvor og hva er Patellasenen?

Patellasenen begynner ved undersiden av kneskålen, og fester mot forsiden av tibiaen (indre leggbenet). Når quadricepsmusklene trekker seg sammen, blir  kneskålen dratt oppover, og dermed blir også senen dratt så beinet strekker seg ut. Dette er grunnmekanikken bak bevegelser som gange, sparking og hopping.

 

Hopperkne forekommer hyppigst hos mosjonister og idrettsutøvere som driver med idretter som krever raske hopp eller plutselige stopp. Tilstanden er mer vanlig hos menn enn kvinner.

 

I Denne Artikkelen vil du lære mer om:

 • Risikofaktorer for å få Jumpers Knee

 • Hva er Årsaken til at man får Hopperkne?

 • Symptomer på Hopperkne

 • Diagnostisering av Patellatendinopati

 • Behandling mot Hopperkne

 • Øvelser og Trening mot Hopperkne (inkludert video)

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi innehar vi en særegen interesse for utredning og behandling av idrettsskader og problematikk i underekstremitetene. Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp med smerter i knærne.

 

Risikofaktorer for å få Jumpers Knee

Alle kan rammes av hopperkne, men det rammer særlig idrettsutøvere som regelmessig trener hardt og eksplosivt (for eksempel håndballspillere, fotballspillere, basket eller friidrett). Andre faktorer som også kan øke sjansene for at atleter får hopperkne inkluderer:

 

 • For dårlig treningsoppvarming: Utøvere som ikke tar seg nok tid til gradvis progresjon ved mer intense treningsøkter har høyere sannsynlighet for å utvikle hopperkne.
 • Å være overvektig: Personer som er overvektige belaster knærne sine mer enn de som ikke er det. Å opprettholde sunn kroppsvekt kan hjelpe med å redusere belastningen mot patellasenen ved fysisk aktivitet og trening.
 • Tidligere skade: Å ikke gi patellasenen nok tid til å restituere seg skikkelig etter begynnende tegn på hopperkne, kan føre til økt sannsynlighet for at hopperkne oppstår og blir gjentagende.

 

For å kompensere for risikoen assosiert med å utvikle hopperkne, bør alle som driver med idrett tenke på hvor raskt de skrur opp intensiteten på treningsøktene sine, i tillegg til å ta hensyn til egen skadehistorikk og vekt.

 

– Mange Faktorer som Påvirker Risikoen

Det finnes mange andre faktorer som kan medvirke til utvikling av patellar tendinopati. Enkelte kan ikke endres – som for eksempel genene og anatomien din – mens andre er mer modifiserbare, som treningsintensitet, muskelstyrke og fleksibilitet.

 

Noen av de mer vanlige identifiserbare risikoene finnes nedenfor (Reinking, 2018). For mange er det primært en hovedfaktor som står bak – for rask økning i treningsintensitet –  mens for andre kan det oppstå som et resultat av mange ulike risikofaktorer:

 

 • Et høyt antall ukentlige treningsøkter og/eller rask økning i antall eller intensitet på treningsøktene.
 • Redusert fleksibilitet eller styrke i quadriceps og hamstrings.
 • Sportsspesialisering – enkeltsportatleter har fire ganger større risiko for å utvikle patellar tendionpati, sammenliknet med multisportatleter. Dette er grunnet manglende variasjon i belastningen.
 • Patella alta – dette er når kneskålen din sitter høyere enn normalt på kneet ditt. Dette er medfødt og kan ikke endres på.
 • Bevegelsesmønstre som for eksempel veldig stive ben når man lander. Dette kan endres gjennom trening og fysikalsk behandling.
 • Endrede fot- og ankelbevegelser. Dette kan blant annet skyldes medfødt plattfothet (pes planus).

 

Hva Forårsaker Hopperkne?

Patellasenen belastes hver gang kneet bøyes eller strekkes. Over tid kan overbruk av kneet føre til at bittesmå rifter oppstår i patellasenen, som forårsaker hopperkne i form av seneskade eller senebetennelse. For eksempel kan en basketballspiller som hopper opp og ned på parkettgulv hver dag oppleve gradvis oppbygning av småskader på patellasenen – som til slutt kan føre til smerter ved hopping.

 

Karakteristisk sett forårsakes hopperkne av en kombinasjon av disse to faktorene:
 • Gjentatt overforbruk av patellasenen.
 • Manglende fokus på restitusjon for patellasenen mellom treningsøktene.

 

Å fortsette å legge press på patellasenen etter å ha opplevd begynnende symptomer på hopperkne (milde smerter, samt mulig mild hevelse i framkant av kneet) kan gjøre at skaden blir gradvis verre og verre. Med dette tatt i betraktning, bør man, om man merker at de begynnende symptomene på hopperkne ikke forsvinner etter noen dagers hvile, få en funksjonell og klinisk undersøkelse for evaluering.

 

Trykkbølgebehandling og laserterapi, som vi innehar i vår klinikk, er behandlingsmodaliteter som kan gi en raskere tilheling ved jumpers knee. Dansere, militærpersonell og idrettsutøvere er gjerne de vi behandler hyppigst for jumpers knee ved Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi.

 

Symptomer på Hopperkne

Hopperkne kan oppstå fra plutselige, uforventede overanstrengelser av patellasenen (akutt hopperkne), men det vanligste er at det oppstår grunnet langvarig feilbelastning over tid (kronisk hopperkne). Dersom du er rammet av patella tendinopati kan du gjerne oppleve noen eller alle disse symptomene:

 

 • Smerter ved fysisk ativitet: En person med patella tendinopati kan gjerne føle skarpe, dunkende smerter under kneskålen ved trening eller belastning. I de tidligere fasene kan smertene, karakteristisk sett, forverres ved fysisk ativitet og forbedres med hvile. Om tilstanden forblir ubehandlet, blir smertene gjerne konstante etterhvert som senehelsen blir dårligere – selv når man hviler. Smertene vil gjerne være verst når man sparker, løper eller bøyer kn, da disse aktivitetene belaster patellasenen.
 • Som ved de fleste seneskader og senebetennelser, vil hopperkne kunne forårsake mild hevelse i kneleddet. Personen som er rammet kan kanskje merke at kneet ser hovent ut og har redusert bevegelighet.
 • Blåmerker eller rødlighet: I mer betydelige tilfeller eller umiddelbart etter akutt overbelastning kan det oppstå en rødlig hevelse i framkant av kneskålen.
 • Ubehag ved daglige aktiviteter: Patellasenen hjelper deg med å strekke og bøye kneet under daglige aktiviteter som sparking, trappegåing eller bøying. Personer med betydelige tilfeller av patella tendiopati kan muligens også merke økt smerte i kneet under daglige aktiviteter.

 

Idrettsutøvere kan oppleve at det er mulig å fortsette med idrettsaktivitet på tross av begynnende symptomer på patella tendiopati. Å fortsette å konkurrere eller trene gjennom de tidligere symptomene på hopperkne kan gjøre at tilstanden forverrer seg, så her er det mange lovende idrettstalenter som har brent seg – og måttet gi seg med idrettskarrieren før den engang kom ordentlig i gang.

 

Diagnostisering av Jumpers Knee

Du bør oppsøke en kliniker dersom du er plaget med knesmerter. Idrettsutøvere som mistenker at de har kneskader bør også gjøre tilpasninger i treningshverdagen til de får diagnostisert plagene sine. Her hos oss jobber vi daglig med utredning og behandling av kneproblematikk. Diagnostiseringsprosessen for knesmerter og mistenkte kneskader inkluderer gjerne:

 

 • En funksjonell undersøkelse: En kliniker kan evaluere den rammede delen av kneet for å sjekke etter hevelser, begrenset bevegelighet, merker, blåmerker eller andre vanlige tegn på kneproblematikk. Gjennom prosessen vil klinikeren gjerne spørre om hvordan skaden oppsto, hvor sterke smertene er – og hvilke symptomer du har.
 • Undersøkelse av pasientens medisinske historie: Tidligere skader kan øke risikoen for gjentagende kneproblemer. Med dette tatt i betraktning, vil klinikeren sannsynligvis evaluere utøverens skadehistorikk for å finne ut om en tidligere tilstand har økt risikoen for at nævårende skade har oppstått.
 • Medisinsk bildediagnostikk: Når en kliniker har fullført den fysiske undersøkelsen av utøverens kne, kan medisinsk bildeteknikk som røntgenbilder eller magnetisk resonansavbildning (MRI) brukes dersom det er medisinsk indisert. Våre klinikere har henvisningsrett til bildediagnostikk dersom det er behov.

 

En utfyllende vurdering av kneet vil la oss differensiere fra andre mulige tilstander, gi deg en riktig diagnose og anbefale en videre behandlingsplan – samt tilpassede treningsøvelser.

 

Behandling av Hopperkne

trykkbølge mot knesmerter

Det første steget er en moderering av fysisk belastning og oppstart av alternative treningsøvelser. I tillegg til en endring i fysisk aktivitet til symptomene på hopperkne forsvinner, vil man gjerne behandle området for å stimulere tilheling og best mulig funksjonalitet. Et behandlingsopplegg hos oss vil alltid ta utgangspunkt i en grundig førstegangsundersøkelse. I denne førstegangsundersøkelsen vil man gjerne kunne avdekke årsaker til hvorfor problematikken har oppstått.

 

Vi bruker gjerne en kombinasjon av fem hovedbehandlingsmetoder ved behandling av hopperkne hos oss:

 1. Moderne Fysioterapi (Inkludert idrettsmassasje)

 2. Moderne Kiropraktikk

 3. Laserterapi

 4. Tilpassede Hjemmeøvelser

 5. Trykkbølgebehandling

 

Behandlingsmetodene som benyttes vil basere seg på en individualisert tilnærming. Så behandlingsteknikkene vil kunne variere utifra kliniske og funksjonelle funn. Det viktigste for deg, som pasient, er å vite at vi behandler og utreder på en helhetlig og evidensbasert måte – slik at vi sammen skal få best mulige resultater. Hos oss står fagkompetanse i høysetet – og nettopp derfor jobber vi kontinuerlig med å være i eliten innen fysikalsk utredning og behandling.

 

Trykkbølgebehandling mot Hopperkne

Nå vil vi snakke mer om den behandlingsmetoden som har best dokumentert effekt mot patella tendinopati – nemlig trykkbølgebehandling (også kjent som sjokkbølgeterapi). Forskningen har vist at sjokkbølgeterapi er en effektiv behandling mot patella tendinopati. En litteraturoppsummering viser at sjokkbølger er en trygg og effektiv behandling mot patella tendiopati, spesielt for de hvor ikke-kirurgiske behandlingslaternativer ikke har fungert, i tillegg til pasienter som vil unngå operasjon (Schmitz et al., 2015, Mani-Babu et al., 2015, Moyer et al., 2018, Korakis et al., 2018).

 

– Bedre Effekt enn andre Konservative Behandlingsmetoder

I en studie på 30 personer med patellar tendinopati, sammenliknet Wang et al (2007) sjokkbølger med vanlige konservative behandlingsmetoder, inkludert ikke steroide anti-inflammatoriske medisiner, fysioterapi, treningsprogrammer og bruk av knestøtte. Ved oppfølging hadde 90% av pasientene som mottok trykkbølgebehandling oppnådd ønsket funksjonsresultat, sammenliknet med bare 50% av de i den konservative pleiegruppen. I tillegg til den økte funksjonsforbedringen, opplevde bare 13% av sjokkbølgegruppen at symptomene kom tilbake, sammenliknet med 50% i den vanlige behandlingsgruppen.

 

Her er det viktig å nevne at vi, normalt sett, kombinerer flere behandlingsmetoder for å oppnå enda bedre resultater.

 

– Like Gode Resultater som Operasjon: Uten bivirkningene og senskader

I tillegg til ytelse sammenliknet med vanlige pleiealternativer, gjør sjokkbølgeterapi det også bra sammenliknet med operasjoner. Peers et al (2003) fant liknende funksjonsutfall for sjokkbølgebehandling og operering. Siden sjokkbølgebehandling er en ikke-kirurgisk behandling, unngår man risikoene forbundet med et kirurgisk inngrep, og terapien har konsekvent blitt bevist å være veldig sikker (Schmitz et al 2015, Moyer et al 2018). Det kan også være med på å forhindre vevsdød (nekrose) – i følge en studie fra Mittermayr et al.

 

Maffulli et al (2018) fant også liknende forbedringer etter en runde sjokkbølgebehandling. Alle indikatorer for smerte, funksjonalitet og fornøydhet med behandlingen ble bemerkelsesverdig forbedret ved oppfølging etter 1, 3 og 12 måneder.

 

– Smertene Halvert Etter 1 Måned

En studie med 66 pasienter (Furia et al., 2006) fant en bemerkelsesverdig forbedring i rapporterte smertenivåer for pasienter som mottok sjokkbølgebehandling. Dette utgjorde en omtrendtlig reduksjon på nesten 50% etter 1 måned, og etter 3 måneder hadde smertenivåene blitt redusert til 25% av tidligere nivåer. Liknende resultater ble funnet i forhold til funksjonalitet, og ved oppfølging etter 12 måneder var nesten 80% av pasientene i sjokkbølgegruppen fornøyd med resultatene deres, sammenliknet med mindre enn 40% i kontrollgruppen.

 

3 Hovedeffekter og Mål med Behandlingen

Når vi behandler hopperkne ønsker vi å oppnå best mulig funksjon på kortest mulig tid. Men det er også viktig å huske på at det dreier seg om senevev – og at slikt vev har en lengre reparasjonsprosess enn annet bløtvev. Behandlingen hos oss har tre hovedmål:

 • Bryte ned skadevev og stimulere tilheling i patellasenen
 • Styrke og optimalisere nærliggende strukturer
 • Øke bevegeligheten i kneleddet

 

Våre kiropraktorer og fysioterapeuter vil også gi veiledning når det gjelder opptrening og tilpassede treningsøvelser. Kiropraktoren eller fysioterapeuten kan også hjelpe til med å korrigere eller kompensere for eventuelle feilstillinger i for eksempel ryggen, bekkenet og hoftene.

 

Øvelser og Trening mot Jumpers Knee (Hopperkne)

I videoene nedenfor viser vi deg noen treningsprogrammer som gjerne benyttes ved opptrening mot knesmerter. Det er gjerne høyt fokus på opptrening av hofter og lår, som igjen vil være med på å sørge for en forbedret belastningsevne i kneet. I den andre videoen viser vi deg hvordan man gjør eksentrisk trening mot hopperkne. Vi anbefaler gjerne bruk av minibånd (lenken åpner i nytt vindu) for effektiv opptrening mot knesmerter.

 

VIDEO: Knestyrkeøvelser med Minibånd

VIDEO: Eksentrisk Trening mot Hopperkne

I videoen ovenfor ser du vår klinikkleder kiropraktor Alexander Andorff som viser deg hvordan du kan utføre øvelsene. Abonner gjerne på Youtube-kanalen (trykk her) for flere gratis treningsprogrammer.

 

Vi er her for å Hjelpe deg Tilbake til en Smertefri Hverdag

Våre klinikere gjør alltid sitt ytterste og benytter seg av en evidensbasert og moderne tilnærming til både utredning og behandling. Ved å ha høyt fokus på videre utdanning, kurs og oppdateringer fra forskningstidsskrifter, så jobber vi stadig med å holde oss innen eliten innen muskuloskeletal problematikk.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Hvis du har noen spørsmål eller lignende så kan du kontakte oss eller noen av våre andre terapeuter via vår Facebook-side eller våre andre kontaktmuligheter. Følg og lik oss gjerne i sosiale medier også. Dersom du ønsker en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking slik at du kan bestille en time når det passer best for deg.

 

Ta kontakt med oss i dag – eller bestill time via online timebestilling – hvis du er klar for å gjøre noe med knesmertene dine.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi

Ønsker du å bestille time? Benytt vår døgnåpne online booking nedenfor (eller kontakt oss via telefon):

book online

Klikk på knappen ovenfor for å se ledige konsultasjoner hos våre klinikere.

 

Kilder og Referanser:

Se refererte studier i teksten.

 

Våre Klinikkavdelinger:

Avdeling: Råholt

Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi ligger sentralt i Råholt sentrum i 2.etasje av helsebygget tilhørende kjøpesenteret AMFI Eidsvoll. Ankommer du med bil så er det gratis parkering med god plass.

Nettside: www.raaholtkiropraktorsenter.no

Adresse: Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Avdeling: Eidsvoll Sundet

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi finner du i Eidsvoll Sundet med en sentral beliggenhet i flotte, nye lokaler. Klinikken ligger i samme bygningen som Sundet Legesenter.

Nettside: www.eidsvollkiropraktorsenter.no

Adresse: Wergelands Gate 5, 2080 Eidsvoll

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *