prolaps i korsryggen

Prolaps i korsryggen | Symptomer, diagnose, utredning og behandling

Rammet av prolaps i korsryggen? Våre terapeuter ved Råholt Kiropraktorsenter utreder og behandler lumbal prolaps tilpasset den fasen av skivelidelsen du er i.

 

Lumbal prolaps er et medisinsk uttrykk som indikerer en skiveskade i mellomvirvelskivene i korsryggen. Prolaps innebærer at den myke massen inne i mellomvirvelskivene, kalt nucleus pulposus, har brutt gjennom ytterveggene til skiven – annulus fibrosus. Når den myke massen buker ut på denne måten kan det medføre nerveirritasjon eller nervetrykk på nærliggende nerverøtter – og da særlig mot isjiasnerven.

 

En av de aller vanligste områdene som rammes av prolaps i korsryggen er nivået L5-S1, altså det nivået som ligger helt nederst i korsryggen. Dette er naturlig grunnet belastningene dette området får ved løft, kompresjon (f.eks. sitting og manglende bevegelse) og støtbelastninger.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling av korsryggsdiagnoser – og samarbeider også tett med legespesialister ved behov; et samarbeid som har pågått over mange år.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling av korsryggsdiagnoser, inkludert lumbago. Dette innebærer at du som pasient kan føle deg trygg og ivaretatt. Våre klinikere har også spesialistrettigheter i form av mulighet til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og eventuelle andre utredninger dersom det skulle vise seg å bli behov for dette. 

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

Les mer: Døgnåpen online booking

book online

 

Oversikt: Prolaps i korsryggen

Prolaps i korsryggen kan medføre sekundære muskelsmerter i korsryggsmuskulaturen og nærliggende strukturer. Prolaps kan medføre nervetrykk og dermed føre til sensoriske endringer (bl.a. nummenhet i huden) og motoriske endringer (nedsatt kraft grunnet trykk mot nervene som skal sende elektriske signaler til den påvirkede muskelen).

 

Kontakt oss gjerne i dag for utredning dersom du er plaget med prolaps i korsryggen. Vi tilpasser behandlingen og opptreningen til den enkelte for å oppnå best mulig resultater og effekt.

 

Vi gjør dog oppmerksom på at det å ta tak i problemet midlertidig kan irritere de involverte områdene – så det er viktig å være innstilt på at slik tilheling kan ta tid. Særlig hvis du har hatt plagene lenge. En kjent tommelfingerregel er at “jo lengre du har hatt problemet, desto lengre tid vil det ta å oppnå langvarig funksjonsbedring”.

 

Symptomer og kliniske tegn

sykdomshistorie 700

Prolaps kan medføre betydelige kompenseringsplager – blant annet grunnet mulig endring i ganglag og muskelfunksjon.

 

Karakteristiske symptomer på prolaps i korsryggen er:

  • Nummenhet i beinet på den siden som er påvirket (vi gjør også oppmerksom på at et prolaps kan være midtstilt og dermed gi symptomer på begge sider)
  • Stråling, iling og / eller prikking nedover beinet (isjias symptomer)
  • Nedsatt muskelstyrke grunnet nedsatt nervetilførsel
  • Lokal trykkømhet i det skadde området
  • Lokale, sekundære muskelsmerter grunnet nerveirritasjon
  • Isjias-smerter grunnet irritasjon av isjiasnerven

 

Symptomene kan dog variere fra person til person. Både i forhold til hvor hardt de rammer, men også at det kan oppstå i ulike kombinasjoner av de ovennevnte.

 

Årsak

lumbago

Prolaps oppstår ofte grunnet feilfunksjoner i korsryggens muskler og ledd. Symptomene avhenger av hvilken nerverot som er påvirket – men består som regel av nummenhet, strålende ubehag og sensoriske endringer nedover beinet fra ryggen. Det kan også medføre nedsatt muskelkraft grunnet manglende nervetilførsel.

 

Av mer fysiske årsaker til prolaps i korsryggen så nevnes særlig:

  • Feilbelastninger over lengre tid som medfører gradvis skade på skiven – før den til slutt gir etter og den myke massen siver ut
  • Plutselig, sterk feilbelastning (f.eks. et ekstremt tungt løft eller lignende)

 

Det er aldri for sent å ta tak i problemet, men veien tilbake til 100% kan bli gradvis vanskeligere jo lenger man venter.

 

Behandling

En nyere metastudie (2018) konkluderte med at kiropraktisk leddbehandling er effektiv i behandlingen av langvarige, kroniske korsryggsmerter. Metastudier er den sterkeste varianten av forskningsstudier som eksisterer.

 

Vi hjelper deg med å utrede og gi symptomlindrende behandling slik at du raskest mulig kan tilhele fra denne skiveskaden. Muskelknutebehandling, nålebehandling, traksjonsbenk og tilpasset leddmobilisering er alle tiltak som kan medføre symptomlindring og funksjonsbedring. Opptrening underveis og etter at prolapset har grodd er også essensielt for å forhindre at skaden oppstår på nytt på et senere tidspunkt. Det er viktig å smøre seg med tålmodighet når det kommer til tilheling av prolaps, da det faktisk må gro over tid.

 

Av behandlingsmetoder som brukes for symptomlindring og funksjonsbedring mot prolaps er særlig traksjon (dekompresjonsbehandling), nerveflossing (mobilisering og tøying av dysfunksjonelt nervevev), muskulære teknikker, tilpasset leddmobilisering av nærliggende ledd og intramuskulær nålebehandling – sistnevnte er ofte effektiv når det kommer til reduksjon av smertesensitivitet (samt muskelspasmer) og å bidra til bedret funksjon. Det er også viktig med gradvis opptrening tilpasset deg og den fasen du er i.

 

Behandlingen er dermed myntet på å legge best mulig tilrette for at skaden leger seg selv og at du unngår feilfunksjonene som har medført at du har havnet i den situasjonen du er i.

 

 Du kan lese mer om de ulike behandlingsmetodene våre ved å navigere fram i toppmenyen.

 

Kontakt oss

Vi jobber daglig med korsryggpasienter og har en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon (klikk på lenken nedenfor). Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag.

 

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 

Forskning / kilder:

  1. Coulter et al, 2018. Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. Spine.

Alternative søkeord: Prolaps, korsrygg, kiropraktor, nålebehandling, intramuskulær akupunktur, behandling, massasje, muskelarbeid, utredning, symptomer, råholt, eidsvoll, akershus

 

Prolaps? Ta kontakt med oss og få hjelp til å finne en løsning og å legge forholdene til rette for best mulig tilheling.