vondt i underarmen 700

Senebetennelse i underarmen

Har du opplevd smerter i underarmen og nedsatt grepstyrke? Du kan ha en senebetennelse og / eller seneskade i underarmen. Det er nemlig slik at en senebetennelse, fysisk sett, ikke kan oppstå uten at det også er en seneskade der –  det er jo nettopp derfor den naturlige betennelsereaksjonen (som dannes grunnet et forsøk på tilheling fra kroppen) oppstår.

 

Problemet er bare at hvis man ikke får gjort noe med selve årsaken til senebetennelsen – nemlig seneskaden. For da vil betennelsereaksjonene og de futile forsøkene på reparasjon bare gjentas og gjentas – til vi bare står igjen med en haug av skadevev og arrvev i en lite harmonisk komposisjon. Vi ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi innehar spisskompetanse innen utredning og behandling av denne type senediagnoser.

 

Mange opplever gjentagende senebetennelse i underarmen og håndleddet – og tenker at “nå har det blitt kronisk og umulig å gjøre noe med”. Du skal vite at det ikke er for sent – vi hjelper stadig pasienter som sier at “jeg har alltid vondt jeg, sånn er det bare”, med å innse at “nei, du trenger ikke å leve med smerter”. Gleden av å se slike mennesker returnere til en hverdag som ikke er preget av smerter og funksjonssvikt er nesten rørende til tider.

 

Vondt i underarmene, albue og håndledd som blir verre med belastning og ved aktivitet er karakteristiske tegn på at senefibrene i underarmene ikke fungerer som de skal. For å forstå litt nærmere om hvilke sener som oftest rammes av skader i underarmen så deler vi de inn i:

 

 • Håndleddsekstensorene (musklene og senefestene som er ansvarlige for å bøye håndleddet bakover – og som fester på utsiden av albuen i det anatomiske landemerket laterale epikondylen). Gir grunnlaget for den velkjente diagnosen tennisalbue (lateral epikondylitt).
 • Håndleddsfleksorene (tilsvarende senefester som jobber med å bøye håndleddet framover – og som går inn mot innsiden av albuen mot det som heter den mediale epikondylen). Ved seneskade kan man rammes av diagnosen golfalbue (medial epikondylitt).
 • Ved en blanding av de involverte nevnte symptomene så stiller man ofte diagnosen musearm – til man får en bedre oversikt over den kliniske situasjonen.

 

Konservativ behandling av senebetennelse i underarmen består i første fase av å diagnostisere problematikken – med andre ord å finne ut av hvilken sene eller hvilke sener som er involverte og i hvilken fysisk stand senefibrene er i. Deretter består behandlingsmodalitetene av spesifikke tøyningsøvelser, ergonomisk rådgivning, trykkbølgebehandling mot senefestet i albuen og nærliggende muskler i underarmen. Ofte kan man også se en involvering av stramme nakkemuskler, stiv nakke og vonde skuldre ved denne diagnosen – oftest grunnet et endret bevegelsesmønster med armene og at man ofte er mer “forknytt” i overkroppen grunnet dette.

 

Ved grundig utredning kan våre terapeuter undersøke om det er mistanke om seneskade i håndledd eller albue. Vi innehar også, ved Råholt Kiropraktorsenter, henvisningsrett til offentlig bildediagnostisk utredning (MR, røntgen, diagnostisk ultralyd og CT ++) dersom det er behov for dette.

 

Bruk av spesielle behandlingsmetoder (slik som senevevsverktøy, kalt IASTM – eller trykkbølgebehandling) kan bryte ned skadde senefibre og sørge for en økt tilhelings- og reparasjonsrespons i det skadde området. Ved Råholt Kiropraktorsenter innehar våre terapeuter høy kompetanse innen utredning og behandling av eventuelle seneskader som kan oppstått.

 

Råholt Kiropraktorsenter utreder og behandler symptomer og dysfunksjoner i albue og underarm, inkludert senebetennelse i underarmen, ved bruk av moderne utrednings- og behandlingsmetoder. Vi samarbeider også internt og tverrfaglig – ofte ved en kombinasjon av fysioterapi pluss kiropraktikk.

 

– Hvordan behandles en senebetennelse i underarmen?

Trykkbølgebehandling er gullstandard (best forskningsdokumenterte behandlingsmetode) for behandling av denne type senebetennelse og seneskade i albue og underarm. Trykkimpulsene forårsaker kontrollerte mikrotraumer som bryter ned de skadde senefibrene og trigger ny tilheling i området – som resulterer i gradvis utskiftning av skadde fibre og normalisert funksjon. Andre effektive behandlingsmetoder som benyttes er triggerpunktbehandling, intramuskulær akupunktur (nålebehandling) og eksentrisk trening. Vi innehar trykkbølgeapparat og senevevsverktøy ved Råholt Kiropraktorsenter & Fysioterapi.

 

Ja, jeg tror jeg har en senebetennelse i underarmen. Hva nå?

En grundig fysisk undersøkelse bestående av funksjonell testing, ortopediske tester og nevrologiske tester vil være første steg. Det er flere faktorer som bør adresseres dersom du sliter med denne typen smerter og plager – og våre behandlere jobber helhetlig for å kunne gi deg best mulig resultater og langvarig bedring. Ved slike plager så er det viktig at man finner årsakene til at smertene har oppstått og at man forsøker å luke ut / forbedre disse (for eksempel repetitive belastninger i hverdagen, nedsatt muskelfunksjon i underarmene eller andre faktorer).

 

vondt i underarmene

 

– Problemer med senebetennelse i underarmen

Å ignorere smerter kan medføre gradvis forverret tilstand og komplikasjoner. På lik linje med det å ignorere vedlikehold og advarsler i dashbordet på bilen kan føre til problematikk. Noe av det vanligste vi ser er at folk flest ikke er like flinke til å ta vare på seg selv som de for eksempel er til å ta vare på bilen sin – og slikt kan det bli problemer av på sikt. Hvorfor ikke unne deg et “oljeskift på Råholt” i form av litt muskulær behandling når du kjenner at muskler, ledd og sener begynner å avgi symptomer? Eventuelt trykkbølgebehandling hvis du vet at du har en fysisk krevende hverdag?

 

Det er nemlig viktig å ta seneskader og seneproblematikk på alvor – for hvis man fortsetter med samme grad og type av feilbelastning så vil nemlig både smertene og dysfunksjonen bli forverret. Etter hvert øker skadene i senefibrene og blir stadig mer fortykket, “forvridd” og endret fra sin normale oppbygning – i samtakt med at det dannes stadig mer skadevev og arrvev i det smertefulle området. Et godt oversiktsbilde over denne prosessen er som følger:

 

bindevev og arrvev

 1. Normalt vev: Normal blodsirkulasjon. Normal sensitivitet i smertefibrene.
 2. Skadevev: Som innebærer redusert funksjon, endret struktur og økt smertesensitivitet.
 3. Arrvev: Utilhelet skadevev har en betydelig nedsatt funksjon, kraftig endret senevevsstruktur og forhøyet risiko for gjentagende problematikk. I fase 3 kan strukturene og oppbygning være så svak at det er høyere sjanse for seneruptur og seneavrivning.

 

Etter hvert som tilstanden i senene gradvis forverres så kan dette gå utover grepstyrke, muskulatur i hånd og håndledd, redusert blodsirkulasjon og dårligere reparasjonsevne. Dette kan også gi grunnlag for høyere risiko for karpaltunnelsyndrom (mediannerveavklemming i håndleddet) og funksjonell nerveirritasjon/nervekompresjon i håndleddet. Man ser også ofte at det med albueproblematikk har høyere forekomst av skulder og nakkesmerter – og dette skyldes nok primært et endret og mer forknytt bevegelsesmønster.

 

Våre terapeuter er godt utdannet og trent i forhold til utredning og behandling av slike diagnoser. Ved bruk av kliniske, ortopediske tester, nevrologiske tester og funksjonelle vurderinger kan de i de aller fleste tilfeller stille diagnosen uten bruk av bildediagnostikk.

 

Ved Råholt Kiropraktorsenter har vi meget god kompetanse innen utredning og behandling – og samarbeider også tett med legespesialister og fastleger ved behov; et samarbeid som har pågått over mange år.

På Råholt Kiropraktorsenter har våre kiropraktorer 6-årig utdanning (5-årig universitetsutdannelse pluss 1 år i turnus) med høyt fokus rettet inn mot utredning og behandling innen muskler, nerver, ledd og skjelett. Dette innebærer at du som pasient kan føle deg trygg og ivaretatt. Våre klinikere har også spesialistrettigheter i form av mulighet til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og eventuelle andre utredninger dersom det skulle vise seg å bli behov for dette. Vi har også egen fysioterapeut med høy kompetanse innen utredning og behandling av plager i muskler, sener, bindevev og nerver.

 

Vi minner også på at vi har døgnåpen online booking her på Råholt Kiropraktorsenter (Eidsvoll kommune, Akershus) slik at du kan bestille en time når det passer best for deg. Vi besvarer også gladelig spørsmål via melding på vår Facebookside eller på telefon.

 

BESTILL TIME HER HOS FYSIOTERAPEUT ELLER MODERNE KIROPRAKTOR: Døgnåpen online booking

book online

 

Symptomer og kliniske tegn på senebetennelse i underarmen

 • Trykkømhet over involverte sener og muskelfester i albue og underarm
 • Verking og smerter i underarmen
 • Nedsatt grepstyrke
 • Repetitive belastninger bygger opp et trykk og lokale smerter i underarmen og albue
 • Mulig økt forekomst av håndleddsmerter
 • Mulig økt forekomst av håndsmerter
 • Mulig økt risiko for karpaltunnelsyndrom
 • Mulig forekomst av hoggende smerter når man griper saker
 • Mulig forekomst av nattesmerter og “dunking” inne i albuen
 • Mulig muskelsvinn i underarmen (kan måles med målebånd ved å sjekke diameteren i underarmen)

 

De mest karakteristiske symptomene på senebetennelse i underarmen er altså lokale smerter og ubehag over den involverte senen – samt kraftsvikt og nedsatt grepstyrke på den involverte armen i senere stadier av problematikken.

 

Årsak

OverbelastningEn hektisk hverdag med mye rutine og repetisjoner kan føre til at man ikke har tid til å ta vare på seg selv så ofte man skal skulle ønske. Ofte kan dette medføre repetisjoner i form av data-arbeid eller andre fysiske belastninger. En senebetennelse kan nemlig ramme både en kontorarbeider og en håndverker – selv om deres jobbhverdag er vidt forskjellig fra hverandre.

 

Overbelastningene i senefibrene kan nemlig bygge seg opp over lengre tid og føre til stadig dårlige helsetilstand i senefibrenes struktur og oppbygning. Etter hvert som de blir mer og mer svekket, så øker også smertene og funksjonsnedsettelsene. Noen eksempler på slik nedsatt funksjon kan være:

 • Vanskeligheter med å bruke verktøy
 • Vondt å åpne et syltetøyglass
 • Smertefullt å skru med skrutrekker
 • Stadig, progressiv muskelsvekkelse i hånd og håndledd

 

Det er viktig at belastningen i hverdagen står i stil med tilhelingsevnen til de utsatte senefibrene – og det er her vi kommer inn i bildet. Mange er nemlig avhengig av å jobbe hardt og godt over “normale arbeidstimer” i uken – og dermed har vi flere som blant annet benytter seg av trykkbølgebehandling for å unngå at slikt skadevev og smerteproblematikk starter. De aller fleste som bruker denne behandlingsformen som vedlikehold går cirka 1 gang i måneden og opplever ofte betydelige forbedring og en bedret hverdag.

 

Husk også på at dersom man ikke tar tak i problemet kan det bli gradvis verre – og i visse, men sjeldne, tilfeller, også utvikle seg til seneavrivningsskader grunnet den dårlige tilstanden senefibrene er i.

 

Behandling

Vi velger behandlingsmetode basert på den enkelte kasustikk – men ved senebetennelse i underarmen, så er det ofte effektivt å kombinere muskelknutebehandling av underarmen, spesialiserte senevevsverktøy (IASTM) og trykkbølgebehandling. Sistnevnte er særlig effektivt mot seneskader i albue og underarm.

 

Vi har også referert tidligere i artikkelen til den dokumenterte kliniske effekten av trykkbølgebehandling i bruk mot skadde senefibre. Denne metoden kan også være en god spesialitetbehandling for langvarige, kroniske plager i sener. Intramuskulær nålebehandling rettet mot stram underarmsmuskulatur kan også være en del av behandlingsoppsettet, da særlig ved mer alvorlige plager som har vedvart over lengre tid.

 

Trykkbølgebehandling: Dokumentert og god effekt mot diagnoser som innebærer skader i sene-, muskel- og ligamentfibre. Trykkbølgene bryter gradvis ned skadde senefibre og påtvinger en reparasjonsrespons i det behandlede området – som også innebærer forhøyet blodsirkulasjon og midlertidig behandlingsømhet som kan vedvare i flere dager (i visse tilfeller). Over flere behandlinger kan dette være med på å gradvis bytte ut de skadde fibrene med friskere fibre som igjen ikke er like smertesensitive og også mer elastiske.

 

IASTM – Senevevsverktøy: Disse verktøyene er særlig brukt for å bryte ned skadde senefibre og gjenopprette tilhelingen, samt oppbyggingen av nye, friske senefibre. Stålverktøyene føres gjentatte ganger i kryssfriksjon eller lengderetningen av senen og bryter dermed ned oppsamlinger av skadde senefibre som kan ha oppstått.

 

Med denne diagnosen så er det ofte essensielt at man også får tatt tak i dysfunksjonell muskulatur i området – for så å styrke og gjøre denne mer funksjonell og kapabel til å motstå overbelastning etter at man har fått normalisert den. Det er også viktig å mobilisere relevante ledd for å sørge for riktig bevegelse og belastning.

 

Gode resultater med helhetlig tilnærming

Våre kiropraktorer, fysioterapeuter og terapeuter tilbyr helhetlig behandling for alle aldersgrupper rettet mot både muskler, sener, bindevev og ledd. Vi anerkjenner at et muskuloskeletalt problem alltid er en kombinasjon av flere faktorer – for eksempel leddrestriksjoner (stive ledd), myalgier (overaktive muskler), muskelubalanse (for stramme muskler noen steder og for inaktive andre steder), dysergonomiske arbeidstillinger (en dårlig kontorstol kombinert med for mye sitting kan resultere i vond rygg) og feilaktig bevegelsesmønster (feil ganglag kan forverre plagene dine). Nettopp derfor behandler vi med hovedformål om å få deg bedre på alle plan – ikke bare mindre stive ledd (selv om det er noe våre kiropraktorer innehar en unik spisskompetanse på). Behandlingen er tilpasset etter alder, dagsform og sykdomshistorie – og egner seg dermed for alle.

 

Du kan lese mer om de ulike behandlingsmetodene våre ved å navigere fram i toppmenyen.

 

– Tilpasset trening er viktig!

trening er viktig

Vi hjelper deg med å finne øvelsene som passer for deg og ditt problem!

 

Ikke la smertene stoppe deg – mindre bevegelse i hverdagen fører bare til at det blir verre (naturlig nok avhengig av skaden – noen skader kan kreve mer hvile og avlastning enn andre) – slike plager kan nemlig være særdeles plagsomt og føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne. Det er derfor viktig at man får hjelp til å utrede problemet (ved behov vil vi henvise til diagnostisk ultralyd eller MR), mobilisere bløtvevet og kommer godt i gang med riktige øvelser i en tidlig fase. Ta kontakt med oss hvis du mistenker at du har denne diagnosen.

 

Noen forslag til gode øvelser mot senebetennelse i underarmen:

 • Tøyning av underarmene
 • Tøying av hendene
 • Eksentrisk trening
 • Rotator cuff trening med strikk
 • Annet tips: Benytt kompresjonstøy for albuen for økt blodsirkulasjon til sener og muskler

 

Ta gjerne kontakt for en konsultasjon, så hjelper vi deg med å sette sammen et treningsprogram for deg og din problematikk.

 

– Ta tak i problemet. Ikke vent!

Studier og forskning har slått fast, gang på gang, at jo tidligere man får hjelp med sin muskuloskeletale problematikk, jo bedre er det. Ved langvarige plager er det nemlig høy sjanse for at man beveger seg mindre, beveger seg feil og gjør andre endringer i hverdagen som fører til at symptomene ikke blir bedre og at man utvikler smerter i andre området – sistnevnte kaller vi ofte for “kompensasjonssmerter“.

 

Kontakt oss

slitasje-i-hoften-hofteartrose

Vi jobber daglig med muskuloskeletal problematikk innen muskler, ledd, nerver, sener og bindevev – med en særegen interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 63 96 33 35 – eller book en time online dersom du ønsker en konsultasjon (klikk på lenken nedenfor). Vi ser fram imot til å hjelpe deg mot en bedre hverdag.

 

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke på de relevante lenkene. Ta gjerne kontakt via vår Facebookside dersom du har spørsmål.

 

book online

 • Klikk på bildet ovenfor eller her for å se ledige tider for en eventuell konsultasjon (åpnes i nytt nettleservindu)
 • Vi er en tverrfaglig, moderne klinikk – med både fysioterapeut og kiropraktorer
 • Vi gjør vårt beste for å gi deg time på dagen eller neste dag
 • Online booking er døgnåpen 24/7/365
 • Ingen ledige timer? Eller fungerer ikke online booking som det skal? Ring oss gjerne på 63 96 33 35 (innenfor åpningstidene våre) eller kontakt oss via vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste for å finne et tidspunkt til deg så snart som mulig

 

Kilder: NHI.no, Vondt.net, Lommelegen.no, FHI.no, SINTEF

 

Ta kontakt med oss allerede i dag – så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med dine plager. Ha en fin dag videre.