Kiropraktor med ryggradmodell

Kiropraktorbehandling (Kiropraktikk)

Kiropraktorbehandling er helhetlig behandling bestående av leddbehandling, muskulære teknikker og trening. En moderne kiropraktor behandler dysfunksjon og restriksjoner i ledd, muskler, sener og nerver i kombinasjon. Ved å tilknytte en godt dokumentert og effektiv behandlingsmetode (kiropraktisk leddjustering / leddmobilisering) med muskulær behandling, nerveteknikker og individuelle treningsprogram, så kan en moderne kiropraktor oppnå bedre resultater enn hvis man bare brukte leddbehandling.

 

Dette betyr ikke at man undergraver leddbehandlingens (det famøse “knekket”) viktighet – snarere tvertimot. Man ønsker heller å forsterke den kiropraktiske spesialiteten – leddjusteringen – med andre, klinisk beviste behandlingsteknikker. Dette kommer pasienten til gode, da de ofte oppnår bedre og mer langvarige resultater fra en slik tilnærming.

 

Vi kombinerer også vår kiropraktikk og kiropraktorbehandling med spesialbehandlinger der det er nødvendig. Dette inkluderer behandlingsmodaliteter som nålebehandling, nervemobilisering og trykkbølgebehandling.

 

– Moderne kiropraktikk for moderne tider

En helhetlig, individualisert tilnærming til den enkelte pasient sørger for at hver person kan oppnå best mulige resultater og bedring. Vi har mye fokus på bevegelse i vår behandling – for ved feilaktig eller manglende bevegelse så er det nemlig høy sannsynlighet for at du får det vi kaller “kompenseringsplager”. Nemlig at muskler blir vonde og anspente grunnet hypomobilitet eller det vi kaller “låsninger” i nærliggende ledd. Et typisk eksempel her er nakken. Ved mangelfull bevegelse i nakkeleddene og brystryggen (øvre del av ryggraden, inkludert mellom skulderbladene), så vil ikke muskulaturen som ligger i direkte nærhet få den mobiliseringen eller sirkulasjonen som den trenger. Resultatet er at de nevnte musklene blir anspente og smertefulle.

 

Ved å behandle både ledd og muskler så kan man gjøre noe med den grunnleggende funksjonen og sørge for at bevegelsesmønsteret blir endret – som igjen kan medføre at både leddplager og muskelsmerter reduseres. Etter at dette delmålet er oppnådd, så kombineres øvelser og trening med behandling for å adressere det man nå har identifisert som en mulig årsak til dine langvarige dysfunksjoner og smerter.

 

Hvordan fungerer kiropraktorbehandling?

Moderne kiropraktorbehandling benytter seg av vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å diagnostisere og behandle restriksjoner og dysfunksjoner i muskler, ledd, sener og nerver.

 

Behandlingen er særlig rettet inn mot ett nøkkelord: bevegelse. Ved å normalisere bevegelsemønster i ledd og redusere bløtvevsrestriskjoner i muskler så kan en kiropraktor hjelpe deg med å ta tak i selve årsaken til problemet ditt. Mangelfull bevegelse er nemlig ofte årsaken, eller en delårsak, til smertene dine.

 

Hvem egner behandlingen seg for?

Vi vurderer behandlingsplan for den enkelte. Behandlingen er tilpasset sykdomshistorie, alder og dagsform – og på den måten så er kiropraktorbehandling egnet for alle. Dette inkluderer eldre, gravide, idrettsutøvere, spedbarn og de med kroniske smertediagnoser. Tilpasset behandling egner seg altså for alle aldersgrupper fra 0 til 100 år. Behandling av spedbarn for eksempel er uten “knepping” og man benytter heller lett mobilisering og muskelarbeid.

 

Behandlingsmetoder og teknikker

Hva slags behandling tilbyr dere? Sannheten er at vårt behandlingsutvalg er stort og variert – men det som er viktig for deg er at vi tilpasser behandlingen og jobber helhetlig (muskler, ledd, sener og trening) for å optimalisere resultatene. Trykk her for å lese mer om våre ulike behandlingsmetoder.

 

Om kiropraktikk

En moderne kiropraktor har 6 års universitetsutdanning (5-årig mastergrad + 1 år i turnus). Denne utdanningen er den lengste og tyngste innen offentlig autoriserte yrkesgrupper som jobber med muskler og ledd. Mange forbinder kiropraktor med effektiv behandling av leddsmerter i rygg og nakke, men sannheten er at en kiropraktor kan hjelpe deg med ledd og muskelplager i hele kroppen – fra topp til tå med bruk av både leddbehandling og muskulære teknikker.

Utdanningen er omfattende og inkluderer hundrevis av timer med nevrologi, fysiologi, rehabiliteringstrening, pediatri og diagnostisering. Dette gir grunnlag for primærkontaktrettighetene en kiropraktor har (henvisningsrett til bildediagnostikk, sykmeldingsrett og legespesialisthenvisningsrett) og at yrket et offentlig helseautorisert gjennom HELFO. Sistnevnte er en kvalitetssikring for deg som pasient – og understreker kiropraktorens primærkontaktrolle innen muskel-, skjelett og nerveplager.

 

Kontakt oss

Hvis du ønsker mer informasjon så kan du gjerne kontakte oss. Priser finner du her. Vi minner også om at vi har døgnåpen online booking dersom du ønsker å booke en konsultasjon med en av våre dyktige terapeuter.