Kiropraktor med ryggradmodell

Sportskiropraktikk (Sportskiropraktor)

Sportskiropraktikk kombinerer muskulære teknikker, senebehandling med kiropraktisk leddbehandling og moderne behandlingsmodaliteter – slik som trykkbølgebehandling. En sportskiropraktor er en helhetlig terapeut som kombinerer utredning, behandling og øvelser på en integrert måte – og som innehar en spesialkompetanse på idrettsskader.

 

Som kjent er moderne kiropraktorbehandling en kombinasjon av leddbehandling (det forløsende “knekket” som gir bedre bevegelighet), muskulære teknikker (kombinasjoner av ulike muskulære teknikker – slik som triggerpunktbehandling og idrettsmassasje), senevevsbehandling og instruksjon i relevante øvelser. Ved å kombinere det beste av ulik fysikalsk behandling så kan en moderne kiropraktor oppnå enda bedre resultater enn dersom man kun benyttet seg av leddbehandling.

 

Ikke misforstå dette som at vi mener at leddbehandling ikke er en sentral aktør i fysikalsk behandling – for det er det definitivt. Kiropraktisk leddmanipulasjon er blant de best dokumenterte behandlingsmetodene mot en rekke diagnoser og lidelser i muskler, nerver og skjelett. Som moderne kiropraktor er ønsket heller å fremme og forsterke den velkjente kiropraktoreffekten med andre – klinisk beviste – behandlingsteknikker. Dette er en stor fordel for pasienten, som på denne måten – i mange tilfeller – vil oppnå en enda bedre og et mer langvarig resultat.

 

Moderne behandlingsmetoder som trykkbølgebehandling (særdeles effektivt mot senediagnoser og langvarige bløtvevsskader) og nervemobilisering er også verktøy den moderne kiropraktor innehar.

 

– Sportskiropraktikk: Slik kan en sportskiropraktor gi deg bedret bevegelse og idrettsprestasjoner

Som nevnt tidligere så har en moderne kiropraktor en helhetlig tilnærming som er tilpasset hver enkelt pasient slik at man sammen kan oppnå målene om bedrede resultater og forbedring. En sportskiropraktor har et høyt fokus på bevegelighet – altså at du har gode bevegelseutslag i ledd og ekstremiteter. Bevegelighet er nemlig nøkkelen til smertefri bevegelse og en aktiv hverdag.

 

En helhetlig, individualisert tilnærming til den enkelte pasient sørger for at hver person kan oppnå best mulige resultater og bedring. Vi har mye fokus på bevegelse i vår behandling – for ved feilaktig eller manglende bevegelse så er det nemlig høy sannsynlighet for at du får det vi kaller “kompenseringsplager”. Nemlig at muskler blir vonde og anspente grunnet hypomobilitet eller det vi kaller “låsninger” i nærliggende ledd. Et typisk eksempel her er nakken. Ved mangelfull bevegelse i nakkeleddene og brystryggen (øvre del av ryggraden, inkludert mellom skulderbladene), så vil ikke muskulaturen som ligger i direkte nærhet få den mobiliseringen eller sirkulasjonen som den trenger. Resultatet er at de nevnte musklene blir anspente og smertefulle.

 

Ved å behandle både ledd og muskler så kan man gjøre noe med den grunnleggende funksjonen og sørge for at bevegelsesmønsteret blir endret – som igjen kan medføre at både leddplager og muskelsmerter reduseres. Etter at dette delmålet er oppnådd, så kombineres øvelser og trening med behandling for å adressere det man nå har identifisert som en mulig årsak til dine langvarige dysfunksjoner og smerter.

 

Hvordan fungerer kiropraktorbehandling?

Moderne kiropraktorbehandling benytter seg av vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å diagnostisere og behandle restriksjoner og dysfunksjoner i muskler, ledd, sener og nerver.

 

Behandlingen er særlig rettet inn mot ett nøkkelord: bevegelse. Ved å normalisere bevegelsemønster i ledd og redusere bløtvevsrestriskjoner i muskler så kan en kiropraktor hjelpe deg med å ta tak i selve årsaken til problemet ditt. Mangelfull bevegelse er nemlig ofte årsaken, eller en delårsak, til smertene dine.

 

Hvem egner behandlingen seg for?

Hver enkelt behandling og behandlingsplan er tilrettelagt og tilpasset for den enkelte – basert på deres delmål, smertesituasjon, dysfunksjoner, dagsform og sykdomshistorie. Med denne tilnærmingen så egner behandlingen vår seg for alle og enhver – ung og gammel i alle aldersgrupper fra null til 100 år. Behandling av spedbarn for eksempel er uten “knepping” og man benytter heller lett mobilisering og muskelarbeid.

 

Ikke uventet så er det en høy forekomst av idrettsutøvere som benytter seg av vår kompetanse innen sportskiropraktikk – en kiropraktisk tilnærming hvor man kombinerer utredning og behandling av muskler, sener og ledd med målet om å gi den behandlede de aller beste forutsetninger for idrettsprestasjoner og hverdagsfunksjon. Vi behandler alt fra Amerikansk Fotball-spillere (Heia Eidsvoll 1814s!), fotballspillere og friidrettstalenter. Noen kommer inn grunnet skader og andre kommer inn kun grunnet at de ønsker å optimalisere sine forutsetninger for å yte på et høyt nivå innen idrett.

 

Behandlingsmetoder og teknikker

Hva slags behandling tilbyr dere? Sannheten er at vårt behandlingsutvalg er stort og variert – men det som er viktig for deg er at vi tilpasser behandlingen og jobber helhetlig (muskler, ledd, sener og trening) for å optimalisere resultatene. Trykk her for å lese mer om våre ulike behandlingsmetoder.

 

Om kiropraktikk

En moderne kiropraktor har 6 års universitetsutdanning (5-årig mastergrad + 1 år i turnus). Denne utdanningen er den lengste og tyngste innen offentlig autoriserte yrkesgrupper som jobber med muskler og ledd. Mange forbinder kiropraktor med effektiv behandling av leddsmerter i rygg og nakke, men sannheten er at en kiropraktor kan hjelpe deg med ledd og muskelplager i hele kroppen – fra topp til tå med bruk av både leddbehandling og muskulære teknikker.

Utdanningen er omfattende og inkluderer hundrevis av timer med nevrologi, fysiologi, rehabiliteringstrening, pediatri og diagnostisering. Dette gir grunnlag for primærkontaktrettighetene en kiropraktor har (henvisningsrett til bildediagnostikk, sykmeldingsrett og legespesialisthenvisningsrett) og at yrket et offentlig helseautorisert gjennom HELFO. Sistnevnte er en kvalitetssikring for deg som pasient – og understreker kiropraktorens primærkontaktrolle innen muskel-, skjelett og nerveplager.

 

Kontakt oss

Hvis du ønsker mer informasjon så kan du gjerne kontakte oss. Priser finner du her. Vi minner også om at vi har døgnåpen online booking dersom du ønsker å booke en konsultasjon med en av våre dyktige terapeuter.