Slik Blir du Kvitt Hofteplager

hoftesmerter

Slik Blir du Kvitt Hofteplager

Verking i hoften etter belastning? Eller får du hoftesmerter når du går? Altfor mange plages unødvendig med vond hofte. Sannheten er at man kan gjøre noe med det og få tilbake gleden ved bevegelse.

 

Det finnes gode, konservative behandlingsmetoder med god evidens som sørger for at muskler og sener tilheles, samt at leddene beveger seg som normalt igjen. Daglige smerter og hofteplager går utover humøret, energien og livskvaliteten din.

 

Ta kontroll over smertene og få hjelp til å normalisere hoftefunksjonen og å fjerne smertene ved hjelp av våre kiropraktorer og fysioterapeut. Vi minner også om at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside.

 

(PS – Artikkelen fortsetter nedenfor denne knappen)

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

(Book konsultasjon hos en av våre terapeuter ved å klikke på lenken ovenfor – hvis ønskelig)

 

Bruk en Aktiv Tilnærming for å Bedre Hoftehelsen

hoftesmerter 2

Når vi snakker om en aktiv tilnærming til funksjonsbedrende behandling, så tenker vi ikke på å marinere deg i NSAIDS (slik som Ibux-gel). Faktisk så er det slik at flere studier har vist at slike medikamenter fører til dårlige senereparasjon og tilheling i muskler (1).

 

Det er nemlig slik at overdreven bruk av NSAIDS fører til redusert reparasjonsevne i bløtvev – og øker faktisk risikoen for å gjøre tilstanden verre over tid. Dette er grunnet at slike medikamenter ikke bare demper unødvendig betennelse, men også den helt naturlige betennelsesreaksjonen som kan oppstå rundt en skade. De medfører heller ingen funksjonell endring og gjør ikke noe med til selve årsaken for at du smertene først oppsto.

 

La oss si at du har smerter i hoften grunnet nedsatt funksjonalitet i korsryggen og bekkenet ditt – kanskje har du merket at ved økt stivhet i nedre lavryggen så har hoften en lei tendens til å bli smertefull og forverret? Dette skyldes at ryggfunksjonalitet og hoftefunksjon henger sammen som erteris – hvor den ene anatomiske strukturen er avhengig av god funksjon i den andre for å fungere optimalt. Forskning har vist en tett sammenheng mellom de to (2).

 

Konservativ behandling bestående av muskulær behandling (f.eks. muskelknutebehandling eller nålebehandling), leddmobilisering / korrigering og / eller trykkbølgebehandling – kombinert med opptrening av riktig støttemuskulatur – kan føre til raskere tilheling, bedret bevegelighet, mindre smerter og funksjonsbedring.

Muskelknuter i Hoften: – Når Hoftemusklene gir deg Vondt i Hoften, Ryggen og Beina

Hoftetriggerpunkter

Muskelknuter i hoftemuskulaturen kan gi grunnlag for lokale smerter i hoften, samt vondt i lavryggen og videre ned i beinet på den påvirkede siden (som illustrert i bildet ovenfor). Dette tar oss tilbake til fysisk funksonalitet og samspill mellom rygg, bekken og hofte.

 

Det er nemlig slik at disse strukturene jobber sammen – og dermed påvirkes de også sammen. Nettopp derfor vil hofteplager alltid skyldes flere faktorer – som ofte inkluderer både smertesensitive muskler og ledd med nedsatt funksjonalitet og bevegelighetsutslag i ryggen såvel som i hoften. Det er også slik at såkalte referanse-smertemønster kan overlappe med hverandre og forsterke hoftesmertene.

 

Nedsatt Funksjonalitet: – Slik kan Korsryggen og Bekkenet påvirke Setemuskulaturen og Hoften din

hoftemuskulatur og setemuskler - oversikt

Se på bildet ovenfor. Ser du hvordan tilnærmet alle setemusklene fester ut mot hoften? Nettopp dette illustrerer viktigheten av god bevegelighet og funksjon i bekkenet ditt og korsryggen din, samt muskulær mobilitet i setet. Hvorfor? Jo, fordi dersom du har nedsatt bevegelseutslag i bekkenet og de nedre korsryggsleddene dine (ofte kalt “låsninger” på folkemunne), så vil dette konsekvent medføre at du beveger deg annerledes – og dette får konsekvenser.

 

Konsekvenser grunnet at muskulaturen ikke får beveget seg som den skal – igjen, direkte grunnet kortere leddbevegelsesutslag som dermed ikke strekker og mobiliserer bløtvevet til sin fulle rett. Dette fører igjen til at elastisiteten i muskelvevet blir redusert og at det gradvis dannes skadevev (smertesensitivt og mindre funksjonelt bløtvev). Med andre ord – musklene i hofteregionen blir smertefulle og i dårligere stand.

 

Det er nettopp derfor det er så utrolig viktig å se kroppen som en biodynamisk struktur – hvor en anatomisk strukturer påvirker en annen. Våre moderne kiropraktorer og fysioterapeut baserer seg på helhetlig utredning og behandling for å kunne gi deg optimal sjanse for suksess og forbedring. De samarbeider også tverrfaglig med hverandre der dette er mest hensiktsmessig for pasienten.

 

– Kombinasjon av Muskulært Arbeid, Senevevsteknikker og Leddbehandling kan Hjelpe

Som vi ser av informasjonen ovenfor, så er det slik at hoftesmerter skyldes flere biomekaniske faktorer hvor både muskler og ledd spiller en viktig rolle. Problemet kan forverre seg dersom det får lov til å utarte seg videre uten at man tar tak i problematikken.

 

Dette skyldes blant annet en økning av skadevev i muskelfibre, mindre stabilitetsmuskulatur grunnet feilbruk, redusert kapasitet i forhold til fysisk belastning og mer irritasjon mot hofteledd, sener og nerver – og dette er bare noen av de fysiske reaksjonene som kan oppstå.

 

I tillegg kan det medføre senebetennelse og slimposebetennelse grunnet feilfunksjon. I lys av dette bør behandlingen bestå av muskulært arbeid, senevevsteknikker, leddbehandling og korrigerende øvelser – våre moderne, offentlig autoriserte klinikere jobber helhetlig med muskler, nerver og ledd. Slik at du får optimal effekt av behandlingen i form av mindre smerter og bedret funksjonalitet.

 

Slik ser det ut når Skadevev Bygger seg opp i Muskler og Sener

Vi nevnte tidligere at dårlig vedlikehold av muskler og ledd, samt ensidig belastning kan medføre høyere smertesensitivitet og økt forekomst av hofteplager. Dette skyldes blant annet at det bygger seg opp skadevev ved slik feilbelastning eller overbelastning – og som vist i illustrasjonen nedenfor deler vi dette inn i tre faser.

bindevev og arrvev

  1. Normalt vev: Normal blodsirkulasjon. Normal sensitivitet i smertefibrene.
  2. Skadevev: Som innebærer redusert funksjon, endret struktur og økt smertesensitivitet.
  3. Arrvev: Utilhelet skadevev har en betydelig nedsatt funksjon, kraftig endret muskelvevsstruktur og forhøyet risiko for gjentagende problematikk.

 

Etter hvert som tilstanden i musklene gradvis forverres så kan dette gå utover muskelstyrke, redusert blodsirkulasjon og dårligere reparasjonsevne. Dette kan også gi grunnlag for høyere risiko for hofteimpingement (avklemming i hoften), samt seneskader og senebetennelser.

 

Man vet også at det er en godt dokumentert sammenheng mellom knær og hofter – så man ser at de med hofteproblematikk har en høyere forekomst av kneplager og kneskader. Dette skyldes primært et endret bevegelsesmønster som legger mer trykk mot kneleddene. Nok en god grunn til å ta tak i hofteplagene dine allerede i dag.

 

Helhetlig behandling og øvelser er to konservative behandlingsmetoder som kan føre til bedret muskulær funksjon og redusert forekomst av hoftesmerter. Det er flere behandlingsmodaliteter som fungerer godt mot langvarige hofteplager – inkludert nålebehandling og trykkbølgebehandling, og da særlig i kombinasjon med andre teknikker.

 

Intramuskulær nålebehandling: En godt dokumentert behandlingsform mot langvarige myofascielle smerter

intramuskulaer naalebehandling 700

En meta-analyse (vitenskapelig oversiktsstudie av Berglund et al, 2015) konkluderte med at det er god evidens for at intramuskulær nålebehandling, også ofte kalt medisinsk akupunktur eller tørrnåling, fungerer i behandlingen av myofascielle smerteproblemer.

 

Kort fortalt så stimulerer denne behandlingen lokalt økt blodsirkulasjon, løser opp i muskulære feilstrukturer og medfører en kraftig reparasjonsrespons som blant annet kan føre til utskifting av skadevev med nytt, friskt muskelvev.

 

Denne behandlingen benyttes særlig mot det vi kaller muskelknuter (triggerpunkter), som er anspente muskelfibre som har endret sin strukturelle oppbygning som vi snakket om tidligere – med blant annet forhøyet innhold av skadevev.

ultralyd av en muskelknute

Før mente mange at slike muskelknuter “ikke var ekte”, men en ny ultralydvisualiseringsmetode utviklet av Sikdar i 2009 – i kombinasjon med nyere, bedre ultralyd-teknologi – gjorde at man nå kunne fysisk se dem på ultralyd. En fantastisk nyhet som bekreftet utenfor enhver tvil det vi har visst i lengre tid – muskelknuter er ekte og smertefulle.

 

På illustrasjonen ovenfor ser vi (A) en tydelig muskelknute i muskelen øvre trapezius (som nevnt tidligere – en av de aller vanligste muskulære årsakene til nakkesmerter og hodepine) og (B) fire mindre muskelknuter spredt utover muskelen. Samtlige av disse kan gi grunnlag for lokale og refererte smertemønster.

 

Vi har meget gode resultater med denne type behandling mot langvarige og smertefulle muskelsmerter. Vanlige områder som vi ofte behandler med denne type av behandling inkluderer nakke, skulder, rygg, bekken, hofte og knær. Ja, som du ser kan den benyttes mot alle typer av muskulære smerter og plager i hele kroppen.

 

Forskning: Trykkbølgebehandling Reduserer Hoftesmerter

trykkbølgebehandling mot hofteplager

NICE Guidelines er retningslinjer som moderne klinikere forholder seg i forhold til hva forskningen sier er den beste formen for utredning og behandling – i forhold til et spesifikt område. I behandlingen av hofteplager så trekker The National Institute for Health and Clinical Excellence frem trykkbølgebehandling som en trygg og effektiv behandlingsform (3).

 

Trykkbølgebehandlinger fungerer ved at man benytter en trykkbølgeprobe for å adressere skadevev i muskler og sener med trykkbølgeimpulser. Disse trykkbølgene bryter dermed ned skadet bløtvev, øker blodsirkulasjonen dypt inne i det irriterte og skadde området, samt senker smertesensitiviteten i området (mindre smertesignaler).

 

Over flere behandlinger vil man etterhvert få sterkere og mer funksjonelt bløtvev – etterhvert som skadevevet byttet ut mot normalt og mer elastisk vev. Og som vi har nevnt tidligere – normal funksjon gir glade ledd, sener og muskler.

 

Sammenhengen Mellom Nedsatt Leddbevegelse i Rygg og Hoften

Kiropraktor med ryggradmodell

Vi gikk tidligere inn på hvordan et ledd kan påvirke et annet – og nettopp slik er det med ryggsøylen og hoften. En dysfunksjonell hofte kan gi ryggsmerter, og en stiv rygg kan bidra til hoftesmerter. Det kan gå begge veier.

 

En moderne kiropraktor har den mest omfattende utdanningen innen utredning og behandling av muskel og skjelettlidelser – og benytter en kombinasjon av muskulære teknikker, leddbehandling og andre behandlingsverktøy slik som trykkbølgebehandling og tørrnåling.

 

En spesialiseringsgren innenfor den lange utdanningen er det kiropraktorer kanskje er aller mest kjent for: nemlig leddjusteringen. Leddbehandling er en veldokumentert behandlingsgren som kun skal utføres av profesjonelle med riktig utdanning.

 

La oss ta for oss et eksempel. La oss si at du kunne spilt Knerten i neste spillefilm grunnet din pinnestive rygg. Nedsatt leddbevegelse i lavryggen påvirker muskler, sener og ledd som er relevante ovenfor den naturlige hofteleddsbevegelsen din. Betydelig stivhet kan medføre at du beveger deg mindre og dermed også redusert blodsirkulasjon og leddvæskesirkulasjon. Dette fører til at musklene blir mindre fleksible, mister elastisitet og at de også begynner å avgi smertesignaler.

 

Og du som har hatt vondt veldig lenge – du skal vite at det fortsatt ikke er for sent. Den nest beste tiden for å plante et tre er i dag. Men det vil kreve en helhjertet innsats for å komme seg ut av smertegropen du har havnet i, men vi vil  hjelpe deg og støtte deg hele veien fra start til målgang hvis du velger å la oss hjelpe deg.

 

Ta gjerne kontakt via melding på sosiale medier eller via noen av mulighetene du har på vår kontaktinformasjonside – eller bestill en konsultasjon via vår døgnåpne online booking.

 

Undersøkelse og Utredning: Essensielt for å Kunne gi den Beste Behandlingen for den Individuelle Pasienten

nakkesmerter og svimmelhet

Våre kiropraktorer har 6-årig universitetsutdanning (5-årig mastergrad + 1 år i turnus). Utdanningen er godkjent gjennom Helsedirektoratet som også grunnet denne omfattende utdanningen har gitt kiropraktorer spesialistrettigheter (slik som sykmeldingsrett, henvisningsrett til bildediagnostikk og legespesialister) sammenlignet med andre helseyrkesgrupper.

 

Dette gir også kunnskapsgrunnlag for en grundig og omfattende undersøkelse bestående av tester som undersøker bevegelseutslag, nedsatt funksjon i muskler, ledd og sener, trykkømhet, samt ortopediske og nevrologiske funksjonstester laget spesielt for individuelle diagnoser.

 

Det er denne undersøkelsen som danner det diagnostiske funksjonsbildet for våre terapeuter – og som bestemmer hvordan din diagnose blir behandlet med tanke på hvilke behandlingsformer som benyttes. Tilpasset behandling og valg av behandlingsmodaliteter gir grunnlag for de beste resultatene når det kommer til symptomlindring og funksjonsbedring.

 

Oppsummering

hoftesmerter

1. Ta tak i hofteproblemene dine og anerkjenn at det faktisk er et problem.

TIPS: Bruk varmepakning på muskulaturen i nærliggende områder for å øke blodsirkulasjonen (slik som setemuskulaturen)

2. Gradvis opptrening – ikke start for hardt. “For mye, for raskt” fører til feilbelastning og ytterligere skader.

3. Få hjelp via en grundig undersøkelse og aktiv behandling av muskler, sener og ledd.

 

Det er altså ikke nødvendig å gå rundt med disse smertene og funksjonsnedsettelsene i hoftene – sammen kan vi gjøre noe med det og hjelpe deg framover mot en funksjonell og smertefri hverdag.

 

Vi sier ikke at veien dit vil bli lett og uten utfordringer – men hvis du setter din lit til oss, så skal vi gjøre vårt aller beste for å gi deg den behandlingen og oppfølgingen du trenger for å komme igjennom disse vanskelighetene. En bedret helse er en fantastisk belønning i seg selv – men kanskje enda bedre er det å kunne vri gå uten å kjenne at det verker i hoften.

 

Øvelser: 10 Styrkeøvelser mot Vonde Hofter

Ovenfor ser du vår klinikkleder, Alexander Andorff (M.sc. Chiro, B.sc. Health), som viser fram ti ulike styrkeøvelser for deg med vond hofte. Vi gjør dog oppmerksom på at du alltid må ta hensyn til egen sykdomshistorie og dagsform.

 

Spørsmål eller noe du lurer på? Eller vil du booke en konsultasjon for problematikken din?

Hvis du har noen spørsmål eller lignende så kan du kontakte oss eller noen av våre andre terapeuter via vår Facebook-side eller våre andre kontaktmuligheter. Følg og lik oss gjerne i sosiale medier også. Dersom du ønsker en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking slik at du kan bestille en time når det passer best for deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi

våre terapeuter

 

Ønsker du å bestille time? Benytt vår døgnåpne online booking nedenfor (eller kontakt oss via telefon):

book online

Klikk på knappen ovenfor for å se ledige konsultasjoner hos våre klinikere.

 

Våre Klinikker

Avdeling: Råholt

Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi ligger sentralt i Råholt sentrum i 2.etasje av helsebygget tilhørende kjøpesenteret AMFI Eidsvoll. Ankommer du med bil så er det gratis parkering med god plass.

Nettside: www.raaholtkiropraktorsenter.no

Adresse: Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Avdeling: Eidsvoll Sundet

Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter & Fysioterapi finner du i Eidsvoll Sundet med en sentral beliggenhet i flotte, nye lokaler. Klinikken ligger i samme bygningen som Sundet Legesenter.

Nettside: www.eidsvollkiropraktorsenter.no

Adresse: Wergelands Gate 5, 2080 Eidsvoll

 

Forskning: 

Berglund et al, 2015. DRY NEEDLING FOR MYOFASCIAL TRIGGER POINT PAIN: A CLINICAL COMMENTARY. Int J Sports Phys Ther. 2015 Jun; 10(3): 402–418.

Sikdar et al, 2009. Novel applications of ultrasound technology to visualize and characterize myofascial trigger points and surrounding soft tissue. Arch Phys Med Rehabil. 2009 Nov; 90(11):1829-38.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *